Maksusoodustused

Inimese kogutulust on lubatud maha arvata üldine maksuvaba tulu, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused ning täiendava kogumispensioni sissemaksed.

Maksusoodustused aastatel 2018 kuni 2021

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:

 • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed – võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse
 • vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot maksuvaba tulu aastas
 • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed
 • täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (kui abikaasa aastatulu on väiksem kui 2160 eurot ning kui abikaasade kogu aastatulu ei ole suurem kui 50 400 eurot) on 2160 euro ja abikaasa aastatulu vahe
 • täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest. Täiendav maksuvaba tulu ei vähene, kui laps saab toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitja kaotuse korral.
 • täiendav maksuvaba tulu kuni 5000 eurot metsaomanikule kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud metsamajandamisega seotud kulude mahaarvamised
 • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid – 300 euro ulatuses
 • koolituskulud
 • kingitused, annetused

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavat tulu.

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:

 • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed – võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse
 • vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot maksuvaba tulu aastas
 • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed
 • täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (kui abikaasa aastatulu on väiksem kui 2160 eurot ning kui abikaasade kogu aastatulu ei ole suurem kui 50 400 eurot) on 2160 euro ja abikaasa aastatulu vahe
 • täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest. Täiendav maksuvaba tulu ei vähene, kui laps saab toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitja kaotuse korral.
 • täiendav maksuvaba tulu kuni 5000 eurot metsaomanikule kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud metsamajandamisega seotud kulude mahaarvamised
 • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid – 300 euro ulatuses
 • koolituskulud
 • kingitused, annetused

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavat tulu.

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:

 • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed – võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse
 • vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot maksuvaba tulu aastas
 • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed
 • täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest, kui abikaasa aastatulu on väiksem kui 2160 eurot ning kui abikaasade kogu aastatulu ei ole suurem kui 50 400 eurot – on 2160 euro ja abikaasa aastatulu vahe
 • täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 1848 eurot (alates teisest lapsest)
 • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid – 300 euro ulatuses
 • koolituskulud
 • kingitused, annetused

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavat tulu.

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:

 • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed – võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse
 • vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot maksuvaba tulu aastas
 • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed
 • täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest, kui abikaasa maksustatav tulu on väiksem kui 2160 eurot ning kui abikaasade kogu maksustatav tulu ei ole suurem kui 50 400 eurot – on 2160 euro ja abikaasa maksustatava tulu vahe
 • täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 1848 eurot (alates teisest lapsest)
 • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid – 300 euro ulatuses
 • koolituskulud
 • kingitused, annetused

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavat tulu.

Täiendava kogumispensioni ehk III pensionisamba sissemaksed

Täiendava kogumispensioni ehk III pensionisamba sissemakseid (tulumaksuseaduse (TuMS) § 28) võib inimene maha arvata kuni 15% ulatuses Eestis maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas.

NB! Inimese maksustatavast tulust arvatakse esmalt maha üldine maksuvaba tulu, täiendav maksuvaba tulu lapsevanemale ning TuMS §-s 28² alusel kuni 1200 euro ulatuses kulusid (eluasemelaenu intressid, koolituskulud, kingitused ja annetused) ning seejärel arvatakse maha III pensionisamba sissemaksed. Kuna III samba sissemaksete maksuvabastus saadakse läbi tulumaksu tagastamise, tuleks sissemaksete tegemisel arvestada, kas peale kõiki mahaarvamisi jääb alles tasutud tulumaksu, mida tagasi saada. Kui tasutud tulumaks tagastatakse juba muude mahaarvamistega, jäävad III samba sissemaksed maksustatuks.

NB! III pensionisamba sissemaksete maha arvamisele ei kehti TuMS §-s 28² toodud 1200-eurone piirmäär.

NB! Sissemakse tegemisel aasta lõpus tuleb tähele panna, et sissemakse hetkeks loetakse osaku soetamise hetke. Näiteks kui 31. detsembril 2021 tehakse III sambasse sissemakse, mille eest soetatakse osak 2. jaanuaril 2022, on tegemist 2022. aasta III samba sissemaksega.

Inimese maksustatav tulu, millest arvestatakse 15%
 • Eestis saadud palgatulu (töölepingu alusel ja avalikus teenistuses töötamise, võlaõigusliku lepingu alusel osutatud teenuse eest makstav tasu ning juhtimis- ja kontrollorgani liikme tasu)
 • vanemahüvitis
 • töötuskindlustushüvitis ja haigushüvitis
 • välismaalt saadud palgatulu, millelt on lubatud välismaa tulumaks Eesti omast maha arvata (tasaarvestusmeetod, residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabel 8.1)
 • ettevõtlustulu
 • kasu vara võõrandamisest
 • renditulu ja litsentsitasud
 • intressid
 • dividendid, millelt on kinni peetud tulumaks 7%
 • maksustatavad pensionid (sh II ja III samba väljamaksed, millelt on kinni peetud tulumaks 20% või 10%), stipendiumid, toetused, preemiad
III samba sissemaksete maha arvamisel ei arvestata inimese maksustatava tuluna ja ei lähe 15% arvestusse
 • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud ettevõtlustulu
 • välismaalt saadud palgatulu ja dividend, millele kohaldub Eestis maksuvabastus (vabastusmeetod, residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabel 8.8)

Maksuvaba tulu arvestamine

Kõikidele tuludele rakendub üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus.

Loe edasi

Eluasemelaenu intressid

Eraisikul on õigus tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamisel võetud laenu või liisingu intressid. Üheaegselt võib maha arvata ainult ühe eluaseme soetamise laenu või liisingu intressid.

Loe edasi

Koolituskulu

Eraisik võib maksustatavast tulust maha arvata tema poolt kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Loe edasi

Kingitused ja annetused

Dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused saab tulust maha arvata, kui need on tehtud Maksu- ja Tolliameti otsusega kinnitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikule.

Loe edasi

Täiendava kogumispensioni sissemaksed

Täiendava kogumispensioni ehk III pensionisamba sissemakseid võib inimene maha arvata kuni 15% ulatuses Eestis maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas.

Loe edasi

Maksusoodustuste ülekandmine

Abikaasad traditsioonilist ühist tuludeklaratsiooni enam esitada ei saa. Küll on aga võimalus oma kasutamata maksusoodustused üle kanda abikaasa tuludeklaratsioonile.

Loe edasi

Viimati uuendatud 21.12.2021

Kas sellest lehest oli abi?