Miks tasub makse maksta

Maksude maksmine on meie ühiselt valitud ühiskondlik kokkulepe, mis tagab riigi toimimise ja võimaldab igale inimesele sotsiaalseid garantiisid. Maksudega mõtleme me endast kaugemale. Kõigele sellele, mis on meil ühine.

Maanteed, haiglad, koolid, metsad ja palju muud on meil kõigil olemas tänu meie ühisele rahale, mille eest majandame Eestit. Lisaks, kui satud raskustesse, siis on just maksuraha see, mille eest sind aidatakse. Seejuures on väga oluline, et igaüks meist annaks ühise raha kogumisse oma panuse. Ainult siis saame ühiselt Eestit majandada ja hoida.

Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega kehtestatud riiklikest maksudest ja linna- või vallavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatud kohalikest maksudest.

Riiklikud maksud on tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid, raskeveokimaks, ettevõtlustulu maks. Suuremas osas täidavad Eesti riigi eelarve siiski neli suuremat maksu – tulumaks, käibemaks, sotsiaalmaks ja aktsiisid.

Kohalikud maksud on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõiduki maks, loomapidamismaks, lõbustusmaks ja parkimistasu. Kohalikud maksud laekuvad kohalike omavalitsuste eelarvesse.

Ettekujutuse sellest, kust ja kui palju sai Eesti riik 2018. aastal tulusid ning kuidas need ära jaotati, saab järgmiselt maksujooniselt. Täpsemat infot riigieelarve kuludest ja tuludest koos graafikutega annab Rahandusministeeriumi lühiülevaade Eesti riigieelarvest (1.29 MB, pdf).

Maksujoonis

Illustratiivne maksujoonis annab ülevaate 2018. aasta riigieelarve tuludest ja kuludest.

Mida me oma maksude eest saame?

 • Tervishoid (haigekassa, perearst, traumapunkt, haiglaravi)
 • Teedeehitus ja transport
 • Haridus ja teadus (lasteaed, kool ülikool)
 • Kultuur (raamatukogud jne)
 • Sotsiaalne kaitse (lastetoetused, pensionid, emapalk)
 • Riigikaitse ja turvalisus (politsei, päästeamet, kaitsevägi)
 • Muud riigikulud (kultuur, õpetajate ja lasteaiaõpetajate palgad jne)

Kui me ei maksaks makse, tuleks kõige eest ise tasuda

 • Koolikulud – igas kuus tuleks tasuda 489,30 eurot ehk 23,30 eurot päevas (siin ei ole arvestatud koolimaja ehitust).
 • Koolimaja – kui koolimaja ehitus maksab 7,2 miljonit eurot, siis peaks iga õpilane maksma 7 aasta jooksul 20 eurot päevas.
 • Teede ehitus ja hooldus – ühe kilomeetri kaasaegse tee ehitus maksab kuni 5 miljonit eurot.
 • Transport – buss maksab 260 000–390 000 eurot, trollibuss maksab 445 000–625 000 eurot, tramm maksab 3 miljonit eurot.
 • Bussiootepaviljon – bussiootekoja ehitus maksab 7000–8000 eurot.
 • Tänavavalgustus – ühe valgusti soetamisele ja paigaldamisele kulub umbes 1000 eurot ja tööshoidimisele 75 eurot aastas.
 • Puhas vesi – veetrassi ehitus maksab umbes 440 eurot/m.
 • Ja palju-palju muud…

Mis mõjutab maksude tasumist?

 • Mõistlik maksusüsteem
 • Maksude tasumise lihtsus – maksukohustuste täitmine on hõlbus ja meeldiv
 • Inimeste hoiakud, mida mõjutavad ühiskondlik arvamus, aga ka Riigikogu ja valitsus, kellel on pädevus otsustada, kuidas ja millele maksudest laekunud raha kasutada.
 • Inimeste teadmised sellest, kuhu nende tasutud maksud tegelikult lähevad ning et suur osa maksurahast kulub meie riigi ehk meie inimeste heaolu tagamiseks.

Viimati uuendatud 22.12.2021

Kas sellest lehest oli abi?