Reisimine ja Brexit

Enne reisimist või Eestist lahkumist Ühendkuningriiki (ÜK) tutvuge palun ÜK tollieeskirjadega. Reisijaga kaasas olevatele või reisija pagasis sisalduvatele teatud kaupadele on Eestist väljaviimisel kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Kui väljaviidavale kaubale või isiklikele asjadele on kehtestatud erinõuded, siis tuleb see kaup tollis deklareerida.

Ühendkuningriigist Eestisse reisides tuleb kaasatoodud kauba puhul arvestada teatud piirangutega

Eestisse saabuv reisija võib üldjuhul maksuvabalt kaasa tuua mittekaubanduslikku laadi kaupa väärtusega kuni 300 eurot, lennu- ja merereisijad kuni 430 eurot.

Kui kaupade maksuvaba summa piirmäär on ületatud, on reisijal vaja esitada tollideklaratsioon (e-MTAs) või valida punane kontrollkoridor, ja kaubad maksustatakse tolli- ja käibemaksuga.

Ühendkuningriigist saabumisel on võimalik kasutada kaupadele kuni 1200 euro väärtuses soodustollimaksumäära (0%) ja tasuda käibemaks tavamääraga (20% või 9%). Kui kaasatoodav mittekaubanduslikku laadi kaup on kallim kui 1200 eurot, tuleb soodustollimaksumäära kohaldamiseks esitada päritolukinnitus eksportijalt (ÜK kaubamüüjalt).

Alkoholile, tubakatoodetele ja mootorikütusele on kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud.

Reisija kaasatoodud kaup, mis on kaubanduslikku laadi või ületab maksuvaba väärtuse või koguse, maksustatakse tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisiga. Teatud kaupade või isiklike asjade (näiteks toidukaubad, ravimid jne) sissetoomisele on kehtestatud erinõuded ning mõnede kaupade sissetoomine on keelatud.

Reisijal on keelatud üle piiri toimetada

  • tsiviilkäibes keelatud ohtlikke külm-, tuli- ja elektrišokirelvi ning laskemoona (automaattulirelvi, kasteete, vedrunugasid, soomustläbivat laskemoona jms);
  • võltsitud kaubamärgiga tähistatud tarbekaupa, nagu riided, jalanõud, kellad jms;
  • narkootilisi aineid ja nende lähteaineid;
  • erootilisi või pornograafilisi materjale alaealistest;
  • looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike;
  • radioaktiivseid ja kiirgusohtlikke esemeid.

Keelatud kauba üle tollipiiri toimetamine on tollieeskirjade rikkumine, millega kaasneb rahatrahv või arest. 

Vastused enamlevinud küsimustele

Käibemaksuvabalt saab isiklikuks tarbeks tuua kaasa kaupa kuni 430 euro väärtuses ning tollimaksuvabalt kuni 1200 euro väärtuses. Lisaks on tollimaksuvabad kõik Ühendkuningriigi (UK) päritolukinnitusega kaubad.

Sellisel juhul on vaja kaubad deklareerida lennujaamas, esitades tollideklaratsiooni pabervormil või deklareerida oma nutiseadme kaudu lihtsustatud korras elektrooniliselt Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA. Kui sellele puudub ligipääs, saate deklareerida autentimata: Reisija kauba deklareerimine.

Reisija elektroonse deklaratsiooni saate esitada kuni 3 päeva enne piiriületust. Kui olete deklaratsiooni esitanud, valige lennujaamas punane koridor ja teavitage tolliametnikku deklaratsiooni esitamisest. Maksud saate tasuda piiripunktis või e-MTAs, kui olete oma nutiseadames vajaliku reisijadeklaratsiooni esitanud. Kaubanduslikku laadi kaupa saate deklareerida tollideklaratsiooniga üksnes elektrooniliselt e-MTAs.

Kaubad maksustatakse tolli- ja käibemaksuga ning aktsiisikaubad aktsiisiga.

Enne reisimist kontrollige palun meie kodulehelt, ega pagasis ei sisaldu keelatud kaupade nimekirjas sisalduvaid tooteid. Näiteks ei tohi Ühendkuningriigist Euroopa Liitu/Eestisse tuua liha- ja piimatooteid.

Paljudel kaupadel on ka erinõuded (nt toidukaubad, ravimid, taimed ja taimsed saadused jne).

Lugege lähemalt lehelt „Kaupade kaasatoomine liiduvälisest riigist".

Aktsiisikaupadele (alkohol ja tubakatooted) on kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud. Näiteks lennureisijad võivad tuua kokku kuni 200 sigaretti või kuni 250 grammi suitsetamistubakat.

Täpsem info tubakatoodete maksuvabade koguste kohta

Alkoholi võib olla reisijal pagasis olla järgmistes kogustes:

  • veini kuni 4 liitrit (v.a vahuveini, liköörveini);
  •  õlut kuni 16 liitrit;
  • lisaks 2 liitrit alkohoolseid jooke alkoholisisaldusega kuni 22% (sh vahuveini, liköörveini)* või
  • 1 liiter kanget alkohoolset jooki (alkoholisisaldusega üle 22%)*.

Tärniga (*) märgitud koguseid on lubatud ka kombineerida, arvestusega, et iga kogus on 100% ja kokku saab tuua 100%. Kombineeritud näide: 1,5 l kuni 22%-list jooki (75% 2 liitrist) ja lisaks 0,25 l üle 22%-list jooki (25% 1 liitrist). Kogused, mis ületavad maksuvabastuse piirmäära, tuleb deklareerida (suuliselt, tollideklaratsiooni pabervormil või lihtsustatud korras elektrooniliselt e-MTAs) ning tasuda maksud.

Viimati uuendatud 02.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?