Paki deklareerimine

Alates 1. juulist 2021 tuleb deklareerida kõik väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvad pakid – nii ostud internetipoest kui ka teiselt eraisikult saadud kingitused – olenemata nende väärtusest.

1. juulist 2021 kadus väljastpoolt Euroopa Liitu (ehk kolmandatest riikidest) tellitavate väikesaadetiste käibemaksuvabastus, seetõttu tuleb kõik saadetised deklareerida ja need maksustatakse käibemaksuga.

Paki deklareerimine e-teenuste keskkonnas e-MTA

Kõige mugavam on saadetist deklareerida e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Deklaratsiooni täitmiseks vajate:

 • kahte viitenumbrit – eelneva dokumendi numbrit (MRN-numbrit) ja transpordidokumendi numbrit, mille leiate kullerfirma või Omniva poolt teile saadetud paki saabumise teatelt, ning
 • kauba väärtust tõendavat dokumenti, kus on kirjas kauba nimetus või kirjeldus, kauba hind ning postikulu. See võib olla arve, maksekorraldus, tellimuse kinnituse väljatrükk, ekraanipilt jms. Kingituse puhul saab kasutada paki saatedokumente (pakikaarti) või küsida vastavat infot paki saatjalt.

Süsteemis arvestatakse kohe ka maksud, mida saab tasuda pangalingiga või ettemaksukonto jäägi arvelt.

Pakki deklareerima

Muud võimalused

Kui soovite deklareerida:

 • sooduskäibemaksumääraga kaupu (v.a raamatud) või
 • kaupu, millele kehtivad keelud ja piirangud või
 • aktsiisikaupu, mis ei vasta aktsiisi maksuvabastuse tingimusele ja mida maksustatakse aktsiisiga ATKEAS §-s 471 (alkohol) ja §-s 571 (tubakatooted) toodud kogusteni*, või
 • kaupu, mille väärtus ületab 1000 eurot,

siis peab deklaratsiooni esitama elektrooniliselt e-MTAs tollideklaratsioonide töötlemise infosüsteemis Impulss. Impulsi juhendid

*PiirKogused
Alkohol
 • vahetoode 20 liitrit
 • vein 90 liitrit, millest 60 liitrit võib olla vahuveini
 • õlu 110 liitrit
 • muu alkohol 10 liitrit
Tubakas

Teie eest võib tollideklaratsiooni vormistada saadetise teatisele märgitud posti- või kullerteenuse osutaja või mõni teine teie valitud tolliagentuur. Sellisel juhul tuleb teil enne saadetise kättesaamist tasuda tollivormistusteenuse osutajale teenustasu ja maksta maksud.

Kaubakoodi määramine

Juhul, kui kaup tuleb tollis deklareerida, on vaja määrata kaubale kaubakood. Postipaki deklaratsiooni süsteemis on võimalik valida kaubakood kauba kirjelduse alusel nimekirjast, kuhu on lisatud enamtellitavate kaupade koodid. Kaubakoodi määramisel on abiks Eesti Tollitariifistik.

Juhendid

Kust leian eelneva dokumendi numbri (MRN)?
Eelneva dokumendi numbri leiate kuller- või postiettevõtte poolt teile saadetud kauba saabumise teatiselt. Näiteks Omniva saadab teile paki deklareerimise teate, millele on lisatud link. MRN numbrit näete lingile vajutades.

Kust ma saan kauba saatja andmed, mida on vaja sisestada postipaki rakenduses paki andmete lahtreid täites?
Kui tegemist on Omniva pakiga, siis märkige deklaratsiooni esimesel lehel linnuke lahtrisse „Kliendi nõusolek“. Nii saate kasutada andmeid, mille Omniva on juba Maksu- ja Tolliametile edastanud ning need andmed (sh saatja aadress) kuvatakse automaatselt deklaratsioonile.

Kui teie paki puhul ei ole võimalik Omniva poolt edastatud andmeid kasutada, siis saate täpsustada aadressi posti- või kullerettevõttelt või tellimuse kinnitusest. Samuti saate küsida täpsustust kauba saatjalt.

Kui saatjaks on ettevõte, näiteks e-pood, siis ei pea saatja aadress olema maja numbri täpsusega.

NB! Saatja aadressi esitamise nõue tuleneb Euroopa Liidu seadusandluses kehtestatud andmenõuetest.

Mulle paki teates antud eelneva dokumendi number (MRN) ei ole õige, sest saan postipaki rakenduses veateate.
Pöörduge posti- või kullerettevõtte poole, kes teid teavitas, et teile on saabumas või saabunud deklareerimist vajav saadetis, ning täpsustage nendega eelneva tollidokumendi number.

Deklaratsiooni sisestades saan veateate, mis ma edasi teen?
Proovige mõne aja pärast uuesti või saatke e-kiri tolliinfo@emta.ee ja kirjeldage, millise tegevuse järel ning mis kuupäeval ja kellaajal viga tekkis, võimalusel lisage ekraanikuva. Vastame tööpäeviti.

Kui ma ei tea või ei leia õiget või sobivat kaubakoodi?
E-teenuste keskkonnas e-MTA on postipaki deklaratsiooni rakenduses kaupade nimekiri, kust saab valida sobiva kaubakoodi. Nimekirjas on enamtellitavad kaubad. Kui nimekirjast sobivat kaubakoodi ei leia, saab seda otsida Eesti Tollitariifistikust.

NB! Ka juhul, kui andmed on eeltäidetud (märgistatud „Kliendi nõusolek“ deklaratsiooni esilehel), tuleb deklaratsioonil kaubakood täpsustada, sest paki saamisel on vajalik numbriline kaubakood. Eeltäidetud andmetega tuleb kaasa vaid kirjeldus. Kauba saab valida kaupade loetelust või otsida sobiv kaubakood Eesti Tollitariifistikust.

Olen tellinud mitu pakki ja ei tea, millist neist pean deklareerima.
Saadetise sisu täpsustamiseks pöörduge palun posti- või kullerettevõtte poole.

Kas e-teenuste keskkonnas e-MTA postipaki deklaratsiooni rakenduses saab kõiki kaupu deklareerida?
Postipaki deklaratsiooni rakendust ei saa kasutada, kui soovite deklareerida sooduskäibemaksumääraga kaupu (v.a raamatud) või kaupu, millele kehtivad keelud ja piirangud või mille väärtus ületab 1000 eurot. Sellisel juhul peab paki deklareerima tollideklaratsioonide süsteemis Impulss.

Väiksesaadetiseks loetakse sellist saadetist, milles sisalduvate kaupade maksumus kokku on kuni 150 eurot.

Väikesaadetisi on võimalik deklareerida ka enne kauba saabumist. Sellisel juhul broneeritakse tollideklaratsiooni esitamisel kliendi ettemaksukontolt käibemaksu tasumiseks vajalik summa ja euro vahetuskursi muutuste katteks lisaks seitse protsenti maksusummast. Broneerimise eesmärk on tagada väikesaadetiste kiirvabastus saadetise Eestisse jõudmisel. Ettemaksuna tasutud summa, mis ületab saadetise saabumisel ja tollideklaratsiooni aktsepteerimisel tekkinud maksukohustuse suuruse, tagastatakse kliendile.

Postipaki rakenduses on võimalik esitatud deklaratsiooni alla laadida ja seejärel kas printida või edastada kauba kättesaamiseks posti- või kullerfirmale.

Deklaratsiooni on võimalik alla laadida esitatud deklaratsioonide loetelust, kasutades deklaratsiooni olekule järgnevatest nuppudest allalaadimise nuppu (pildil punases ringis).

Postipaki deklaratsiooni alla laadimine e-MTAs

Mobiilivaates esitatud deklaratsioonide loetelus allalaadimise nupu nägemiseks võib mõnel juhul olla vajadus keerata vaade horisontaalvaateks.

Deklareerida tuleb kõik kaubad ka juhul, kui Te olete need kaubad võitnud või Te ei ole mingil põhjusel pidanud kaupade eest maksma. Kindlasti ei saa selliseid kaupu lugeda saadetisteks, mille on saatnud kolmanda riigi eraisik tasuta (sellised on vaid kinkepakk sugulaselt või sõbralt).

Kaubad tuleb deklareerida nende tegeliku väärtusega. Selleks tuleb kauba saatjal edastada Teile/tollile dokument, millest on näha kauba väärtus juhul, kui Te oleksite selle eest maksnud. Kaupade tegelikult väärtuselt tuleb teil maksta impordimaksud.

Toll kontrollib deklareeritud kaupade väärtust. Juhul, kui deklareeritud väärtus ei ole tollile vastuvõetav, siis määrab toll väärtuse ise. Väärtust arvestatakse kaubamärgi järgi.

Ukraina sõjapõgenikud saavad postipaki selle saabumisel deklareerida suuliselt, kui:

 • paki lähteriik on Ukraina,
 • paki saatja on eraisik ja
 • paki saajal on olemas tähtajaline elamisluba ajutise kaitse alusel.

Pakk peab olema lähetatud pärast 24. veebruari 2022 ning sisaldama saaja isiklikke asju.

Kui kõik need tingimused on täidetud, siis võib paki suuliselt deklareerida selle väärtusest sõltumata.

Suuliseks deklareerimiseks peab paki saaja kohe pärast paki saabumise teate saamist posti- või kullerettevõttega ühendust võtma. Paki kättesaamise lihtsustamiseks palume teatada ka sõjapõgenikule väljastatud isikukood

Paki saab suuliselt deklareerida ka siis, kui pakk on saadetud Eesti isiku nimele, kuid isik suudab tõendada, et paki tegelik saaja on Ukraina sõjapõgenik. 

Kui suuliseks deklareerimiseks kõik vajalikud tingimused ei ole täidetud, palume ikkagi ühendust võtta posti- või kullerettevõttega erandite täpsustamiseks. 

NB! Pakki, mis sisaldab Internetist tellitud või ostetud kaupa, suuliselt deklareerida ei saa.

Maksude tasumine

Väljastpoolt Euroopa Liitu saabunud pakkide korral tuleb tasuda impordimaksud: käibemaks, tollimaks ja aktsiis. Impordimaksude suurus sõltub kaubakoodist ja kauba päritoluriigist.

Kui kaupade väärtus väljastpoolt Euroopa Liitu saabunud saadetises on 0–150 eurot, siis maksustatakse saadetis käibemaksuga

Erandina on käibemaksuvabad ühelt eraisikult teisele tasuta ehk kingitusena saadetud pakid, mille väärtus on kuni 45 eurot.

Käibemaks on üldjuhul 20%, kuid näiteks raamatud maksustatakse käibemaksumääraga 9%.

Käibemaks arvestatakse kauba maksumuselt ja saatekuludelt.

Näiteks kui tellite AliExpressist kaupa 4 euro eest (+ saatmiskulu 1 euro), siis tuleb  käibemaks (20%) tasuda kogusummalt 5 eurolt (4 eurot + 1 euro).

Selleks, et käibemaksu tasumine väikese väärtusega saadetistelt oleks võimalikult lihtne, on kehtestatud Euroopa Liidu välisest riigist imporditud kauba kaugmüügi erikord IOSS (Import One Stop Shop). Rohkem infot IOSS erikorra kohta.

Kui veebipood või müügiplatvorm on liitunud IOSS-erikorraga, saab ostja ehk kauba tellija tasuda käibemaksu mugavalt juba ostuhetkel. See tähendab, et käibemaks lisatakse kauba hinnale ning kauba Eestisse jõudmisel ei ole vaja käibemaksu enam lisaks tasuda.

Saadetis tuleb ka sel juhul deklareerida, ent seda võib kaubasaaja nimel teha ka posti- või kullerettevõte. Sellisel juhul tuleb järgida posti- või kullerettevõtte juhiseid. Omniva suuniseid saate lugeda Omniva veebilehelt.

Seda, kas kauba müüja on IOSS-erikorraga liitunud, palume täpsustada kauba müüjaga, kes peab esitama ostjale tasutava käibemaksu summa hiljemalt tellimisprotsessi lõpus.

Hea teada

 • Kui tellisite kauba veebipoest, mis on liitunud kaugmüügi erikorraga IOSS, ja maksite käibemaksu tellimise hetkel müüjale, kuid saite siiski deklareerimise teatise, siis palun küsige müüjalt IOSS-number.
  Maksuvabastuse saamiseks lisage müüjalt saadud IOSS-number tollideklaratsioonile.
 • Kui tellite kauba Euroopa Liidu välise riigi veebipoest ja tasute ostu hetkel ka käibemaksu, tuleb teil müüja poolt edastatud IOSS-number näidata deklaratsioonil.
  Hilisem IOSS-numbri lisamine deklaratsioonile ja Maksu- ja Tolliametilt käibemaksu tagasi taotlemine ei ole lubatud.
  Juhul kui unustate IOSS-numbri deklareerimisel märkida, tuleb topelt tasutud käibemaksu tagasisaamiseks pöörduda kauba müüja poole.

Kui saadetise väärtus on alla 150 euro, siis tollimaksu maksma ei pea, v.a juhul, kui saadetis sisaldab alkoholi, tubakatooteid, parfüümi või tualettvett.

Saadetised, mille väärtus on üle 150 euro, maksustatakse lisaks käibemaksule tollimaksuga.

Tollimaksu suurus sõltub kauba liigist ja tollimaksu määr jääb üldjuhul vahemikku 0–17%. Näiteks rõivaste puhul on tollimaks 12%, raamatute ja mobiiltelefonide puhul 0%. Tollimaksuga maksustamisel on aluseks tolliväärtus ehk tegelikule makstud hinnale lisatakse kauba importimisel tehtud kulutused.

Tollimaksumäära leiate kaubakoodi järgi Eesti Tollitariifistikust.

Eraisikute kinkesaadetistele on võimalik kasutada ühtset tollimaksumäära 2,5%. Kui eraisiku tasuta saadetud paki väärtus on üle 700 euro, siis tuleb leida igale kaubale vastava kaubakoodi järgi tollimaksu määr Eesti Tollitariifistikust.

Tollimaksuga maksustamisel on aluseks kauba tolliväärtus. Kauba tolliväärtus koosneb kauba eest tegelikult makstud või makstavast hinnast, mille ostja maksis või maksab müüjale ja kauba importimisel tehtud kulutustest (näiteks paki saatmiskulust).


USA-st pärit teatud toodete impordile kehtib 25%-line täiendav tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2018/886 kehtestati täiendavad tollimaksud alates 22. juunist 2018 Ameerika Ühendriikidest pärit määruse I lisas loetletud kaupade impordile (näiteks teksapüksid, T-särgid, kosmeetikatooted, tubakatooted, spordijalatsid, mootorrattad, paadid jne). Kaupade nimetused ja tollimaksumäärad ning muud nõuded leiate Eesti Tollitariifistikust (ETT), avades seal „Meetmed" alt „Deklareeritava kaubakoodi jaoks" ning sisestades kaubakoodi ja päritoluriigi.

Täiendavast tollimaksust on vabastatud kaubad, mille väärtus on alla 150 euro.

Aktsiisikaubale laieneb aktsiisivabastus ainult juhul, kui tegemist on maksuvabastuse tingimustele vastava kingitusega.

Alkohol ja tubakatoode, mis ei vasta aktsiisi maksuvabastuse tingimusele maksustatakse aktsiisiga ATKEAS § 471 ja § 571 toodud (indikatiivsete) kogusteni.

Aktsiisimäärad:

Euroopa Liidu välisest riigist saabunud paki peab alati deklareerima.

Erinevused on paki maksustamisel.

Ostetud kaup
 • Väärtusega kuni 150 eurot – maksustatakse käibemaksuga.
 • Väärusega üle 150 euro – maksustatakse käibemaksuga ja tollimaksuga.
Teiselt eraisikult saadud kingitus
 • Väärtusega kuni 45 eurot – makse tasuma ei pea.
 • Väärusega üle 45 euro – maksustatakse käibemaksuga.
 • Väärtusega üle 150 euro – maksustatakse käibemaksu ja tollimaksuga.
 • Kingitus, mis sisaldab aktsiisikaupu (alkoholi, tubakatooteid).

Ostmine e-kaubamajast DDP tarnetingimustel

DDP (ingl delivered duty paid) tarnetingimuste kasutamine võib teha kauba väärtuse ostja jaoks kallimaks ning tollivormistusel võivad lisanduda impordimaksud

Kaaluge e-poest ostmisel väga hoolikalt DDP tarnetingimusega nõustumist ning nõustumisel korral arvestage, et teil võib olla vajadus maksud Eestis uuesti maksta, kuigi müüja kinnitab, et maksud on juba kauba maksumuses.

DDP tarnetingimust ei ole soovitatav kasutada rahvusvahelise kaubanduse puhul. Seda sellepärast, et see paneb kõik kohustused kauba müüjale, kuid kolmanda riigi müüjal on/võib olla keeruline täita kaupade impordiga seoses tekkivaid kohustusi (eriload, maksude maksmine jm), samuti ei pruugi impordimaa tollireeglid sellist skeemi toetada.

DDP puhul vastutab müüja kaubaveo organiseerimise ja kaupade kohaleveo eest kuni lepingus nimetatud kohani, samuti impordi tollivormistuse ja kõikide impordivormistusega seotud kulude, sh impordimaksude (tollimaks, käibemaks ja aktsiis), maksmise eest.

See reegel paneb müüjale maksimaalse kohustuse ja ühtlasi tähendab ostja jaoks maksimaalselt kõrget hinda, sest hind, mida tuleb maksa sisaldab nii kauba väärtust, kohaletoimetamist ja impordimakse, samuti lisatasusid erilubade eest ja tollivormistuse tasu.

Üldjuhul on DDP puhul kauba müüja kohustus leida saaja riigis ettevõte/agent, kes teeb tollivormistuse ja kellele maksab vormistuse eest müüja, sest kolmanda riigi isik ei saa teha imporditollivormistust.

DDP tarnetingimus võib tekitada impordi maa tollis rohkelt küsimusi ja toll võib nõuda lisateavet kauba väärtuse kohta EXW tingimustel (kauba „puhas“ väärtus ilma transpordikuluta, makstud maksudeta, agendi kuludeta jms).

Ostjal/importijal peab olema esitada kauba ostu tõendav dokument (arve, leping, maksekorraldus), mis DDP tarnetingimuse puhul peaks sisaldama ka müüja poolt ostjale makstud kaupade transporti/kindlustust, agendi tasu, ELi impordi tollimaksu, ELi liikmesriigi käibemaksu ja aktsiisi jm.

Tollivormistuse tõrgeteta läbiviimiseks ja selleks, et toll saaks kõiki müüja poolt kauba hinnale lisatavaid tasusid korrektselt arvesse võtta, peavad kõik komponendid (sh ELi makstavad maksud) olema kauba tegelikust EXW väärtusest eraldatavad ja eraldi nimetatud.

Tollivormistusel tuleb kauba EXW väärtusele lisada kulud, mis on tehtud kaubaga väljaspool ELi tollipiiri (sellepärast ka väga oluline nende eraldi näitamine). Teatud ELis tehtud kulud (näiteks ladustamiskulud) kuuluvad aga tollideklaratsiooniga käibemaksustamisele ning nendelt tuleb maksta Eesti käibemaks.

Juhul kui tollil tekib küsimusi ja ei ole üheselt aru saadav, mida ostja poolt makstud hind sisaldab (näiteks kas ostja on müügi toimumisel maksnud ka liidu impordimaksud (lepingul ja arvel ei ole need eraldi näidatud), võib toll nõuda, et kauba tolliväärtuse määramisel võetakse arvesse kogu makstud summat, millelt tuleb maksta impordimaksud. See võib ostja jaoks sisuliselt tähendada impordimaksude teistkordset tasumist.

Soovitus ostjale

 • Kaaluge väga hoolikalt DDP tarnetingimusega nõustumist, kuna leping DDP tingimustel:
 1. teeb kauba väärtuse teie kui ostja jaoks palju kallimaks (sisaldab nt agendi tasu ja muid „peidetud“ kulutusi, mida ei peaks maksma, kui teeksite ostjana ise tollivormistuse);
 2. tekitab impordiriigi tollis väga palju küsimusi.

Soovitused müüjale

 • Võimalusel ärge sõlmige lepingut DDP tingimustel rahvusvahelise kaubaveo puhul. Teil kui müüjal on keeruline koordineerida tollivormistuse läbiviimist.
 • Kui soovite DDP tingimust siiski kasutada, siis:
 1. veenduge eelnevalt, et impordimaa tollireeglid lubavad DDP kasutamist;
 2. sõlmige leping ettevõttega, kes teie kui müüja eest tollivormistuse läbi viib;
 3. ostu-müügi dokumentidel näidake kauba EXW väärtus või kirjeldage täpselt kauba müügiväärtuse kujunemist.

  Muud kulud peavad olema samuti näidatud ja nimetatud eraldi, eelkõige on oluline muudest kuludest eraldada ostja poolt makstud või makstavad impordimaksud. Seda selleks, et impordimaa tolliasutus saaks veenduda deklareeritud tolliväärtuse ja maksusummade õigsuses.

Saadetise kättesaamine

Saadetise saate kätte posti- või kullerteenuse osutajalt. Saadetise kättesaamise võimalused täpsustage palun kullerteenuse osutaja kodulehelt või vajadusel võtke ühendust alltoodud kontaktidel.

Posti- ja kullerettevõte E-posti aadress Telefoninumber
Omniva info@omniva.ee 661 6616
DHL tolliosakond@dhl.com 680 8525
FedEx estonia@fedex.com 800 2345
UPS (EKLT) jelena.vahtra@upspartner.ee 666 4771
TNT info.ee@tnt.com 627 1900
Cargo Handling ladu@ch.ee 605 8644

Omniva tolliterminalis asuvate saadetiste tollivabastusest Omnivat eraldi teavitama ei pea. Omniva saab selle info automaatselt ja saadetised suunatakse olenevalt teenusest kulleri kandesse, teie asukohajärgsesse postiasutusse või pakiautomaati.

Viimati uuendatud 25.11.2022

Kas sellest lehest oli abi?