Eestist kolmandasse riiki

Enne reisimist või Eestist lahkumist Euroopa Liidu välisesse riiki (kolmandasse riiki) tutvuge selle riigi tollieeskirjadega.

Teatud kaupade või isiklike asjade Eestist väljaviimisele on kehtestatud erinõuded ning mõnede kaupade väljaviimine on keelatud. Kui väljaviidavale kaubale või isiklikele asjadele on kehtestatud erinõuded, siis tuleb see kaup tollis deklareerida.

Luksuskaupade väljaviimine Vene Föderatsiooni on keelatud

Seoses Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonidega on keelatud Venemaale eksportida luksuskaupu, mille väärtus ühe kaubaartikli kohta (näiteks üks mantel) ületab 300 eurot, ja järgmisi kaupu:

 • olmeelektroonika väärtusega üle 750 euro
 • muusikariistad väärtusega üle 1500 euro
 • sõidukid, välja arvatud kiirabiautod, reisijateveoks maismaal, õhus või meritsi, mille iga ühiku väärtus ületab 50 000 eurot, sealhulgas köisteed, isteliftid, suusatõstukid, köisraudteede (funikulööride) veomehhanismid
 • mootorrattad, mille iga ühiku väärtus ületab 5000 eurot, ning nende manused ja varuosad
 • heli ja pildi salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud elektrilised/elektroonilised või optilised seadmed väärtusega üle 1000 euro

Keeld laieneb kõikidel viisidel ekspordiks deklareeritavatele luksuskaupadele, sh kaupadele, mida oli varem lubatud deklareerida kas suuliselt või muu toiminguga (nt kaubad väärtusega kuni 1000 eurot, kingitused, reisijate isiklikus pagasis sisalduv kaup).

Palume kaupade soetamisel poodidest (sh tax-free-kauplustest) ekspordikeeluga arvestada.

Luksuskaupade loetelu

Luksuskaupade täielik loetelu on toodud nõukogu määruse 2022/428 XVIII lisas.

Erinõuded

Reisijaga kaasas olevatele või reisija pagasis sisalduvatele teatud kaupadele on Eestist väljaviimiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Tutvuge kindlasti erinõuetega enne reisile asumist!

Erinõuded kehtivad järgmistele kaupadele:

 • ravimid
 • lemmikloomad Venemaa Föderatsiooni
 • tulirelvad (sh jahirelvad) ja laskemoon
 • ohustatud looma- ja taimeliigid
 • sularaha
 • kultuuriväärtused

Lähemalt erinõuetest

Keelatud kaubad

Reisijal on keelatud üle tollipiiri toimetada:

 • tsiviilkäibes keelatud ohtlikke külm-, tuli- ja elektrišokirelvi ning laskemoona (automaattulirelvi, kasteete, vedrunugasid, soomustläbivat laskemoona jms)
 • narkootilisi aineid ja nende lähteaineid
 • erootilisi või pornograafilisi materjale alaealistest
 • looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike
 • radioaktiivseid ja kiirgusohtlikke esemeid

Keelatud kauba üle tollipiiri toimetamine on tollieeskirjade rikkumine, millega kaasneb rahatrahv või arest.

Viimati uuendatud 20.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?