Maksusoodustuste ülekandmine

Abikaasad traditsioonilist ühist tuludeklaratsiooni enam esitada ei saa. Küll on aga võimalus oma kasutamata maksusoodustused üle kanda abikaasa tuludeklaratsioonile.

Üle saab kanda:

  • üldise maksuvaba tulu kasutamata jäänud osa kuni 2160 eurot;
  • eluasemelaenu intresside kasutamata jäänud osa;
  • koolituskulude kasutamata jäänud osa;
  • laste maksuvaba tulu kasutamata jäänud osa.

Üldist maksuvaba tulu saab jagada ainult tingimusel, kui üks abikaasa ei saanud maksustamisperioodil tulu või tema aastatulu oli väiksem kui 2160 eurot. Sel juhul saab ta kasutamata maksuvaba osa üle anda teisele abikaasale, kui abikaasade aastatulu ei ületa kokku 50 400 eurot kalendriaastas. Maksimaalne ülekantav summa saab olla 2160 eurot.

Eluasemelaenu intressi ja koolituskulu maksustatavat tulu ületava summa abikaasa deklaratsioonile ülekandmisel kehtivad samad piirangud, mis üksikdeklaratsioonidele: maksimaalne mahaarvatav summa ühe deklaratsiooni kohta on 1200 eurot, millest eluasemelaenu intresside osa maksimaalselt 300 eurot.

Soodustuste ülekandmine elektroonsel tuludeklaratsioonil

  • Soovitame esimesena esitada oma tuludeklaratsiooni sellel abikaasal, kelle aastatulu on väiksem või kellel on mahaarvatavaid soodustusi rohkem.
  • Kasutamata jäänud maksuvaba tulu, täiendava laste maksuvaba tulu, eluasemelaenu intresside ja koolituskulude abikaasa deklaratsioonile ülekandmist pakub süsteem automaatselt. Käsitsi midagi deklaratsioonile märkima ei pea.
  • Kui isikul kasutamata maksusoodustusi ei ole, siis süsteem nende ülekandmise võimalust ka ei paku.
Näide 1

Abikaasa A aastatulu on 51 000 eurot, abikaasa B aastatulu on 500 eurot. Kuna abikaasade aastatulu kokku ületab 50 400 eurot, siis ei saa abikaasa A kasutada abikaasa kasutamata jäävat maksuvaba tulu (2160 – 500 = 1660 eurot).

Näide 2

Abikaasa A aastatulu on 30 000 eurot, abikaasa B aastatulu on 1000 eurot. Kuna abikaasade aastatulu kokku on 31 000 eurot (vähem kui 50 400 eurot), siis saab abikaasa A kasutada abikaasa B kasutamata jäänud maksuvaba tulu 1160 eurot (2160 – 1000 = 1160).

Näide 3

Abikaasa A aastatulu on 49 000 eurot, abikaasa B aastatulu on 1000 eurot. Abikaasade aastatulu kokku on 50 000 eurot (vähem kui 50 400 eurot). Kuigi abikaasal B jääb kasutamata 1160 eurot maksuvaba tulu (2160 – 1000 = 1160), siis abikaasa A saab sellest kasutada ainult 400 eurot, ehk osa, mis jääb puudu 50 400 euro piirist (49 000 + 1000 = 50 000).

Näide 4

Abikaasa A aastatulu on 47 000 eurot, abikaasa B aastatulu on 1420 eurot. Abikaasade aastatulu kokku on 48 420 eurot. Abikaasa B kasutamata jääv maksuvaba tulu osa on 740 eurot (2160 – 1420 = 740), mille abikaasa A saab kõik ära kasutada.

Viimati uuendatud 07.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?