Eestist kolmandasse riiki

Enne reisimist või Eestist lahkumist Euroopa Liidu välisesse riiki (kolmandasse riiki) tutvuge selle riigi tollieeskirjadega.

Teatud kaupade või isiklike asjade Eestist väljaviimisele on kehtestatud erinõuded ning mõnede kaupade väljaviimine on keelatud. Kui väljaviidavale kaubale või isiklikele asjadele on kehtestatud erinõuded, siis tuleb see kaup tollis deklareerida.

Erinõuded

Reisijaga kaasas olevatele või reisija pagasis sisalduvatele teatud kaupadele on Eestist väljaviimiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Tutvuge kindlasti erinõuetega enne reisile asumist!

Erinõuded kehtivad järgmistele kaupadele:

 • ravimid
 • lemmikloomad Venemaa Föderatsiooni
 • tulirelvad (sh jahirelvad) ja laskemoon
 • ohustatud looma- ja taimeliigid
 • sularaha
 • kultuuriväärtused

TÄPSEMALT ERINÕUETEST

Keelatud kaubad 

Reisijal on keelatud üle tollipiiri toimetada:

 • tsiviilkäibes keelatud ohtlikke külm-, tuli- ja elektrišokirelvi ning laskemoona (automaattulirelvi, kasteete, vedrunugasid, soomustläbivat laskemoona jms)
 • narkootilisi aineid ja nende lähteaineid
 • erootilisi või pornograafilisi materjale alaealistest
 • looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike
 • radioaktiivseid ja kiirgusohtlikke esemeid

Keelatud kauba üle tollipiiri toimetamine on tollieeskirjade rikkumine, millega kaasneb rahatrahv või arest.

Viimati uuendatud 26.08.2021

Kas sellest lehest oli abi?