Internetiostud

Kui tellite kaupa välismaa internetipoest, võib Teie pakk kuuluda deklareerimisele ja maksustamisele juhul, kui kauba lähteriik on Euroopa Liidu väline riik.
 • Kui tellite kauba Euroopa Liidu välise ehk kolmanda riigi internetipoest, siis tuleb täita tollideklaratsioon ning maksta käibemaks. Kui kauba väärtus on üle 150 euro, siis tuleb maksta tollimaks ja kui saadetis sisaldab aktsiisikaupu, nt alkoholi või tubakatooteid, siis tuleb tasuda ka aktsiis.
 • Teise Euroopa Liidu liikmesriigi internetipoest kauba tellimisel makse üldjuhul tasuma ei pea (erandiks on aktsiisikaubad), kuid meeles tuleb pidada, et teatud kaupade pakiga saatmine on keelatud.

Internetist kaupa tellides tutvuge veebipoe müügi- ja tarnetingimustega. Uurige välja riik, kust kaubad tarnitakse. Mõned veebipoed võivad asuda Euroopas, kuid tegelikult tarnitakse kaubad väljastpoolt Euroopa Liitu.

Kui saadetise lähteriik on ELi väline riik, tuleb saadetis tollis deklareerida, sõltumata veebipoe asukohast. Tollivormistuse vajalikkuse seisukohast on oluline saadetise lähteriik.

Tellimuse esitamisega protsess ei lõpe, seetõttu soovitame alles hoida tellimuse dokumendid kuni paki kättesaamiseni.

Mida panna tähele Internetist kaupade tellimisel

Keelatud ja eriluba nõudvad kaubad

Keelatud on ravimite, tubakatoodete, liha- ja piimatoodete, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning relvade ja relvaosade tellimine.

Keelatud ja eriluba nõudvatest kaupadest lähemalt

Internetikaubamajast kaupa tellides tuleb alati arvestada mõningase riskiga, sest kaup peab vastama Euroopa Liidu tooteohutuse nõuetele, võib olla võltsitud või ebakvaliteetne. Sageli ei vasta Aasia turule mõeldud elektroonikatooted Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele.
 

Oluline teada

 • Tubakatoote või sellega seonduva toote Eestisse toimetamine piiriülese kaugmüügi teel on keelatud (tubakaseaduse § 31²) ning keelu rikkumise puhul võib Maksu- ja Tolliamet alustada väärteomenetlust.
 • Piiriülene kaugmüük on eelnimetatud toodetega kauplemine, mille puhul tarbija on toote jaemüüjalt tellimise ajal Eestis ning jaemüüja asukoht on teises liikmesriigis või kolmandas riigis.
 • Kaugmüügi teel Eestisse saabunud saadetisi, mis sisaldavad tubakatooteid, tellijale ei väljastata ja kaup konfiskeeritakse ja hävitatakse.
 • Kui tellite kauba Euroopa Liidu välise riigi internetipoest ja tasute ostu hetkel ka käibemaksu, tuleb teil müüja poolt edastatud IOSS-number näidata deklaratsioonil. Hilisem IOSS-numbri lisamine deklaratsioonile ja Maksu- ja Tolliametilt käibemaksu tagasi taotlemine ei ole lubatud. Juhul kui unustate IOSS-numbri deklareerimisel märkida, tuleb topelt tasutud käibemaksu tagasisaamiseks pöörduda kauba müüja poole.

Ostmine e-kaubamajast DDP tarnetingimustel

DDP (ingl delivered duty paid) tarnetingimuste kasutamine võib teha kauba väärtuse ostja jaoks kallimaks ning tollivormistusel võivad lisanduda impordimaksudKaaluge e-poest ostmisel väga hoolikalt DDP tarnetingimusega nõustumist ning nõustumisel korral arvestage, et teil võib olla vajadus maksud Eestis uuesti maksta, kuigi müüja kinnitab, et maksud on juba kauba maksumuses. DDP tarnetingimustel ostmisest lähemalt


Interneti kaubamajadest saadavad lisasoodustused

Paljud internetikaubamajad annavad kaupade ostmisel erinevaid soodustusi, neid nimetatakse erinevalt, näiteks:

 • „trial price“ ehk proovihind – tavaliselt kaasneb, kui kaubaartiklit ostetakse esimest korda

 • „loyalty credit“ ehk lojaalsuskrediit – tavaliselt teatud protsent eelnevalt ostetud kaupade maksumusest, mis on kasutatav järgmiste ostude puhul

 • „rewards“ – punktid, mis tekivad ostja müügi-/reklaamitööst (ostja jagab teavet interneti-sõpradega, sõbrad ostavad samu tooteid samast internetikaubamajast)

Kauba importimisel ja impordimaksude maksmisel on oluline teha vahet, millised nendest soodustustest võib arvutada maha kauba tolliväärtusest (kauba maksustatav väärtus) ja milliseid mitte.

Kauba tolliväärtust ei tohi segamini ajada kauba hinnaga!

Tolliväärtuse seisukohalt on oluline, et allahindlus on seotud imporditava kaubaga. Lisaks saab allahindlusi võtta arvesse ainult siis, kui nende kohaldamine ja nende suurus on ette nähtud müügilepingus.

Kui lojaalsuskrediiti (loyalty credit) või proovihinda (trial price) võib teatud juhtudel lugeda seotuks konkreetse imporditud kaubaga, siis nn „reward“ ehk „tasu/preemia“ seda ei ole.

Seega peab allahindluste puhul kontrollima väga hoolikalt, milline on selle allahindluse olemus. Kui allahindlus tuleneb näiteks eelnevalt ostetud kauba maksumusest ja see lahutatakse järgnevalt ostetud kauba maksumusest, siis ei ole tegemist allahindlusega, mis on seotud konkreetse imporditud kaubaga. Tavaliselt nn „reward“ ehk „tasu/preemia“ ja tihti ka „loyalty credit“ seda ei ole.

Kokkuvõtteks, kui internetikaubamaja pakub teile soodustusi, siis saate sellised summad kauba tolliväärtusest maha lahutada ainult siis, kui teil on esitada tõendid, et tegemist on konkreetsele imporditavale kaubale kohaldatud soodushinnaga (allahindlusega). Tõenditena aktsepteerib toll teenuselepingut, millega te nõustusite liitumisel internetikaubamaja kliendiprogrammiga ja kus sätestatakse täpselt teile jagatava allahindluse summa. Lisaks peab allahindluse summa olema fikseeritud arvel. Info jagamise eest saadud punkte või eelnevate ostude alusel jagatud krediiti ei loeta imporditava kaubaga seotud olevaks allahindluseks.
 


Saadetise deklareerimine

Saadetise deklareerimise ja maksude tasumise kohta saate infot lehelt Paki deklareerimine.

Mida panna tähele Internetist kaupade tellimisel

Euroopa Liidu teisest liikmesriigist võib Eestisse saata kaupa posti- ja kullerteenuse osutaja vahendusel üldjuhul piiranguteta. Erandiks on alkohol, mille saatmisele on kehtestatud koguselised piirangud.

Keelatud ja eriluba nõudvad kaubad

Teatud kaupade (näiteks ravimid jne) puhul on nii Eestisse saatmisel kui ka Eestist teise liikmesriiki saatmisel kehtestatud erinõuded ning teatud kaupade saatmine on keelatud.

Keelatud ja eriluba nõudvatest kaupadest lähemalt

Oluline teada

 • Tubakatoote või sellega seonduva toote Eestisse toimetamine piiriülese kaugmüügi teel on keelatud (tubakaseaduse § 31²) ning keelu rikkumise puhul võib Maksu- ja Tolliamet alustada väärteomenetlust.
 • Piiriülene kaugmüük on eelnimetatud toodetega kauplemine, mille puhul tarbija on toote jaemüüjalt tellimise ajal Eestis ning jaemüüja asukoht on teises liikmesriigis või kolmandas riigis.
 • Kaugmüügi teel Eestisse saabunud saadetisi, mis sisaldavad tubakatooteid, tellijale ei väljastata ning kaup konfiskeeritakse ja hävitatakse.

Alkoholi ostmine internetikaubamajast (e-poest)

Kaugmüügi korras (nt ost interneti-kaubamajast) Eestis vastuvõetud alkoholilt maksab aktsiisi kas

 • alkoholi vastuvõtja (füüsiline isik) või 
 • maksuesindaja, kui kaubasaatja on selle Eestis määranud. 

Enne kui kaugmüüja lähetab aktsiisikauba Eestisse, peab aktsiisi maksmise eest vastutav alkoholi vastuvõtja (füüsiline isik) esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisi maksmise tagamiseks tagatise (maksma aktsiisi ette). Selleks peab ta esitama kaugmüügi aktsiisideklaratsiooni ning tasuma arvutatud aktsiisi oma ettemaksukontole e-MTAs

Kui kaugmüüja on määranud maksuesindaja, siis tekib maksukohustus maksuesindajal. Andmed maksuesindajate kohta leiate lehelt Mitteresidendi maksuesindajad 

Kaugmüügi deklaratsiooni esitamine

Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs. Deklaratsiooni täitmisel on abiks Kaugmüügi deklaratsiooni täitmise juhend

Samuti saate abi e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee või telefonil 676 1477. 

 Lisainfo


Rekvisiidid deklaratsiooniga arvutatud aktsiisi tasumiseks ja oma ettemaksu konto viitenumbri leiate lehelt "Maksude tasumine".

Näide
Kert tellib USA-st edasimüümise eesmärgil elektroonikaseadmeid kokku 300 euro väärtuses (koos transpordiga). Kuna tellitud elektroonikaseadmete väärtus ületab 150 eurot, tuleb tellitud kaup deklareerida ning tasuda nii tollimaks kui ka käibemaks. Kert deklareerib tellitud kauba e-MTAs ning tasub tollimaksu 5,10 eurot (tellitud elektroonikaseadmete tollimaks oli Eesti Tollitariifistiku andmetel 1,7%) ning käibemaksu 61,02 eurot (305,1 × 0,2).

Kerdil õnnestub seadmed Eestis maha müüa hinnaga 420 eurot, kuid kuna ostjate huvi elektroonikaseadmete vastu on väike, ei soovi ta sellega edaspidi enam tegeleda.
Kert sai tehinguga tulu kokku 53,88 eurot (420–300–5,10–61,02), mille ta deklareerib füüsilise isiku tuludeklaratsioonil real 6.3.

Viimati uuendatud 17.02.2022

Kas sellest lehest oli abi?