Kontaktid ja ametist

Infotelefonid

880 0811

Eraklientide ja FIEde maksunõustamine

880 0812

Äriklientide maksunõustamine

880 0813

Käibemaksualane nõustamine

880 0814

Tolliinfo, e-toll

880 0815

E-maksuamet

880 0816

Maamaksuinfo

880 0816

Raskeveokimaksuinfo

880 0810

Üldinfo ja võlainfo

Meie missioon

Loome teenuste ja kontrollitööga maksumaksjatele võimalikult hea tegutsemiskeskkonna.

 

MEIE VISIOON

Toetame ettevõtte tegutsemist ja arengut.

Meie põhiväärtused

  • Oleme uuendusmeelsed ning asjatundliku nõuga toeks maksumaksjale.
  • Hoiame ja märkame oma inimesi ning arendame oma meeskonda.

Meie eesmärgid

  • Pakume maksumaksjale lihtsaid ja mugavaid teenuseid.
  • Anname ettevõtjale kindluse, et tema maksu- ja tolliasjad on korras ja tagame võrdse konkurentsikeskkonna.