Ettemaksukontod

Igal isikul on Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA ettemaksukonto, kuhu laekuvad kõik Maksu- ja Tolliametile kantud summad ja millelt toimub nõuete tasumine.

Üldine ettemaksukonto

Maksu- ja Tolliamet (MTA) haldab iga maksumaksja rahalisi toiminguid Maksu- ja Tolliameti arvestussüsteemis asuval ettemaksukontol. Igal maksumaksjal on maksukorralduse seaduse § 105 lõikes 6 nimetatud kohustuste täitmiseks üks ettemaksukonto, millel on unikaalne viitenumber.

Ettemaksukonto tekib automaatselt kõikidele isikutele maksukohustuslaste registris isiku registreerimise hetkel. Ettemaksukonto saldot (jääki) ja toiminguid näeb e-MTA menüüpunkti Arvestus rubriikides „Ettemaksukontode saldod“ ja „Ettemaksukontode väljavõtted“.

Rahalised toimingud, mis suurendavad ettemaksukonto jääki:

  • Maksu- ja Tolliameti pangakontole või Maksu- ja Tolliametile sularahas makstud summad;
  • käibedeklaratsiooni, füüsilise isiku tuludeklaratsiooni või muud tagastusnõuded;
  • tasutud kohustuste vähendamisega vabanenud raha;
  • teise isiku ettemaksukontolt ümberkantud raha.

Rahalised toimingud, mis vähendavad ettemaksukonto jääki:

  • kohustuste tasumine;
  • tagastustaotluste täitmine e raha tagastamine isiku poolt soovitud pangakontodele;
  • raha ümberkandmine teise isiku ettemaksukontole.

Raha on võimalik ettemaksukontole kanda ka tulevaste kohustuste katteks.

Tasumine ettemaksukontolt

Tasumine või tasaarvestamine ettemaksukontol olevast summast toimub tasumistähtpäeva keskööl. Ühe ja sama tasumistähtpäevaga nõuete tasumisel võetakse aluseks maksukorralduse seaduse § 105 lõikes 6 toodud järjekord.

Kui nõude tasumistähtpäev on möödunud, siis tasutakse nõue pärast raha ettemaksukontole laekumist laekumisele lähima, kolm korda ööpäevas käivituva automaatse tasumisprotsessiga. Nõuded tasutakse ettemaksukontolt automaatselt alustades varaseima tähtpäevaga nõudest v.a kui maksmisel on kasutatud viitenumbrit, viimasel juhul tasutakse sama viitenumbriga nõue(ded) kohe raha saabumisel ettemaksukontole.

Tagastus- või ümberkandetaotluse esitamine

Ettemaksukontol oleva raha tagastamiseks või ümberkandmiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada e-MTA või emta@emta.ee kaudu taotlus.

Tagastus- või ümberkandetaotluse saab esitada siis, kui ettemaksukontol on vaba raha, mis ei ole broneeritud, või mille tagastamiseks ei ole juba taotlust esitatud.

Ettemaksukontol olevat summat on võimalik ümber kanda ka teise isiku ettemaksukontole, isiku enda riigilõivu ja tagatise kontole või MTA tagatise kontole.

Kõiki tagastustaotlusi kontrollib süsteem automaatselt.

Kui isik esitab tagastus- või ümberkandetaotluse e-MTA-s, siis kontrollitakse summa olemasolu ettemaksukontol ning käimasoleva ja kahe eelmise aasta esitamata deklaratsioone. Kui isiku ettemaksukontol on väiksem summa, kui ta soovib tagasi saada või kui tal on esitamata deklaratsioone, ei ole võimalik e-MTA kaudu tagastus- või ümberkandetaotlust esitada. Süsteem kuvab isikule kohe vastava teate.

Kui ettemaksukontol on tagastamiseks või ümberkandmiseks piisavalt vaba raha, siis koostab ja kinnitab süsteem otsuse automaatselt. Peale otsuse kinnitamist tekkimist kannab Maksu- ja Tolliamet raha taotleja pangakontole kuni 3 tööpäeva jooksul. Ümberkandetaotluse korral jõuab ümberkanne teise isiku ettemaksukontole kohe.

Kohtutäiturid saavad tagastusnõuet arestida ja sellele võib täitemenetluse käigus pöörata sissenõuet nagu rahalisele nõudele. Maksukorralduse seaduse § 34 lg 4 lubab tagastusnõude tasaarvestamist tasumisele kuuluvate rahaliste kohustustega, mis tähendab, et enne tagastusnõude aresti täitmist kohtutäiturile, toimub tagastatavast summast e-MTAs olevate võlgade tasaarvestamine.

Riigilõivu ja tagatiste konto

Kohtumenetlusega seotud riigilõivude või tagatiste tasumiseks raha kandmisega Rahandusministeeriumi riigilõivude pangakontole tekib maksumaksjale e-MTAsse lisaks veel ka lõivude ja tagatiste konto, kus hallatakse lõivude ja tagatistega seotud rahalisi toiminguid.

Riigilõivu ja tagatiste kontole dokumendi viitenumbriga tasutud summad kantakse sama viitenumbriga nõude katteks kohe raha saabumisel. Ilma viitenumbrita laekumisi automaatselt nõuete katteks ei kanta ning sellist raha saavad nõudega siduda kohtuametnikud või Maksu- ja Tolliameti ametnikud käsitsi, maksekorralduse selgitusele tuginedes.

Taotlus riigilõivu ja tagatiste kontol oleva vaba raha tagastamiseks tuleb esitada kohtule või asutusele, kus lõivustatud toiminguid tehti. E-MTA kaudu tagastustaotlust esitada ei saa.

Maksu- ja Tolliameti tagatiste konto

Maksu- ja Tolliameti tagatiste tasumisega tekib isikule MTA tagatiste konto. Tagatiste kontol hallatakse tagatistega seotud rahalisi toiminguid ja seal kajastuvad deposiidina esitatud tagatiste laekumised ja tagastamised või ümberkandmised.

Kui isik teeb ülekande Maksu- ja Tolliameti tagatiste pangakontole, siis laekub see tagatiste kontole e-MTAs. Kui tagatiste kontol kuvatav konto saldo on väiksem kui ülekantud summa, siis on toimunud osaline tagatiste tagastamine või ümberkandmine. Kui saldo on 0, siis on tagatis täies ulatuses tagastatud või ümber kantud.

Ümberkandmine toimub isiku taotluse emta@emta.ee kaudu või kannavad Maksu- ja Tolliameti ametnikud summa tagatud nõude katteks. 

Viimati uuendatud 09.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?