Eestist kolmandasse riiki

Enne reisimist või Eestist lahkumist Euroopa Liidu välisesse riiki (kolmandasse riiki) tutvuge selle riigi tollieeskirjadega.

Teatud kaupade või isiklike asjade Eestist väljaviimisele on kehtestatud erinõuded ning mõnede kaupade väljaviimine on keelatud. Kui väljaviidavale kaubale või isiklikele asjadele on kehtestatud erinõuded, siis tuleb see kaup tollis deklareerida.

Venemaale on keelatud eksportida

Lisaks varasematele keeldudele (vt keelatud kaubad) on Euroopa Liidu sanktsioonidega keelatud Venemaale viia järgmisi kaupu:

 • luksuskaupu:

  • kaubad, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 300 eurot
  • olmeelektroonika, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 750 eurot
  • heli- ja videotehnika, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 1000 eurot
  • muusikariistad, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 1500 eurot
  • mootorrattad ja nende osad, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 5000 eurot
  • sõidukid, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 50 000 eurot
  • jne

  Kaupade täielik loetelu on Nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 artikli 3h lisas XVIII.

  Piirang ei kehti isiklikele esemetele, nt isiklikus kasutuses olev nutitelefon, hinnaline käekott, üleriided vmt.

 • muid kaupu, olenemata väärtusest, näiteks:

  • elustaimed, istikud, taimesibulad jmt
  • puit, vineer, paber, papp, tapeet
  • kangad
  • värvid, lakid, kemikaalid
  • plastist tooted, näiteks uksed, aknad jmt
  • mitmed sõidukid, masinad, seadmed, ehitusmaterjalid
  • jne

  Kaupade täielik loetelu on Nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 lisas XXIII.

 • europangatähti (EUR) ja ELi liikmesriikide pangatähti (HRK, RON, BGN, HUF, CZK, PLN, SEK, DKK)

  Erandina on lubatud nende pangatähtede väljavedu reisija ja temaga koos reisivate lähisugulaste isiklikuks kasutamiseks reisi jooksul.
  Nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 artikkel 5i.

Erinõuded

Reisijaga kaasas olevatele või reisija pagasis sisalduvatele teatud kaupadele on Eestist väljaviimiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Tutvuge kindlasti erinõuetega enne reisile asumist!

Erinõuded kehtivad järgmistele kaupadele:

 • ravimid
 • lemmikloomad Venemaa Föderatsiooni
 • tulirelvad (sh jahirelvad) ja laskemoon
 • ohustatud looma- ja taimeliigid
 • sularaha
 • kultuuriväärtused

Lähemalt erinõuetest

Keelatud kaubad

Reisijal on keelatud üle tollipiiri toimetada:

 • tsiviilkäibes keelatud ohtlikke külm-, tuli- ja elektrišokirelvi ning laskemoona (automaattulirelvi, kasteete, vedrunugasid, soomustläbivat laskemoona jms)
 • narkootilisi aineid ja nende lähteaineid
 • erootilisi või pornograafilisi materjale alaealistest
 • looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike
 • radioaktiivseid ja kiirgusohtlikke esemeid

Keelatud kauba üle tollipiiri toimetamine on tollieeskirjade rikkumine, millega kaasneb rahatrahv või arest.

Viimati uuendatud 18.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?