Metsatehingud

Kõik raieõigust ja/või metsamaterjali müünud ning ostnud füüsilised ja juriidilised isikud peavad esitama Maksu- ja Tolliametile kord aastas raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatise.
 • Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingu teatis tuleb esitada kord aastas.
 • Teatis eelmise aasta tehingute eest tuleb esitada 10. jaanuariks
 • Teatist ei pea esitama kui ostetakse või müüakse vähem kui 20 tihumeetrit metsamaterjali aastas.

Kiirelt kätte

Metsaseadus Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määrus nr 84

Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktile ja veoselehele esitatavad nõuded ning müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm.

Metsatehingute teatise esitamine

Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingu teatist saab esitada kas Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA või pabervormil.

Teatise esitamiseks e-MTAs on kaks võimalust:

 • elektroonilise vormi täitmine, mis on lihtsaim viis üksikute ostu- või müügitehingute deklareerimiseks;
   

  Esitan teatise

   
 • XML-vormingus andmetega faili laadimine, mida soovitame kasutada ettevõtetel, kellel on raamatupidamisprogrammist XML-faili moodustamise võimalus.

Küsimused ja vastused

 1. Oleme ostnud metsamaterjali Rootsi juriidilistelt isikutelt. Probleem on nende tehingute andmete edastamine läbi e-MTA elektrooniliselt XML-faili kasutades. Faili laadimisel e-MTAs saame veateate, et Rootsi ettevõtte registrikood ei ole õige ning faili laadimine katkestatakse. Milles võib olla probleem ja kuidas seda lahendada?
  Puidu ostu välisriikidest (nii Euroopa Liidu liikmesriikidest kui kolmandatest riikidest) ei pea raieõiguse ning metsmaterjali müügi- ja ostutehingu teatises deklareerima. Puidu müük Eestist välisriiki tuleb deklareerida. XML-faili edukaks laadimiseks e-MTAsse on vaja failist eemaldada ostutehingud välisriikidest.
   
 2. Kas raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatises tuleb näidata ka eraisikutele või firmale müüdud kütte- ja kaminapuud?
  Metsaseaduse kohaselt on metsamaterjal langetatud puu ja puutüvi, puutüve järkamisel saadud tüveosa ning raidmed. Kuna kaminapuud ja ka ahjupuud on lõhutud, s.t töödeldud, ei pea neid teatisel deklareerima, kuna ei mahu mõiste „metsamaterjal" alla (metsaseaduse § 28 lg 2).
   
 3. Kuidas toimub metsateatise esitamine juhul, kui võõrandajaks on eraisik, kes ei ole kohustatud arveid esitama?
  Arve puudumisel märgitakse teatisele dokumendi lahtrisse kirjaliku lepingu või akti number. Raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisel ning metsamaterjali töötlemiseks, ladustamiseks või vedamiseks üleandmisel peab üleandja tõendama vastuvõtjale raieõiguse olemasolu või metsamaterjali valdamise seaduslikkust ja vastuvõtja peab seda kontrollima (metsaseaduse § 37 lg 1). Metsamaterjali võõrandamisel ning metsamaterjali töötlemiseks või ladustamiseks andmisel sõlmivad võõrandaja või töötlemiseks või ladustamiseks andja ja metsamaterjali omandaja või töötlemiseks või ladustamiseks võtja kirjaliku metsamaterjali võõrandamise lepingu vm eraõigusliku lepingu või vormistavad suulise lepingu sõlmimisel kirjaliku akti (metsaseaduse § 37 lg 8).
   
 4. Kas raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutegingu teatises peab kajastama ka ostutehingud kolmandatest riikidest?
  Raieõiguse ning metsmaterjali müügi- ja ostutehingu teatises ei pea kajastama ostutehingud kolmandatest riikidest ega ka Euroopa Liidu riikidest.

Viimati uuendatud 17.06.2021

Kas sellest lehest oli abi?