Aktsiisiload

Aktsiisikaubad on alkohol, tubakatooted ning kütus ja elektrienergia. Nende tootmiseks (v.a elektrienergia), töötlemiseks, ladustamiseks ja tarbimisse lubamiseks tuleb üldjuhul omada aktsiisialast luba.

Aktsiisialaseid lube on kolme tüüpi: aktsiisilaopidaja luba, registeeritud kaubasaaja luba ning aktsiisivabastuse luba.

Lubadele kehtestatud tingimused ning väljastamise kord on reguleeritud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusega.

Eestis väljastatud aktsiisiload

Eestis väljastatud aktsiisilubade nimekiri

Aktsiisilaopidaja luba

Aktsiisilaopidaja on isik, kellele on tegevusloaga antud õigus oma aktsiisilaos / aktsiisiladudes toota, ladustada, vastu võtta ja aktsiisilaost / aktsiisiladudest lähetada aktsiisikaupa.

Aktsiisiladu on aktsiisilaopidaja tegutsemise koht, kus aktsiisikaubale kohaldub ajutine aktsiisivabastus.

Aktsiisilaopidajal tekib maksukohustus aktsiisikauba lähetamisel aktsiisilaos ilma ajutise aktsiisivabastuseta või kasutamisel aktsiisilaos, kui sellisele kasutamisele ei kohaldu aktsiisivabastus.

Tekkinud maksukohustuse deklareerib aktsiisilaopidaja kord kuus. Eelmisel kuul tekkinud maksukohustuse deklareerib aktsiisilaopidaja aktsiisideklaratsioonil ja tasub järgmise kuu 20. kuupäevaks. Samaks kuupäevaks esitab aktsiisilaopidaja ka aktsiisikaubaliikumise laoaruande.

Aktiisilaopidaja loa saamiseks peavad isik ja plaanitav tegevuskoht vastama kehtestatud nõutele.

Loa saamiseks peab isik esitama seadusest tulenevad dokumendid ja dokumentide sisu peab võimaldama hinnata nõuetele vastavust.

Täpse loetelu kehtestatud nõuetest  ja vajaminevatest dokumentidest leiate allolevast juhendist:

Enne aktsiisilaopidaja loa väljastamist esitab isik ka üldtagatise, mille suurus katab tema tegutsemisega tekkinud või tekkida võiva maksukohustuse ja mida arvutatakse äriplaanis esitatud maksukohustuse alusel.

Rohkem infot tagatise esitamise kohta on lehel Tagatised.

Kui aktsiisilaopidaja soovib pärast loa väljastamist muuta loa tingimusi (näiteks alustab uut liiki aktsiisikauba tootmist, võtab kasutusele uued seadmed, teeb ehituslikke muudatusi jne), siis teavitab ta sellest enne muudatuste tegemist Maksu- ja Tolliametit e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee.

Registreeritud kaubasaaja luba

Registreeritud kaubasaaja tegevusluba annab õiguse ärilisel eesmärgil vastu võtta teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa, kuid ei anna õigust ladustada ega lähetada ajutises aktsiisivabastuses aktsiisikaupa. Registreeritud kaubasaajal on maksustamiseperioodiks kalendrikuu. Deklaratsioon tuleb esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA 20. kuupäevaks.

Juhuti registreeritud kaubasaajaks saab olla näiteks restorani või kaupluse pidaja, kes soovib oma restorani või kaupluse sortimenti rikastada alkohoolse joogiga, mis ei ole Eestis saadaval, ja sel eesmärgil soetab aeg-ajalt alkoholi otse teise liikmesriigi aktsiisilaopidajatelt.

Rohkem infot alkoholiaktsiisi lehelt Registreeritud kaubasaaja – juhuti vastuvõtt.

Registeeritud kaubasaaja tegevusloa saamiseks peab isik vastama kehtestatud nõutele ning esitama seadusest tulenevad dokumendid.

Täpse loetelu kehtestatud nõuetest ja vajaminevatest dokumentidest leiate allolevast juhendist.

Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda registreeritud kaubasaja tegevusloa andmiseks loa taotlejalt lisaks täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente.

Enne tegevusloa väljastamist peab isik esitama tagatise, mille suurus katab tema tegutsemisega tekkinud või tekkida võiva maksukohustuse ja mida arvutatakse äriplaanis esitatud andmete alusel.

Rohkem infot tagatise esitamise kohta on lehel Tagatised.

Aktsiisivabastuse luba

Aktsiisivabastuse luba annab õiguse aktsiisist vabastatud alkoholi, kütuse või elektrienergia soetamiseks (import, soetamine aktsiisilaopidajalt või võrguettevõtjalt, vastu võtmine teisest liikmesriigist) ning tarbimiseks.

Loa omanikuks saab olla vaid isik, kes ise tarbib alkoholi, kütust või elektrienergiat aktsiisist vabastatud otstarbel.

Lisainfo on avaldatud infomaterjalides Alkoholi aktsiisivabastuse luba ja Energia aktsiisivabastuse luba.

Eestis väljastatud aktsiisiload

Eestis väljastatud aktsiisiload

Aktsiisinumbri selgituseks:

 • kolmas koht (number) näitab ära isiku staatuse: 1 – aktsiisilaopidaja, 2 – registreeritud kaubasaaja, 3 – maksuesindaja, 4 – registreeritud kaubasaatja;
 • neljas koht (täht) näitab ära käideldava aktsiisikauba liigi: A – alkohol, B – alkohol ja tubakatoode, C – alkohol ja kütus, D – tubakatoode ja kütus, E – alkohol, tubakatoode ja kütus, K – kütus, T – tubakatoodet.
Aktsiisilaopidajate, registreeritud kaubasaatjate, registreeritud kaubasaajate ja maksuesindajate nimekiri
Aktsiisinumber Äriregistri kood Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja, maksuesindaja Tegevuskohtade aadressid
EE1K000020002 10528765 VKG OIL AS Keemia 2, 30328 Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond
EE1A000040001 10117341 AS Liviko Masina 11, 10144 Tallinn, Harju maakond
Suur-Sõjamäe põik 9a, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1A000050001 10232094 Anora Estonia AS Tammi tee 30, Laabi küla, 76902 Harku vald, Harju maakond
EE1A000060001 10055096 OÜ Amber Production Remedia Mõisa tee 5, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald, Harju maakond
EE1A000150002 10229471 AS Võhu Vein Viru-Jaagupi, Lääne-Viru maakond
EE1A000190002 10211034 AS Linda Nektar Kobela, 66407 Antsla vald, Võru maakond
EE1A000220001 10030278 Saku Õlletehase AS Tallinna mnt 2, Saku alevik, 75501 Saku vald, Harju maakond
EE1A000260002 10196671 AS Sillamäe Õlletehas Ranna 7, 40231 Sillamäe, Ida-Viru maakond
EE1A000280001 10754088 OÜ Nopvatek Holding Dunkri 5, 10123 Tallinn, Harju maakond
EE1A000360001 10558269 Export Marketing OÜ Paavli 6, 10412 Tallinn, Harju maakond
EE1B000370001 10872505 Loigo Marine Supply OÜ Peterburi tee 34a, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1B000380001 10077073 ME Group Baltic OÜ Kurekivi tee 9, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond
EE1B000400001 10028896 Eugesta Eesti OÜ Rukki tee 5, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond
EE1A000430002 10034247 AS A. Le Coq Laulupeo pst 15, 51006 Tartu, Tartu maakond
Reola, 61707 Kambja vald, Tartu maakond
Palsa tee 1, Tähtvere küla, 61410 Tartu, Tartu maakond
EE1A000440001 10761964 S-Marten Ladu OÜ Raeküla tee 5, Rae küla, 75310 Rae vald, Harju maakond
Rukki tee 1, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond
EE1T000450001 10030798 Philip Morris Eesti OÜ Graniidi tee 1, Rae küla, 75310 Rae vald, Harju maakond
EE1B000490001 10364192 Logistika Pluss OÜ Punane 73, Lasnamäe linnaosa, 13619 Tallinn, Harju maakond
EE2A000520101 10225510 Henkell Freixenet Eesti AS Suur-Sõjamäe põik 2, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE2A000520201 10225510 Henkell Freixenet Eesti AS Suur-Sõjamäe põik 2a, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1B000560001 10179520 Tallink Duty Free AS Kaldase tee 3, 74114 Maardu, Harju maakond
EE1B000580001 10310368 Prike AS Peterburi tee 92g, 13816 Tallinn, Harju maakond
EE2A000590201 10143456 Eckerö Line AB OY Eesti Filiaal MS Finlandia, 10111 Tallinn, Harju maakond
EE1K000600001 10178087 Olerex Terminal AS Õli 7, Muuga küla, 74004 Viimsi vald, Harju maakond
EE1A000610001 10238895 Avallone AS Remmelga 6/2, 11216 Tallinn, Harju maakond
EE1B000620001 10097851 Cargo Handling AS Valukoja 32/3, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1K000640001 10508946 Naftelf Eesti AS Väike-Sõjamäe 12, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1B000650001 10195447 Airo Catering Services Eesti OÜ Kesk-Sõjamäe 26, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1K000710001 10905400 Petroil PVTK OÜ Kroodi 4 + 2a, 74114 Maardu, Harju maakond
EE1K000720001 10743363 Tallinna Terminal AS Üleoru 1, 74114 Maardu, Harju maakond
EE1K000730002 10171518 Tartu Terminaal AS Kärkna küla, 60503 Tartu vald, Tartu maakond
EE1K000740001 10028991 AS Nynas Õli 5, Muuga küla, 74004 Viimsi vald, Harju maakond
EE1B000750001 10194488 KALLISTO OÜ Paljassaare tee 36, 10313 Tallinn, Harju maakond
EE2A000770101 10004430 AS LTT Peterburi tee 63, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1K000780002 10718773 VNK AS Keemia 2c–1, Keemia 2c–4, 30328 Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond
EE1K000790001 10682851 Eesti Aviokütuste Teenuste AS Väike-Sõjamäe 12a, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1B000880001 10208011 Sivex International OÜ Reideni 3/2, Pärnu linn, Pärnu maakond
EE1K000890001 10041968 AS NCC & PO Lao 19/1, 74114 Maardu, Harju maakond
EE1K000900001 10725537 Maardu Terminal AS Lao 29, 74114 Maardu, Harju maakond
EE1A000930001 10047712 AS Monotal Plasti 22, 13619 Tallinn, Harju maakond
EE1K000950001 10102144 AS Propaan Gaasi 8/11/Betooni 5, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1K000960002 10015238 Alexela AS Vana-Kuuste küla, 62033 Kambja vald, Tartu maakond
EE1A001020001 10296214 TAAKO OÜ Pihtla küla, Pihtla vald, 94101 Saaremaa vald, Saare maakond
EE1B001070001 11030046 Reling OÜ Punane 6, 13619 Tallinn, Harju maakond
EE1T001080001 10808306 Sigari Maja OÜ Punane 42, ladu 24, 13619 Tallinn, Harju maakond
EE1K001100001 10167511 Neste Eesti AS Lasti tee 18, Muuga küla, 74004 Viimsi vald, Harju maakond
EE1K001130001 10178093 Telko Estonia OÜ Keki tn 5, 76606 Keila, Harju maakond
EE1K001150002 11134413 OÜ Viljandi Energiabaas Reinu tee 18, 71020 Viljandi, Viljandi maakond
EE1A001170001 10731489 OÜ Via 3L Kalmari tee 10, Karla küla, 75327 Rae vald, Harju maakond
EE1K001230002 11014598 EuroChem Terminal Sillamäe OÜ Kesk 2a, 40231 Sillamäe, Ida-Viru maakond
EE1K001370001 10047899 AS Milstrand Laeva tee 4/1, Miiduranna küla, 74015 Viimsi vald, Harju maakond
EE1A001380001 11331792 Magnum Logistics OÜ Vae 16, Laagri alevik, 76401 Saue vald, Harju maakond
EE1B001410001 11265167 OÜ Unimars Baltic Supply Suur-Sõjamäe 19a, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1K001440001 11301354 Vesta Terminal Tallinn OÜ Õli 1, Õli 6, Vilja 4, Muuga küla, 74004 Viimsi vald, Harju maakond
EE1E001450001 10342368 DSV Estonia AS Pärnu mnt 535, Jälgimäe küla, 76401 Saku vald, Harju maakond
EE1A001460001 10218697 AR Agentuuri AS Visase 5, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE2A001490101 11692359 Odil Eesti OÜ Estonia pst 9, 10143 Tallinn, Harju maakond
EE1K001510001 10715645 Liwathon E.O.S. AS Lasti tee 18a/20, Muuga küla, 74004 Viimsi vald, Harju maakond
Vilja 7, 74115 Maardu linn, Harju maakond
Peterburi tee 105, 74114 Maardu, Harju maakond
Vana-Narva mnt 27a, 74114 Maardu, Harju maakond
EE1A001520002 10424155 Estonian Spirit OÜ Kalda 3, 44311 Rakvere, Lääne-Viru maakond
Moe-Tööstuse kinnistu, Moe küla (Moe Piirituseladu), 45005 Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Moe-Tööstuse kinnistu, Moe küla (Handsavabrik), 45005 Tapa vald, Lääne-Viru maakond
EE2A001530101 11257699 Erkman Technics OÜ Tall nr 2, Ohtu küla, 76621 Lääne-Harju vald, Harju maakond
EE2A001540102 11896169 OÜ Veinimaailm Wine Agency Fortuuna 1, 50603 Tartu, Tartu maakond
EE2A001590302 11440328 OÜ Bollicine Narva mnt 50, 10150 Tallinn, Harju maakond
EE1C001610001 10055433 AKZO NOBEL BALTICS AS Kastani 7, Rapla linn, 79514 Rapla vald, Rapla maakond
EE1A001620001 10765896 Maxima Eesti OÜ Õlleköögi tee 24, Kurna küla, 75307 Rae vald, Harju maakond
EE1A001640002 12017738 OÜ Apricot Liivi, Holstre küla, 69602 Viljandi vald, Viljandi maakond
EE1A001650002 11575131 Koch OÜ Lootsi 10, 10151 Tallinn, Harju maakond
Näpi tee 1, Näpi küla, 44305 Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond
EE1K001670001 70008641 Kaitsevägi Ämari alevik, 76102 Lääne-Harju vald, Harju maakond
EE2A001690101 10263574 Rimi Eesti Food AS Põrguvälja tee 3/1, Pildiküla, 75308 Rae vald, Harju maakond
EE1K001750001 10244223 AS Pakker Avio Tartu Lennujaam, Tõrvandi alevik, 61715 Kambja vald, Tartu maakond
EE2K001760201 12243788 Vedelgaas OÜ Lennu 3, Moosi, Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
EE1B001770001 10588558 Estonia Logistics OÜ Liivalao 11, 11216 Tallinn, Harju maakond
EE1B001780001 11242290 ALPI Eesti OÜ Loomäe tee 8, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond
EE2A001790101 10448552 Balen OÜ Läike põik 1, Peetri alevik, 75312 Rae vald, Harju maakond
EE2K001800101 10044375 OÜ Saare Gaas Kaevu 27, Kuressaare, 93815 Saaremaa vald, Saare maakond
EE1A001870001 12424314 Õllenaut OÜ Tänasssilma tee 33, Tänassilma küla, 76406 Saku vald, Harju maakond
EE1A001880001 12334456 Põhjaka Viinaköök OÜ Kesktee 10, Peetri alevik, 73101 Järva vald, Järva maakond
EE2A001890201 10140819 Chemi-Pharm AS Tänassilma tee 11, Tänassilma küla, 76406 Saku vald, Harju maakond
EE1A001900001 11241623 Metsamees OÜ Paide tee 30, Koeru alevik, 73001 Järva vald, Järva maakond
EE1A001930001 12486686 Lehe Pruulikoda OÜ Paldiski mnt 21 (hoone pos. 25), 76607 Keila, Harju maakond
Kaldase põik 6, Maardu, Harju maakond
EE1A001940001 11735176 Jaagu Annemäe Talu FIE Annemäe, Arula küla, 67411 Otepää vald, Valga maakond
EE1A001950001 12008366 Baltic Logistic Solutions OÜ Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, 75310, Harju maakond
EE1K001960001 12453072 KKT Oil OÜ Turu 3, Kiviõli, 43125 Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
EE1A001970001 12253640 Pöide Pruulikoda OÜ Uustalu, Ardla küla, 94531 Saaremaa vald, Saare maakond
Tolli 25a, Kuressaare, 93813 Saaremaa vald, Saare maakond
EE2A001980101 12398315 Öko-Pharma OÜ Peterburi tee 69, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1A001990001 12208941 Põhjala Brewing AS Serva 28, 11618 Tallinn, Harju maakond
Peetri 5, 10415 Tallinn, Harju maakond
EE1A002000001 10787062 MaineGrupp OÜ Kassari Puhkekeskus, Kassari küla, 92111 Hiiumaa vald, Hiiu maakond
EE1A002030001 10069530 Svensky Kaubanduse AS Vana-Narva mnt 1B, 74114 Maardu linn, Harju maakond
EE2K002040101 10098649 AS Linde GAS Vana-Narva mnt 28a, 74114 Maardu linn, Harju maakond
EE2K002040201 10098649 AS Linde GAS Vasara 56, 50113 Tartu
EE2A002060101 11021347 OÜ MV GROUP Distribution EE Kalmari tee 10, Karla küla, 75327 Rae vald, Harju maakond
EE1A002070001 90001761 SA Räpina Inkubatsioonikeskus Pargi 31, 64505 Räpina, Põlva maakond
EE1T002090001 11931003 Sanitex OÜ Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, Harju maakond
EE1B002100001 10477996 Palsteve OÜ Peetri 11, Paldiski, Harju maakond
EE1A002120001 12625857 Narva Pruulikoda OÜ Hariduse 5–M2, Narva, 20303 Ida-Viru maakond
EE1A002130001 12690323 Veinimõisnik OÜ Valgejõe talu, Valgejõe küla, 74712 Kuusalu vald, Harju maakond
EE1A002140001 10839040 Jaanihanso OÜ Õuna, Kaelase küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
EE1A002150001 12172383 Siidrikoda OÜ Orava talu, Valgjärve, Kanepi vald, Põlva maakond
EE1A002160001 12724720 Tanker Brewery OÜ Hoidla tee 9, Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond
Kesk tee 10a, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
EE1A002170001 12673661 Sori Brewing Estonia OÜ Suur-Sõjamäe 14, 10143 Tallinn
EE1A002180001 12776651 Veldi ja Tütred OÜ Kati talu, Leesi küla, Kuusalu vald, Harju maakond
EE1A002220001 12723778 OÜ Mohn Liiva küla, 94701 Muhu vald, Saare maakond
EE2A002240101 10995857 Maxime OÜ Reinu talu, Einbi küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
EE1A002260001 12426247 Humal ja Linnased OÜ Paju 6, Adavere alevik, 48001 Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
EE1B002270001 11152291 Global Marine Supply OÜ Tiigi 14, Jüri, Rae vald, Harju maakond
EE1A002290001 12235317 Öun Drinks OÜ Lao, Karja küla, 94248 Saaremaa vald, Saare maakond
EE1A002320001 12735830 Moe Õllevabrik OÜ Moe-Tööstuse kinnistu, Moe küla, 45005 Tapa vald, Lääne-Viru maakond
EE1A002330001 12721466 nanoPruul OÜ Madara 25a, Tallinn
EE1A002340001 11898731 Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu OÜ Tuka talu, Jõesuu küla, 86802 Tori vald, Pärnu maakond
EE1A002350001 12808693 Aablu OÜ Ehitajate tee 6a, Uuemõisa, 90401 Haapsalu linn, Lääne maakond
EE1A002360001 12992248 Raasiku Õlletehase kaubandus OÜ Meierei 3, Raasiku, Harju maakond
EE3B002370001 11040563 Tax Representative OÜ Kentmanni 10–43, Tallinn
EE1A002410001 12998044 Pühajõe pruulikoda OÜ Pollaku talu, Kärgula küla, 66632 Võru vald, Võru maakond
Poe kinnistu, Sulbi küla, 66632 Võru vald, Võru maakond
EE1A002420001 14004585 Allikukivi veinikoda OÜ Kooli tee 2, Allikukivi küla, 86201 Saarde vald, Pärnu maakond
EE1A002450001 10048462 Mobec AS Kurekivi tee 6, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond
EE1A002460001 10309081 Aktsiaselts Ingle Ingle, Ingliste küla, 79004 Kehtna vald, Rapla maakond
EE1A002490001 12664596 Pühaste Pruulikoda OÜ Tähe 133c, Tartu
EE1K002500001 10856512 Portlif Grupp OÜ Tehase 9, 30328 Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond
EE1A002510001 12856870 Purtse Pruulikoda OÜ Sepa, Purtse küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
EE1A002520001 12864846 OÜ Juhus Tuuliku 1, Tabivere alevik, 49123 Tartu vald, Jõgeva maakond
EE1A002530001 12912108 Mulgi Pruulikoda OÜ Kiini-Hansu talu, Kõvaküla küla, 69107 Mulgi vald, Viljandi maakond
EE1A002540001 12113169 Peenjoogivabrik Nudist OÜ Nõmme-Kase 34a, Tallinn, Harju maakond
Telliskivi 60 (M-hoone), Põhja-Tallinna linnaosa, 10412 Tallinn, Harju maakond
EE1K002560001 12890890 Baltic Ground Services EE OÜ Väike-Sõjamäe 12a, 11415 Tallinn
EE1A002590001 12652653 Moe OÜ Moe Peenviinavabrik, Moe tööstuse kinnistu, Moe küla, 45005 Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Vaadikelder, Moe tööstuse kinnistu, Moe küla, 45005 Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Veiniladu, Moe tööstuse kinnistu, Moe küla, 45005 Tapa vald, Lääne-Viru maakond
EE2A002600101 10087389 Leipurin Estonia AS Aasa tee 1, Loo, 74201 Jõelähtme vald, Harju maakond
EE1A002610001 12850436 Käbliku Pruulikoda OÜ Käbliku talu, Palutaja küla, 63506 Kanepi vald, Põlva maakond
EE1K002620001 10579981 Enefit Power AS Auvere küla, 40107 Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
EE1A002630001 12885340 Muhu Pruulikoda OÜ Pärdi talu, Koguva küla, 94724 Muhu vald, Saare maakond
EE1K002660001 11516652 Gas Energy OÜ Transpordi 9, 68205 Valga
EE1A002670001 14021862 Punch Club OÜ Värvi 5, Kristiine linnaosa, 10621 Tallinn
Kokasauna põik 1, Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond
EE1A002680001 10741909 Tiit Eensalu FIE Mäeotsa talu, Seliste küla, 88103 Tõstamaa vald, Pärnu maakond
EE1A002690001 14001782 Pihtla pruulikoda OÜ Jõe, Pihtla küla, 94101 Saaremaa vald, Saare maakond
EE1A002700001 14230985 Distillirium OÜ Telliskivi 60 (M-hoone), Põhja-Tallinna linnaosa, 10412 Tallinn, Harju maakond
EE1A002720001 12412376 Metoxonan OÜ Vitamiini 6, 51014 Tartu, Tartu maakond
EE2K002730101 10167362 Wolf Group OÜ Suur-Paala 10, 13616 Tallinn
EE1A002740001 12805192 OÜ Kõivsaare Kõivsaare talu, Uue-Saaluse küla, 65147 Rõuge vald, Võru maakond
EE1A002750001 12425259 Kloostrimetsa Fideikomiss UÜ Korjuse-Vanapere, Määra küla, 76010 Lääne-Harju vald, Harju maakond
EE1A002790001 14214590 OÜ Pruulihunt Kopli 1, 10412 Tallinn, Harju maakond
EE1A002800001 12920177 Mamm&Frukt OÜ Käbi 13, Pärnu
EE1A002830001 14061028 Murimäe Vein OÜ Rehemäe, Truuta küla, 67302 Otepää vald, Valga maakond
EE1A002870001 11267031 Orkla Eesti AS Tallinna mnt 1, 48103 Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
EE1A002890001 10389157 OÜ AUTOSTAR K. A. Hermanni 19, 51005 Tartu, Tartu maakond
EE1A002910001 14229960 EBD Group OÜ Kesk tee 12, Jüri alevik, 75301 Rae vald, Harju maakond
EE1A002950001 14189640 Ende OÜ Kohatu küla, Ülevainu talu, 76304 Saue vald, Harju maakond
EE1A002970001 12743315 OÜ Punahabe Kastani 42, 50410 Tartu, Tartu maakond
EE1A002980001 14376157 SNCO OÜ Haapsalu mnt 31, 76605 Keila, Harju maakond
EE1A002990001 14194752 Alatskivi Mõisamaitsed OÜ Hirveaia 4, Alatskivi alevik, 60201 Peipsiääre vald, Tartu maakond
EE1A003060001 14238934 Asuva Aed OÜ Illimari 10, Ahja alevik, 63710 Põlva vald, Põlva maakond
EE1A003070001 14196123 OÜ Järiste Veinitalu Kõrtsi, Aiamaa küla, 61603 Nõo vald, Tartu maakond
EE2A003080101 11375252 Labochema Eesti Osaühing Riia 142, 50411 Tartu linn, Tartu maakond
EE1A003090001 10153325 Kodulinna Lokaal OÜ Kõver 1–5, Kuressaare, 93813 Saaremaa vald, Saare maakond
EE1A003100001 14468563 Pootsi Mõisa Põllud OÜ Pootsi-Mõisa, Pootsi küla, 88115 Pärnu, Pärnu maakond
EE1A003120001 10809168 TOHI DISTILLERY OÜ Viljandi mnt 43, Kohila alev, 79804 Kohila vald, Rapla maakond
EE1A003130001 11902059 Loomefarm OÜ Kose mnt 2, Habaja alevik, 75002 Kose vald, Harju maakond
EE1A003150001 14590666 Heinzi veinikelder OÜ Hobujaama 12, 10117 Tallinn, Harju maakond
EE2K003160101 11946246 Mediq Eesti OÜ Väljaotsa 2, 76505 Saue linn, Saue vald, Harju maakond
EE1A003180001 14428925 Junimperium Distillery OÜ Telliskivi 60 (M-hoone), Põhja-Tallinna linnaosa, 10412 Tallinn, Harju maakond
EE2A003190101 14530523 Mil Vinhos OÜ Suur-Sõjamäe 25a, 11415 Tallinn
EE1A003220001 10209712 AIVAR KÜTT ULGE TALU Ulge talu, Odivere küla, 49311 Mustvee vald, Jõgeva maakond
EE1A003230001 12997978 Toht Brewery OÜ Hooldekeskuse, Kullamaa küla, 90701 Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
EE1A003250001 11902540 MK Loodusravi OÜ Päpe talu, Venevere küla, 50701 Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
EE1A003260001 14436250 OÜ Surakas Siidisaba tee 6, Uusküla, 74120 Jõelähtme vald, Harju maakond
EE1A003270001 12748991 City Cider OÜ Liivalao 22, Nõmme linnaosa, 11216 Tallinn, Harju maakond
EE2K003280101 10184610 Addinol Lube Oil OÜ Suur-Sõjamäe 32, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE2K003280201 10184610 Addinol Lube Oil OÜ Lao tee 1, Tõrvandi, 61715 Kambja vald, Tartu maakond
EE1A003290001 14215738 Kräftwärk OÜ Karjavärava tee 4, Juuliku küla, 75512 Saku vald, Harju maakond
EE1A003310001 14339624 Tallinn Distillery OÜ Kivi 12-4C, 76805 Paldiski, Harju maakond
EE1A003320001 14544904 Pargimõisa OÜ Pargimõisa, Krüüdneri küla, 63408 Kanepi vald, Põlva maakond
EE1A003330001 14610423 Veinimäe OÜ Meisli 26, 50107 Tartu, Tartu maakond
EE1A003350001 14349893 Tarkade Jook OÜ Suti talu, Värati küla, 88120 Pärnu, Pärnu maakond
EE1A003370001 80396532 MTÜ Kogukonnakeskus Aru mõis, Patika küla, 73609 Tapa vald, Lääne-Viru maakond
EE1A003380001 14716156 Pindi Veinitalu OÜ Liivaku, Pindi küla, 65410 Võru vald, Võru maakond
EE1A003420001 11901717 Genika Õllemeistrid OÜ Mõisa tee 2c, Kostivere, Jõelähtme vald, Harju maakond
EE1A003430001 11675020 Metakor OÜ Sauna talu, Kuninguste küla, 94626 Saaremaa vald, Saare maakond
EE1T003440001 11382007 OÜ Nano Angerja tee 57, Hüüru küla, 76911 Saue vald, Harju maakond
EE1A003450001 11136300 Morna Õnne talu OÜ Mornaõuna, Morna küla, 71055 Mulgi vald, Viljandi maakond
EE1A003470001 10395717 Vipis OÜ Veldi tee 2, Soodevahe küla, 75322 Rae vald, Harju maakond
EE1A003490001 11926657 Toome Köök OÜ Väike-Sõjamäe 5a, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1B003500001 12247473 Balmerk Estonia OÜ Kõrtsi tee 3, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond
EE1K003520001 12858946 Eesti Diisel AS Lao 14a, 74114 Maardu linn, Harju maakond
EE1A003530001 11963196 Manor Spirits OÜ Peterburi tee 101b, 3 boks, Lasnamäe linnaosa, 13812 Tallinn, Harju maakond
EE1A003540001 10635366 Realiseerimiskeskus OÜ Kalda 7c, ladu 13, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
EE1A003550001 12663384 Anderson Beer OÜ Tähe 112a, Tartu linn, 74001 Tartu linn, Tartu maakond
EE2K003560101 10900160 OÜ Airok Pärnu mnt 24a, 71020 Viljandi, Viljandi maakond
EE1A003580001 10461587 Aktsiaselts Paira Haigla 4, 74116 Maardu linn, Harju maakond
EE2A003610101 10039055 Mayeri Industries AS Voldi tee 9, Tabivere alevik, 49127 Tartu vald, Tartu maakond
EE2A003630101 12506673 Wibe OÜ Kopli 35c, 10412 Tallinn
EE1K003670001 11279011 Nord Terminals AS Rae 1a, Paldiski, 76805 Lääne-Harju vald, Harju maakond
Kesk 2b, g, u, 40231 Sillamäe, Ida-Viru maakond
Nõlva 8, 10416 Põhja-Tallinna linnaosa, Harju maakond
EE1A003680001 11736483 Raudsepa Gemüse OÜ Raudsepa, Vahessaare küla, 61215 Elva vald, Tartu maakond
EE1A003690001 14540817 Kanarbiku Veinitalu OÜ Kanarbiku, Vallapalu küla, 61116 Elva vald, Tartu maakond
EE1T003710001 12953082 Vape Group OÜ Gonsiori 32, 10128 Tallinn, Harju maakond
EE1T003730001 14785111 HRJ Production OÜ Tamsi tee 9, Kuimetsa küla, 79302 Rapla vald, Rapla maakond
EE1A003760001 14929372 Beerbird OÜ Heina 33, 10319 Tallinn, Harju maakond
EE1A003770001 14763990 Tallinn Brewing Company OÜ Suur-Sõjamäe 14, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1A003780001 16082247 Pappa Õlu OÜ Keemia 4, Tallinn 10616, Harju maakond
EE1A003790001 10054238 OG Elektra AS Keskuse, Tobia küla, 44416 Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
EE1A003800001 14831532 Dagaith OÜ Kapi, Harju küla, 92028 Hiiumaa vald, Hiiu maakond
EE1A003810001 14377501 Tõrutaru OÜ Tõru, Tõmmiku küla, 76619 Lääne-Harju vald, Harju maakond
EE1A003820001 14928510 Crystal Distillery OÜ Saare 9, Kaerepere alevik, 79520 Kehtna vald, Rapla maakond
EE1A003830001 10078641 Aktsiaselts TRIDENS Nuudi tee 18, Uusküla küla, 74114 Jõelähtme vald, Harju maakond
EE1A003860001 14261394 Siberi Sammar OÜ Mahtra 30a, ruum 220, 13811 Tallinn
EE1K003870001 11021057 Green Marine AS Nõlva 8, 10416 Tallinn, Harju maakond
EE1A003890001 14812291 Rüüp OÜ Ala-Juusa talu, Ihamaru küla, 63503 Kanepi vald, Põlva maakond
EE2A003900101 10926496 Latir OÜ Joala 3, 20103 Narva linn, Ida-Viru maakond
EE1A003910001 16056741 Balen Aktsiisiladu OÜ Läike põik 1, Peetri küla, 75312 Rae vald, Harju maakond
EE1T003920001 14669735 S.W.P Distribution OÜ Veldi tee 5–3, Veneküla, 75325 Rae vald, Harju maakond
EE2A003930101 14131773 Lidl Eesti OÜ Tähesaju tee 4, 13917 Tallinn, Harju maakond
EE2A003930201             Kalda tee 29, 50704 Tartu linn, Tartu maakond
EE2A003930301              Riia mnt 106, 80042 Pärnu linn, Pärnu maakond
EE2A003930401              A.H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Harju maakond
EE2A003930501 Optika tn 21, 61404 Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond
EE1A003940001 14236214 Udruma OÜ Liivamäe talu, Üdruma küla, 90720 Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
EE2K003950101 10344947 AS Schenker Kanali tee 12a, Kesklinna linnaosa, 10112 Tallinn, Harju maakond
EE1A003970001 10031071 Aktsiaselts „Tallinna Toiduveod" Ruunaoja 2, Lasnamäe linnaosa, 11415 Tallinn, Harju maakond
EE1A004000001 11056802 Voosemetsa OÜ Voosemetsa talu, Voose küla, 90118 Lääneranna vald, Pärnu maakond
EE1A004010001 14327495 Langemaa OÜ Metsa tee 8, Tihemetsa alevik, 86201 Saarde vald, Pärnu maakond
EE1A004020001 14711236 Bogge OÜ Türi 6/1, Kesklinna linnaosa, 11313 Tallinn, Harju maakond
EE1A004030001 14893220 Siidrifarm OÜ Farmi, Virla küla, 75021 Kose vald, Harju maakond
EE1A004040001 12580770 KG Partners OÜ Pärna 19, Kuressaare, 93814 Saaremaa vald, Saare maakond
EE1A004050001 14141371 Pernauer OÜ Rehepapi 28, 80043 Pärnu, Pärnu maakond
EE2A004060101 16068661 Alcor Nordic Spirit OÜ Piibri 9, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
EE1A004070001 14802370 Toosikatsi OÜ Hariduse 1–15, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
EE1A004080001 14336293 Muhu Veinitalu OÜ Lõo/1, Vahtraste küla, Muhu vald, Saare maakond
EE1A004100001 14283651 BirchLagoon OÜ Hellenurme mõis, Hellenurme küla, 67214 Elva vald, Tartu maakond
EE1A004120001 14452527 LeVinum OÜ Keila-Joa loss, Pargi allee 5, Keila-Joa alevik, 76701, Lääne-Harju vald, Harju maakond
EE1A004130001 16089137 The Hope Distillery OÜ Tartu mnt 80h, 10112 Tallinn, Harju maakond
EE1K004140001 10069369 Dekoil OÜ Kopli 103b, 11712 Tallinn, Harju maakond
EE1A004150001 16074489 Roslep OÜ Soolaokka, Rooslepa küla, 81219 Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
EE1T004160001 16191226 NP Central OÜ Vana-Narva mnt 30/1, 74114 Maardu, Harju maakond
EE1A004170001 14110726 Nuustaku Pruulikoda OÜ Tartu mnt 1, 67405 Otepää, Valga maakond
EE1A004180001 80329300 MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök Lombi, Põldmaa küla, 60417 Peipsiääre vald, Tartu maakond
EE1A004200001 12456722 Vaat OÜ Telliskivi 60 (M-hoone), 10412 Tallinn, Harju maakond
EE1A004210001 12783131 Voldi Pruulikoda OÜ Katlamaja tee 11, Linnamäe küla, 91001 Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
EE1A004220001 16117885 Viscosa Brewery OÜ Tööstuse tee 23b, Kõrgessaare alevik, 92201 Hiiumaa vald, Hiiu maakond
EE2A004230101 16280993 Itaalia Toit OÜ Harju 13, 10130 Tallinn, Harju maakond
EE1T004240001 16174297 GSG Tobacco OÜ Liivalaia 7, 10118 Tallinn, Harju maakond
EE1A004270001 14160026 Wine Craft OÜ Kadastiku 57n, 21004 Narva, Ida-Viru maakond
EE1A004280001 14953318 Regulatory OÜ Sadama 30a, 92411 Kärdla, Hiiu maakond
EE1A004290001 16442705 OÜ Hobypruul Männiku 8, 80025 Pärnu, Pärnu maakond
EE1A004310001 14596663 RK Kodujoogid OÜ Poe 4/2, Lähte, 60502 Tartu vald, Tartu maakond
EE1A004320001 10702660 Kümmel ATM OÜ Mahtra 30a, 13811 Tallinn
EE1A004330001 16476182 Kihnu Rüübe OÜ Nurme/1, Sääre küla, 88005 Kihnu vald, Pärnu maakond
EE1A004340001 14456413 Actimer OÜ Lubja tee 30, Lubja küla, 74010 Viimsi vald, Harju maakond
EE1A004360001 16167239 Naturalinda OÜ Laiuse, Suuremetsa küla, Võru vald, Võrumaa
EE1A004370001 16589443 Pyynikin Brewing Oy Eesti filiaal Rakvere mnt 7, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Rakvere mnt 21b, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
EE1T004380001   11246738  Nicorex Baltic OÜ Allika tee 1, Peetri alevik, 75312 Rae vald, Harju maakond


Täiendav aktsiisialane info: Aktsiisialane nõustamine

Erisused

Eesti aktsiisilaopidajal on teatud tingimustel võimalik võtta väljaspool oma aktsiisiladu vastu aktsiisikaupa, mis on temale ajutises aktsiisivabastuses lähetatud teisest EL liikmesriigist.

Peamised tingimused aktsiisikauba vastuvõtmiseks väljaspool aktsiisiladu:

 1. Aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool aktsiisiladu on lubatud vaid põhjendatud erandjuhtudel, mitte aktsiisilaopidaja kas alalise või regulaarse tegevusena. Üldreeglina peab aktsiisilaopidaja temale lähetatud aktsiisikaupu püsivalt vastu võtma oma aktsiisilaos.
 2. Teisest EL liikmesriigist lähetatud aktsiisikaup tuleb vastu võtta selle lõplikus sihtkohas (vahetu kättetoimetamise kohas) Eestis, kust aktsiisilaopidaja seda edasi ei läheta. Eestisse saabunud aktsiisikaup tuleb koheselt viia lõplikku sihtkohta ilma, et seda vahepeal Eestis mujal ajutiselt ladustataks.
 3. Vastuvõtmise kohas tuleb aktsiisikauba kogus kindlaks teha mõõtmisega, seejuures peab olema tagatud mõõtetulemuse jälgitavus vastavalt mõõteseadusele. Aktsiisikauba koguse mõõtmine ei ole vajalik pakendatud tükikauba puhul (nt pudelitesse villitud alkohol või sigaretipakid), mille kogus leitakse ülelugemisega.

Aktsiisilaopidajal on lubatud võtta aktsiisikaupa väljaspool aktsiisiladu vastu üksnes Maksu- ja Tolliameti eelnevalt väljastatud ühekordse loa alusel.

Juhul kui aktsiisilaopidajal on kavas saadetisi sihtkohas võõrandada erinevatele saajatele või võtta saadetisi vastu erinevates sihtkohtades, on lubatud EL liikmesriigist saabuvaid saadetisi vedada ka ühe transpordivahendiga. Seejuures peab aktsiisikauba teisest EL liikmesriigist lähetaja koostama eraldi saatedokumendi igale erinevale saajale ja/või erinevasse sihtkohta toimetatavale saadetisele.

Vaata lisaks:

Loa taotlemine

Eesti aktsiisilaopidajale annab õiguse võtta temale teisest EL liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa vastu väljaspool aktsiisiladu üksnes Maksu- ja Tolliameti eelnevalt väljastatud ühekordne luba. Luba tuleb taotleda eraldi iga üksiku saadetise jaoks, samuti iga erineva saaja ja/või iga erineva vastuvõtu koha (lõpliku sihtkoha) lõikes.

Loa taotlemiseks esitatakse järgnevad andmed:

 1. luba taotleva aktsiisilaopidaja nimi ja registrikood;
 2. aktsiisikauba väljaspool aktsiisiladu vastuvõtmise vajaduse põhjendus;
 3. aktsiisikaupa lähetava ettevõtja nimi ja SEED-number;
 4. aktsiisikauba lõplik sihtkoht Eestis (aadress) ja seal vastuvõtmise kuupäev;
 5. lõplikus sihtkohas aktsiisikaupa saava ettevõtja nimi, registrikood ning aktsiisivabastuse loa olemasolul selle number;
 6. aktsiisikauba nimetus, KN-kood ja kogus (kütuse puhul: kilogrammides ning mahu alusel maksustatavate kütuste puhul täiendavalt ka liitrites +15oC);
 7. lõplikus sihtkohas vastu võetava aktsiisikauba koguse mõõtmise (ning pakendamata aktsiisikauba puhul täiendavalt ka mõõtetulemuse jälgitavuse tõendamise) kirjeldus.

Taotlus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna Maksu- ja Tolliameti e-posti aadressile aktsiisid@emta.ee. Dokumendid peavad olema MS Office ja/või AdobeReader (PDF) tarkvaraga töödeldavas formaadis ning need peab digitaalselt allkirjastama ettevõtte esindusõigust omav(-ad) isik(-ud).

Menetlustähtaeg on 5 tööpäeva dokumentide ja andmete esitamisest. Menetlustähtaeg võib pikeneda, kui esitatud on vaid osa vajalikust teabest või kui taotluse menetlemisel ilmneb vajadus taotlejalt täiendavate andmete saamiseks.

Arvepidamine ja saatedokumendid

Aktsiisilaopidaja on kohustatud võtma väljaspool aktsiisiladu vastuvõetud aktsiisikauba arvele kohe pärast veo lõppemist, pidades selle üle eraldi arvestust ning esitades andmed kalendrikuu kestel vastu võetud aktsiisikauba kohta liikumise ja laoseisu aruande vormi ridadel 8 – 8.3. Kütuse puhul väljaspool aktsiisiladu vastu võetud koguseid infosüsteemis LAAK ei kajastata. 

Aktsiisikauba saatedokumendiks selle veol ajutises aktsiisivabastuses teisest EL liikmesriigist Eestis asuvasse lõplikku sihtkohta on EMCS-s menetletav e-saateleht (e-AD).

Lõplikus sihtkohas vastu võetud aktsiisikauba võõrandab (s.o müük või igasugune muu valduse üleandmine) aktsiisilaopidaja SADHES-s menetletava T-saatelehe alusel (saatelehe liik: T3). Aktsiisilaopidaja lisab saatelehe juurde aktsiisikauba koguse nõuetekohast mõõtmist tõendava dokumendi. Saajal tekib õigus aktsiisikauba kasutamiseks alles pärast selle võõrandamist, s.o kui aktsiisilaopidaja on võõrandamiseks koostanud T-saatelehe, mille saaja on SADHES-s märkinud vastu võetuks.
 

Aktsiisiga maksustamine

Väljaspool aktsiisiladu vastu võetud aktsiisikaubalt tekib aktsiisimaksukohustus selle sihtkohas vastu võtmisel (v.a aktsiisivabastuse rakendamisel). Aktsiisimaksjaks on Eesti aktsiisilaopidaja, tekkinud aktsiisimaksukohustus tuleb tasuda ja deklareerida hiljemalt vastuvõtmisele järgneva kalendrikuu 20. päevaks. 

Sihtkohas vastuvõtmise järel loetakse aktsiisikaup tarbimisse lubatuks ning selle võõrandamisel ja edasisel käitlemisel võivad rakenduda alkoholiseaduse, tubakaseaduse või vedelkütuse seaduse nõuded (nt majandustegevusteate esitamise või tegevusloa omamise kohustus, saatedokumentide vormistamine, kvaliteedinõuetele vastavuse tõendamine jne).


Aktsiisivabastus

Väljaspool aktsiisiladu vastu võetud aktsiisikaubalt ei teki aktsiisimaksukohustust juhul, kui aktsiisilaopidaja võõrandab selle vastuvõtmisel sihtkohas koheselt kas alkoholi aktsiisivabastuse loa või energiatoote aktsiisivabastuse loa omanikule. 

Aktsiisilaopidaja on kohustatud aktsiisivabastuse loa omanikule võõrandamisel kontrollima:

 1. kas soetajal on kehtiv aktsiisivabastuse luba; 
 2. kas aktsiisivabastuse loale on märgitud vastuvõetud aktsiisikauba liik ja KN-kood;
 3. kas võõrandatava aktsiisikauba kogus ei ületa aktsiisivabastuse loa andmetel soetamata aktsiisikauba kogust ning viivitamatult märkima infosüsteemis aktsiisivabastuse loale tegelikult võõrandatud aktsiisikauba koguse andmed.
   

Viimati uuendatud 30.11.2022

Kas sellest lehest oli abi?