Ettemaksukontod

Igal isikul on Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA ettemaksukonto, kuhu laekuvad kõik Maksu- ja Tolliametile kantud summad ja millelt toimub nõuete tasumine.

Üldine ettemaksukonto

Maksu- ja Tolliamet haldab iga maksumaksja rahalisi toiminguid Maksu- ja Tolliameti arvestussüsteemis asuval ettemaksukontol. Igal maksumaksjal on maksukorralduse seaduse § 105 lõikes 6 nimetatud kohustuste täitmiseks üks ettemaksukonto, millel on unikaalne viitenumber.

Ettemaksukonto tekib automaatselt kõikidele isikutele maksukohustuslaste registris isiku registreerimise hetkel. Ettemaksukonto saldot (jääki) ja toiminguid näeb e-teenuste keskkonna e-MTA menüüpunkti „Arvestus" rubriikides „Ettemaksukontode saldod“ ja „Ettemaksukontode väljavõtted“.

Ettemaksukonto jääki suurendavad:

  • Maksu- ja Tolliameti pangakontole või Maksu- ja Tolliametile sularahas makstud summad;
  • käibedeklaratsiooni, füüsilise isiku tuludeklaratsiooni või muud tagastusnõuded;
  • tasutud kohustuste vähendamisega vabanenud raha;
  • teise isiku ettemaksukontolt ümberkantud raha.

Ettemaksukonto jääki vähendavad:

  • kohustuste tasumine;
  • tagastustaotluste täitmine e raha tagastamine isiku poolt soovitud pangakontodele;
  • raha ümberkandmine teise isiku ettemaksukontole.

Raha on võimalik ettemaksukontole kanda ka tulevaste kohustuste katteks.

Tasumine ettemaksukontolt

Tasumine või tasaarvestamine ettemaksukontol olevast summast toimub tasumistähtpäeva järgsel varahommikul. Ühe ja sama tasumistähtpäevaga nõuete tasumisel võetakse aluseks maksukorralduse seaduse § 105 lõikes 6 toodud järjekord.

Kui nõude tasumistähtpäev on möödunud, siis tasutakse nõue pärast raha ettemaksukontole laekumist laekumisele lähima, kolm korda ööpäevas käivituva automaatse tasumisprotsessiga. Nõuded tasutakse ettemaksukontolt automaatselt, alustades varaseima tähtpäevaga nõudest.

Kui nõude määramise alusdokumendil on tasumiseks viitenumber, siis tasutakse nõue kohe pärast raha ettemaksukontole laekumist.

Tagastus- või ümberkandetaotluse esitamine

Ettemaksukontol oleva raha tagastamiseks või ümberkandmiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada e-MTA või emta@emta.ee kaudu taotlus.

Tagastus- või ümberkandetaotluse saab esitada siis, kui ettemaksukontol on vaba raha, mis ei ole broneeritud, või mille tagastamiseks ei ole juba taotlust esitatud.

Ettemaksukontol olevat summat on võimalik ümber kanda ka teise isiku ettemaksukontole, isiku enda riigilõivu ja tagatise kontole või MTA tagatise kontole.

Kõiki tagastustaotlusi kontrollib süsteem automaatselt.

Kui isik esitab tagastus- või ümberkandetaotluse e-MTAs, siis kontrollitakse summa olemasolu ettemaksukontol ning käimasoleva ja kahe eelmise aasta esitamata deklaratsioone. Kui isiku ettemaksukontol on väiksem summa, kui ta soovib tagasi saada või kui tal on esitamata deklaratsioone, ei ole võimalik e-MTA kaudu tagastus- või ümberkandetaotlust esitada. Süsteem kuvab isikule kohe vastava teate.

Kui ettemaksukontol on tagastamiseks või ümberkandmiseks piisavalt vaba raha, siis koostab ja kinnitab süsteem otsuse automaatselt. Peale otsuse kinnitamist tekkimist kannab Maksu- ja Tolliamet raha taotleja pangakontole kuni 3 tööpäeva jooksul. Ümberkandetaotluse korral jõuab ümberkanne teise isiku ettemaksukontole kohe.

Kohtutäiturid saavad tagastusnõuet arestida ja sellele võib täitemenetluse käigus pöörata sissenõuet nagu rahalisele nõudele. Maksukorralduse seaduse § 34 lg 4 lubab tagastusnõude tasaarvestamist tasumisele kuuluvate rahaliste kohustustega, mis tähendab, et enne tagastusnõude aresti täitmist kohtutäiturile, toimub tagastatavast summast e-MTAs olevate võlgade tasaarvestamine.

Riigilõivu ja tagatiste konto

Kohtumenetlusega seotud riigilõivude või tagatiste tasumiseks raha kandmisega Rahandusministeeriumi riigilõivude pangakontole tekib maksumaksjale e-MTAsse lisaks veel ka lõivude ja tagatiste konto, kus hallatakse lõivude ja tagatistega seotud rahalisi toiminguid.

Riigilõivu ja tagatiste kontole dokumendi viitenumbriga tasutud summad kantakse sama viitenumbriga nõude katteks kohe raha saabumisel. Ilma viitenumbrita laekumisi automaatselt nõuete katteks ei kanta ning sellist raha saavad nõudega siduda kohtuametnikud või Maksu- ja Tolliameti ametnikud käsitsi, maksekorralduse selgitusele tuginedes.

Taotlus riigilõivu ja tagatiste kontol oleva vaba raha tagastamiseks tuleb esitada kohtule või asutusele, kus lõivustatud toiminguid tehti. E-MTA kaudu tagastustaotlust esitada ei saa.

Maksu- ja Tolliameti tagatiste konto

Deposiidina Maksu- ja Tolliameti (MTA) tagatiste pangakontole makstud tagatissumma laekumisel luuakse isikule MTA tagatiste konto. Tagatiste kontol kajastuvad deposiidina esitatud tagatiste laekumised ning tagastamised ja ümberkandmised.

Kui tagatiste konto saldo on väiksem kui ülekantud summa, siis on tagatis kas osaliselt tagastatud või ümber kantud. Kui saldo on 0, siis on kontole tagatise tasumiseks kantud summa täies ulatuses tagastatud või ümber kantud.

Tagatiste kontole kantud summa ümberkandmiseks või tagastamiseks peab isik saatma digiallkirjastatud taotluse Maksu- ja Tolliameti e-posti aadressile emta@emta.ee.

Viimati uuendatud 27.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?