Nõuded volitusele

Volitus on õiguste kogum, mille piires esindaja võib tegutseda esindatava nimel. Maksu- ja Tolliameti jaoks on oluline, et volituse sisu oleks arusaadav ning volituse andnud ja volitatav isik oleksid tuvastatavad. Volituse võib anda suuliselt või kirjalikult (volikirjaga).

Volitused, mida Maksu- ja Tolliamet aktsepteerib:

  • suuline volitus – kehtib üksnes menetlustoimingul koos menetlusosalisega

  • lihtkirjalik volikiri, kui õigusaktides ei ole sätestatud teistsugust kohustuslikku volikirja vormi

  • notariaalselt tõestatud volikiri
  • digitaalselt allkirjastatud volikiri
  • füüsilise isiku puhul e-teenuste keskkonnas e-MTA (Suhtlus – Kirjavahetus) esitatud volikiri
  • vandeadvokaadi poolt kinnitatud volikiri

Viimati uuendatud 14.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?