Sularaha deklareerimine

Kui saabute Euroopa Liidu välisest riigist või lahkute Euroopa Liidust ja teil on kaasas 10 000 euro väärtuses või enam sularaha, tuleb see tollis deklareerida.

Sularahadeklaratsioon tuleb esitada, kui Euroopa Liitu (EL) sisenedes või EList lahkudes on kaasas sularaha vähemalt 10 000 euro väärtuses või samaväärne summa muus vääringus ühe või mitme järgmist laadi eseme kujul.

Sularahaks loetakse:

  • pangatähed ja mündid, mis tahes valuutas, sh käibel mitte olev valuuta;
  • vabalt kaubeldavad esitaja maksevahendid nagu reisitšekid, lihtvekslid, nimelise saajata rahakaardid;
  • kuldmündid, mille kullasisaldus on vähemalt 90%;
  • kuld kullasisaldusega vähemalt 99,5% kamakate või tükkidena.

Uue regulatsiooni kohaselt on tollil õigus kontroll läbi viia juhul, kui summa jääb alla 10 000 euro, kuid on informatsiooni, et sularaha on seotud kriminaalse tegevusega.

Lihtsaim viis on deklareerida sularaha Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Sularahadeklaratsiooni esitamiseks:

  1. logige e-MTAsse
  2. valige menüüst Toll – Lihtsustatud deklaratsioonid – Sularahadeklaratsioon
  3. avanenud lehel Sularaha deklareerimine vajutage rohelisele nupule Uus deklaratsioon

Elektroonse sularahadeklaratsiooni saate esitada kuni kolm päeva enne piiriületamist. Kui olete deklaratsiooni esitanud, valige piiril asuva tolliasutuse läbimisel punane koridor ja teavitage tolliametnikku deklaratsiooni esitamisest.

Kui teil ei ole e-MTAle ligipääsu, saate sularahadeklaratsiooni esitada veebilehel Sularaha deklareerimine / avalikustamine.

Sularahadeklaratsiooni andmekogu

Sularahadeklaratsiooni andmekogu on maksukohustuslaste registri alamregister. Maksukohustuslaste registri andmed on maksusaladus, andmete avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud ainult maksukorralduse seaduse §-des 28–30 sätestatud alustel. Andmeid säilitame 5 aastat.

Teil on võimalik igal ajal esitada päring oma isikuandmete töötlemise kohta e-posti aadressil emta@emta.ee või e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Riiklikku ja haldusjärelvalvet isikuandmete töötlemise üle teostab Andmekaitse Inspektsioon, info@aki.ee.

Sularaha liikumine liikmesriikide vahel

Mõnes liikmesriigis kehtivad ühendusesiseste sularahaliikumiste suhtes eraldi kontrolli- ja deklareerimisalased sätted, mida kohaldatakse lisaks Euroopa Liidu eeskirjadele.

Täpsem teave ja viited liikmesriikide tolliasutuste veebisaitidele on kättesaadavad Euroopa Komisjoni veebisaidil .

Viimati uuendatud 11.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?