Maksude tasumine

Sellel lehel olev informatsioon on abiks maksude ja riiginõuete, riigilõivude ja kohtute tagatiste ning Maksu- ja Tolliameti määratud tagatiste tasumisel.

Maksude ja riiginõuete tasumine

Riiklikud maksud, maksed ja muud seadustest tulenevad rahalised kohustused (intressid, sunniraha, trahvid jne) ning kohtute või prokuratuuri poolt määratud rahalised karistused, rahatrahvid, sundraha ja menetluskulud tasutakse Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole.

Makse ja riiginõudeid on mugav tasuda Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Tasuda saab pangalingiga või krediitkaardiga.

Pangalingiga saavad maksta SEB Panga, Swedbanki, Luminor Banki, LHV Panga ja Coop Panga kliendid.

Kui nõude määramise alusdokumendil on tasumiseks antud viitenumber, siis saate nõude tasuda e-MTA menüüpunktis Arvestus – Maksmine – Viitenumbriga nõude tasumine

SISENEN E-MTA-sse

Maksude ja riiginõuete tasumisel pangaülekandega märkige maksekorraldusele järgmised rekvisiidid:

 1. Makse saaja: Maksu- ja Tolliamet
   
 2. Maksu- ja Tolliameti pangakonto number:
  SEB Pank – IBAN EE351010052031000004, SWIFT EEUHEE2X
  Swedbank – IBAN EE522200221013264447, SWIFT HABAEE2X
  Luminor Bank – IBAN EE401700017002872300, SWIFT RIKOEE22
  LHV Pank – IBAN EE957700771001523585, SWIFT LHVBEE22
   
 3. Personaalne viitenumber
  Oma viitenumbri leiate personaalse viitenumbri otsingust.
   
 4. Kui nõude määramise alusdokumendil on olemas tasumise viitenumber (dokumendipõhine viitenumber), siis soovitame nõude tasumisel kasutada seda viitnumbrit. Nii läheb tasutav summa kohe selle konkreetse nõude katteks.


Dokumendipõhine viitenumber on alljärgnevatel alusdokumentidel:

 • tollideklaratsioon, millel on tollideklaratsiooni viitenumber või koondviitenumber tollideklaratsioonide eest tasumiseks;
 • intressinõue, maksuotsus, trahviotsus, maksegraafik jm;
 • e-kaubanduse ja teenuste maksustamise erikordade (OSS/IOSS) käibemaksu deklaratsioon;
 • teekasutustasu pilet;
 • kohtulahend.

Teenindusbüroodes ja tollipunktides saab makse ja riiginõudeid tasuda kaardiga makseterminalis, piiritollipunktides kolmandate riikidega (Narva, Luhamaa, Koidula, Lennujaama reisiterminali ja Lennujaama tollipunktides) ka sularahas.

Teenindusbüroode ja tollipunktide asukohad

Maamaksu tasumiseks on võimalik panka tellida e-arve ehk eeltäidetud maksekorralduse. E-arvet saab tellida e-MTAs (valides Arvestus – Maksmine – E-arve tellimine), internetipangas või veebisaidil arved.ee.

E-MTA kaudu e-arve tellimuse esitamisel tuleb valida pank ja sisestada pangakonto number, millele saadetakse e-arve. E-MTA kaudu lisatud e-arve tellimusi internetipangas ei kuvata. Internetipanka saadetud e-arveid saab tasuda kas tavalise maksega või automaatseks tasumiseks sõlmitud püsimakse lepinguga.

Veebisaidil arved.ee tellimust või pangas püsimakse lepingut tehes tuleb tellimusele märkida ettemaksukonto viitenumber, mis on leitav Maksu- ja Tolliameti päringust Personaalse viitenumbri otsing. Internetipangas või arved.ee veebilehel esitatud Maksu- ja Tolliameti e-arve tellimused kuvatakse e-MTAs hiljemalt kolm tööpäeva pärast tellimuse tegemist.

E-arveid hakkab Maksu- ja Tolliamet pankadesse edastama 11 päeva enne tasumistähtpäeva. E-arved saadetakse ainult esmasel maamaksuteatel olevate tähtaegadega maksu tasumiseks. Uute, muudetud tasumistähtaegadega maamaksu tasumiseks e-arvet panka ei saadeta.

Küsimused ja vastused maamaksu e-arvete kohta

 1. Millistele nõuetele saab esitada e-arve tellimusi?

E-arveid saab tellida üksnes maamaksu nõuetele, mille tasumise tähtpäev on 31. märts ja 1. oktoober. Teistele nõudeliikidele Maksu- ja Tolliamet e-arvet ei väljasta.

 1. Kes saavad tellida e-arvet maamaksu tasumiseks?

E-arvet saavad tellida eraisikud, füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d) ja ettevõtted. FIE tellib e-arve tavalise füüsilise isikuna.

 1. Mille poolest erineb piiratud infoga e-arve täisinfoga e-arvest?

Piiratud infoga e-arve korral saadetakse e-arve info tasumiseks kolmandale isikule. Piiratud infoga e-arve sisaldab üksnes tasumiseks vajalikke rekvisiite ning vähem infot tasutava teenuse kirjelduse osas.

 1. Kas panka saadetud e-arve tasutakse automaatselt?

Kui e-arve tellimus on tehtud internetipangas ja ühtlasi on sõlmitud püsimakse leping, siis tasutakse e-arve automaatselt. Kui e-arve on tellitud e-MTA kaudu, siis internetipangas seda tellimust ei kuvata ning püsimakse lepingut ei saa sellele arvele sõlmida. Püsimakse lepingu saab sel juhul teha pärast esimest e-arvet, seega peab esimese e-arve tasuma tavalise maksega. Kui on soov, et juba esimene panka saadetud e-arve tasutakse automaatselt, siis soovitame e-arve tellimist alustada pangast, kus saab kohe sõlmida püsimakse lepingu – nii on võimalik kõik teha ühes kohas.

 1. Kas e-arve tellimust on võimalik tühistada ja muuta?

Jah, on võimalik, kasutades vastavaid nuppe olemasoleva tellimuse juures. Tellimuse tühistamisel kustutatakse see e-MTAst, saidilt arved.ee ja internetipangast. Tellimuse muutmisel salvestatakse uute pangakonto andmetega tellimus.

 1. Mida teha, kui isik tegi pangast ülekande maamaksu tasumiseks, kuid kehtiva e-arve tellimuse tõttu tuli panka ka eeltäidetud maksekorraldus?

Panka saadetud e-arvet ei ole võimalik tühistada, seega kui isik on tasunud maamaksu ettemaksukontole ning panka saabub e-arve, on võimalik toimida järgmiselt:

 • kui isik ei ole sõlminud püsimaksekorralduse lepingut, jätta vajutamata e-arvel olevat „Maksma" nupp;
 • kui isik on sõlminud püsimaksekorralduse lepingu, tasutakse e-arve automaatselt. Isikul on võimalus jätta enammakstud summa tulevaste maksukohustuste katteks või esitada taotlus enammakstud summa tagastamiseks e-MTA, valides seal Arvestus – Tagastus- ja ümberkandetaotlused – Uus taotlus – Ettemaksukonto vabade vahendite tagastustaotlus.
 1. Kust on võimalik näha oma e-arve tellimusi?

Internetipangas tehtud tellimusi näeb isik:

 • oma internetipangas,
 • samuti e-MTAs, valides seal Arvestus – Maksmine – E-arve tellimine ja
 • veebisaidil arved.ee.
 1. Kas e-arvet peab järgmisel aastal uuesti tellima?

Ei, e-arve tellimus jääb kehtima ning kui isik ei soovi enam e-arveid, siis peab ta tellimuse tühistama kas internetipangas, veebisaidil arved.ee või e-MTAs.

 1. Kas e-arvega tasutud summast tasutakse alati arvel olevat(id) maamaksu nõuet(deid)?

Raha laekub inimese ettemaksukontole ning juhul kui tal on varasema tähtpäevaga tasumata nõudeid, siis tasutakse need tavapärases tasumise järjekorras ehk vastavalt maksukorralduse seaduse § 105 lõikes 6 toodud järjekorrale.

 1. Mis juhtub, kui on väljastatud e-arve, kuid seejärel nõue muutub?

Kui väljastame uue sama tähtpäevaga nõude suuremas summas, siis edastame panka esimese arve summas tühistava arve (kreeditarve) ning seejärel uue suurema summaga e-arve.

 1. Mis juhtub, kui maamaksu nõue muutub enne e-arve väljasaatmist?

Sellisel juhul saadame e-arve nendele kohaliku omavalituse nõuetele, mille tasumise tähtpäev on 31. märts või 1. oktoober.

 1. Mis juhtub, kui maamaksu nõue muutub pärast tähtpäeva saabumist?

Me ei saada kreeditarvet ega uut e-arvet.

 1. Mis juhtub, kui isikul on kehtiv ajatamisgraafik, kuhu on kaasatud ka maamaksu nõue?

Kehtiva graafikuga nõuetele e-arvet ei väljastata.

Riigilõivude ja kohtute tagatiste tasumine

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, kommertspandiregistri, kinnistusraamatu, kohtuasjade (sh maksekäsu kiirmenetlusega seotud toimingute) ja Patendiameti riigilõivud, Ametlikes Teadaannetes avaldamisega seotud riigilõivud ning osakapitali deposiitide, tagatiste ja kautsjonite nõuded tasutakse Rahandusministeeriumi pangakontole.

Riigilõive ja kohtute tagatisi on mugav tasuda Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Tasuda saab pangalingiga või krediitkaardiga.

Pangalingiga saavad maksta SEB Panga, Swedbanki, Luminor Banki, LHV Panga ja Coop Panga kliendid.

Kui nõude määramise alusdokumendil on tasumiseks antud viitenumber, siis saate nõude tasuda e-MTA menüüpunktis Arvestus – Maksmine – Viitenumbriga nõude tasumine

Sisenen e-MTA-sse

Tasumisel pangaülekandega märkige maksekorraldusele:

 1. Makse saaja: Rahandusministeerium
   
 2. Rahandusministeeriumi pangakonto number:
  SEB Pank  IBAN EE571010220229377229, SWIFT EEUHEE2X
  Swedbank  IBAN EE062200221059223099, SWIFT HABAEE2X
  Luminor Bank  IBAN EE221700017003510302, SWIFT RIKOEE22
  LHV Pank – IBAN EE567700771003819792, SWIFT LHVBEE22
   
 3. Unikaalne viitenumber, mille saate kohtust, avalikust e-toimikust, Ametlike Teadaannete või Patendiameti infosüsteemist. Kui tasute riigilõivu enne toimingu tegemise taotlemist, siis viitenumbrit kasutama ei pea.

  Tasutud summad kajastuvad e-teenuste keskkonna e-MTA menüüpunktis Arvestus – Ettemaksukontod.

Maksu- ja Tolliameti määratud tagatise tasumine

Maksuvõla tasumise tagatis ning aktsiisi- ja tolliprotseduuridelt arvestatud maksude tasumise tagatis tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Tagatist saab tasuda ainult pangaülekandega ja tasumisel märkige maksekorraldusele:

 1. makse saaja: Maksu- ja Tolliamet
 2. Maksu- ja Tolliameti pangakonto number:
  SEB Pank – IBAN EE641010052031018009, SWIFT EEUHEE2X
  Swedbank – IBAN EE252200221014193902, SWIFT HABAEE2X

NB! Need arvelduskontod on ainult tagatise tasumiseks. Maksude ja riiginõuete tasumiseks palume kasutada maksude ja riiginõuete tasumise rekvisiite.

 1. viitenumber, mis on märgitud tagatise määramise otsusel.

Riigile üle tulnud õppelaenu tasumine

Riigile üle tulnud õppelaen (ja seonduvad kulud) tasutakse Rahandusministeeriumi pangakontole.

Õppelaenu saab tasuda ainult pangaülekandega. Tasumisel märkige maksekorraldusele:

 1. makse saaja: Rahandusministeerium
 2. Rahandusministeeriumi pangakonto number:
  SEB Pank – IBAN EE091010220002255018, SWIFT EEUHEE2X
 3. selgituse lahtrisse: võlglase nimi ja õppelaenulepingu number.
 4. Viitenumbrit märkima ei pea.

Maksete laekumise kiirus

Pankadevahelised maksed võivad töövälisel ajal jõuda saaja pangakontole viivitusega.

Täpsema info selle kohta, kui kiiresti jõuavad teie panga arvelduskontolt sooritatud maksed saaja kontole, saate oma kodupangalt.

Viimati uuendatud 16.11.2022

Kas sellest lehest oli abi?