Sa oled siin

Pääsuõigused ja volitused e-maksuametis/e-tollis

Pääsuõigused ja volitused asuvad alates 8. maist 2019 e-maksuametis/e-tollis rubriigis „Seaded“ menüüpunkti „Pääsuõigused“ all.

Menüüpunktile „Pääsuõigused“ vajutades avaneb uue kujundusega rakendus, milles olevad teenused leiate ülemises vasakpoolses nurgas olevast rippmenüüst.

 • Kõik olemasolevad pääsuõigused jäävad kasutajatele alles.

 • Kasutajatele antakse teatud tingimusel automaatsed paketid või lõpetatakse need. Automaatsed paketid on:

  • füüsilise isiku andmete vaataja pakett (A-FI-V)

  • füüsilise isiku esindaja pakett (A-FI; sisaldab halduri õigust)

  • FIE andmete vaataja pakett (A-FIE-V)

  • FIE esindaja pakett (A-FIE; sisaldab halduri õigust)

  • juriidilise isiku andmete vaataja pakett (A-JI-V)

  • juriidilise isiku esindaja pakett (A-JI; sisaldab halduri õigust)

 • Saate esindatava nimel ühe või mitu automaatset paketti.

 • Automaatseid pakette saate edasi delegeerida.

 • Saate pääsuõigusi anda pakettidena või üksikõigustena. Valikus on hetkel kehtivad paketid ja üksikõigused ning korraga saate valida mitu paketti või üksikõigust.

 • Pääsuõigusi saate anda ka kasutajatunnuse alusel.

Videojuhis e-maksuameti/e-tolli pääsuõiguste ja autentimise kohta

 

Pääsuõigustest loobumine

 • Saate loobuda pääsuõigusest (v.a automaatsetest pääsuõigustest). Loobumiseks on mitu valikut:

  • saate loobuda korraga kõigist pakettidest ja üksikõigustest;

  • saate valida ühe või mitu paketti või üksikõigust, millest loobuda soovite;

  • saate sisestada loobumise kuupäeva või valida kohese lõpetamise.

Pääsuõiguste delegeerimine

 • Pääsuõiguse andmisel saate määrata, kas pääsuõigus on delegeeritav või mitte. Juriidilisele isikule antav pääsuõigus on alati delegeeritav.

 • Pääsuõiguse saate delegeerida vaid ühe korra.

 • Kui delegeerimise aluseks olevat pääsuõigust muudate, mõjutab see ka delegeeritud pääsuõigust.

Kloonimine

Kasutaja, kellel on õigus pääsuõigust lisada (halduri õigus), saab ühele isikule/kasutajale antud pääsuõigusi kloonida.

 • Kloonitakse hetkel kehtivad ja tulevikus kehtima hakkavad pääsuõigused.

 • Saate kloonimisel muuta pääsuõiguste kehtivuse algust ja lõppu.

Pääsuõiguste võrdlemine

 • Pääsuõiguste võrdlemiseks peate omama halduri õigust.

 • Halduri õiguse olemasolul saate võrrelda korraga kahe kasutaja pääsuõigusi.

 • Võrdlustabelis kuvatakse valitud kasutajate paketid ja üksikõigused käesoleval hetkel kehtivate õiguste seisuga.

Sõbralist

Esindatava isiku sõbralist kuvatakse halduri õiguste olemasolul. Sõbralistis on nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

 • Saate sõbralistist isikuid eemaldada.

 • Sõbralisti saate lisada isikuid esindajate pääsuõiguste vaatel või pääsuõiguste andmisel.

 • Sõbralistist saate otsida isiku oleku või nime järgi.


Kasutaja, kellel on väliskasutaja halduri õigus ehk isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks (P_EXTERNAL_USER), näeb ja saab hallata esindatava nimel pääsuõigusi.

Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks (P_EXTERNAL_USER) asendab varasemat D-volitust.

Näide. Kuidas toimida pääsuõiguste andmisel ühelt äriühingult teisele.

 • Esindaja A esindab ettevõtet A (omab õigust P_EXTERNAL_USER).
  Esindaja A (ettevõtte A esindajana) näeb ja saab hallata ettevõtte A nimel pääsuõigusi.
 • Esindaja B esindab raamatupidamisfirmat B (omab õigust P_EXTERNAL_USER).
  Esindaja B (ettevõtte B esindajana) näeb ja saab hallata ettevõtte B nimel pääsuõigusi.
  • Esindaja B on delegeerinud väliskasutaja halduri õiguse (P_EXTERNAL_USER) pearaamatupidajale B.
   Pearaamatupidaja B (ettevõtte B õiguste haldurina) näeb ja saab hallata samuti ettevõtte B nimel pääsuõigusi.


Esindaja A annab ettevõtte A nimel raamatupidamisfirmale B raamatupidaja paketi.

 • Ettevõtte A poolt antud volituse alusel saavad esindaja B ja pearaamatupidaja B ettevõtte A nimel volituse halduri profiili (P_EXTERNAL_AUTHORITY_MANAGER).
 • Esindajale B ja pearaamatupidajale B tekib ettevõtte A esindusõigus antud volituste piires.

  Pearaamatupidaja B logib sisse ettevõtte A esindajana:
  • annab isiku A raamatupidamispaketi endale.
  • annab isiku A raamatupidamispaketi raamatupidajale B.

Ettevõtte A nimel on esindusõigus ja pääsuõigused:

1) esindajal A – õigus P_EXTERNAL_USER;

2) isikul B - raamatupidaja pakett;

3) esindajal B – õigus P_EXTERNAL_AUTHORITY_MANAGER;

4) pearaamatupidajal B – õigus P_EXTERNAL_AUTHORITY_MANAGER ja raamatupidaja pakett

5) raamatupidajal B – raamatupidaja pakett.

10.05.2019