Maksude tasumine

Sellel lehel olev informatsioon on abiks maksude ja riiginõuete, riigilõivude ja kohtute tagatiste ning Maksu- ja Tolliameti määratud tagatiste tasumisel.

Maksude ja riiginõuete tasumine

Riiklikud maksud, maksed ja muud seadustest tulenevad rahalised kohustused (intressid, sunniraha, trahvid jne) ning kohtute või prokuratuuri poolt määratud rahalised karistused, rahatrahvid, sundraha ja menetluskulud tasutakse Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole.

Makse ja riiginõudeid on mugav tasuda Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Tasuda saab pangalingiga või krediitkaardiga.

Pangalingiga saavad maksta SEB Panga, Swedbanki, Luminor Banki, LHV Panga ja Coop Panga kliendid.

Kui nõude määramise alusdokumendil on tasumiseks antud viitenumber, siis saate nõude tasuda e-MTA menüüpunktis Arvestus - Maksmine - Viitenumbriga nõude tasumine

SISENEN E-MTA-sse

Tasumisel pangaülekandega märkige maksekorraldusele järgnevad rekvisiidid:

 1. Makse saaja: Maksu- ja Tolliamet
   
 2. Maksu- ja Tolliameti pangakonto number:
  SEB Pank – IBAN EE351010052031000004, SWIFT EEUHEE2X
  Swedbank – IBAN EE522200221013264447, SWIFT HABAEE2X
  Luminor Bank – IBAN EE401700017002872300, SWIFT RIKOEE22
  LHV Pank – IBAN EE957700771001523585, SWIFT LHVBEE22
   
 3. Personaalne viitenumber
  Oma viitenumbri leiate personaalse viitenumbri otsingust.
   
 4. Kui nõude määramise alusdokumendil on olemas tasumise viitenumber (dokumendipõhine viitenumber), siis soovitame nõude tasumisel kasutada seda viitnumbrit. Nii läheb tasutav summa kohe selle konkreetse nõude katteks.


Dokumendipõhine viitenumber on alljärgnevatel alusdokumentidel:

 • tollideklaratsioon, millel on tollideklaratsiooni viitenumber või koondviitenumber tollideklaratsioonide eest tasumiseks;
 • intressinõue, maksuotsus, trahviotsus, maksegraafik jm;
 • digiteenuste erikorra (MOSS) käibemaksu deklaratsioon;
 • teekasutustasu pilet;
 • kohtulahend.

Teenindusbüroodes ja tollipunktides saab makse ja riiginõudeid tasuda kaardiga makseterminalis, piiritollipunktides kolmandate riikidega (Narva, Luhamaa, Koidula, Lennujaama reisiterminali ja Lennujaama tollipunktides) ka sularahas.

Teenindusbüroode ja tollipunktide asukohad

Riigilõivude ja kohtute tagatiste tasumine

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, kommertspandiregistri, kinnistusraamatu, kohtuasjade (sh maksekäsu kiirmenetlusega seotud toimingute) ja Patendiameti riigilõivud, Ametlikes Teadaannetes avaldamisega seotud riigilõivud ning osakapitali deposiitide, tagatiste ja kautsjonite nõuded tasutakse Rahandusministeeriumi pangakontole.

Riigilõive ja kohtute tagatisi on mugav tasuda Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Tasuda saab pangalingiga või krediitkaardiga.

Pangalingiga saavad maksta SEB Panga, Swedbanki, Luminor Banki, LHV Panga ja Coop Panga kliendid.

Kui nõude määramise alusdokumendil on tasumiseks antud viitenumber, siis saate nõude tasuda e-MTA menüüpunktis „Arvestus“ > „Maksmine“ > „Viitenumbriga nõude tasumine“.

SISENEN E-MTA-sse

Tasumisel pangaülekandega märkige maksekorraldusele:

 1. Makse saaja: Rahandusministeerium
   
 2. Rahandusministeeriumi pangakonto number:
  SEB Pank  IBAN EE571010220229377229, SWIFT EEUHEE2X
  Swedbank  IBAN EE062200221059223099, SWIFT HABAEE2X
  Luminor Bank  IBAN EE221700017003510302, SWIFT RIKOEE22
  LHV Pank – IBAN EE567700771003819792, SWIFT LHVBEE22
   
 3. Unikaalne viitenumber, mille saate kohtust, avalikust e-toimikust, Ametlike Teadaannete või Patendiameti infosüsteemist. Kui tasute riigilõivu enne toimingu tegemise taotlemist, siis viitenumbrit kasutama ei pea.

  Tasutud summad kajastuvad e-MTAs, kus tuleb valida „Arvestus" > „Ettemaksukontod".

Maksu- ja Tolliameti määratud tagatise tasumine

Maksuvõla tasumise tagatis ning aktsiisi- ja tolliprotseduuridelt arvestatud maksude tasumise tagatis tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Tagatist saab tasuda ainult pangaülekandega ja tasumisel märkige maksekorraldusele:

 1. Makse saaja: Maksu- ja Tolliamet
 2. Maksu- ja Tolliameti pangakonto number
  SEB Pank
   - IBAN EE641010052031018009, SWIFT EEUHEE2X
  SWEDBANK - IBAN EE252200221014193902, SWIFT HABAEE2X
 3. Viitenumber, mis on märgitud tagatise määramise otsusel.

Riigile üle tulnud õppelaenu tasumine

Riigile üle tulnud õppelaen (ja seonduvad kulud) tasutakse Rahandusministeeriumi pangakontole.

Õppelaenu saab tasuda ainult pangaülekandega. Tasumisel märkige maksekorraldusele:

 1. Makse saaja: Rahandusministeerium
 2. Rahandusministeeriumi pangakonto number
  SEB Pank
   - IBAN EE091010220002255018, SWIFT EEUHEE2X
 3. Selgituse lahtrisse: võlglase nimi ja õppelaenulepingu number.
 4. Viitenumbrit märkima ei pea.

Maksete laekumise kiirus

Pankadevahelised maksed võivad töövälisel ajal jõuda saaja pangakontole viivitusega.

Täpsema info selle kohta, kui kiiresti jõuavad Teie panga arvelduskontolt sooritatud maksed saaja kontole, saate oma kodupangalt.

Viimati uuendatud 18.01.2022

Kas sellest lehest oli abi?