Ettevõtlus on inimese iseseisev majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust.

Ettevõtja on nii äriühing kui ka füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks. Ettevõtlus on ka kaupade reklaamimine ja vahendustasu saamine teiste isikute ostudelt.

Äriühingud on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu.

Kõige levinumad ettevõtlusvormid Eestis on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), osaühing (OÜ) ning aktsiaselts (AS). Ettevõtte loomisest ja erinevatest ettevõtlusvormidest saad täpsemalt lugeda riigiportaali eesti.ee rubriigist „Ettevõtte loomine".

Oma rahaasjadele ning töötajatele lisaks tuleb ettevõtjal olla väga hoolas ka tehingupartneri valikul.

Kehv tehingupartner võib tekitada sinu ettevõttele palju probleeme ja seepärast tasub juba kohe alguses olla väga tähelepanelik. Tehingupartneri taustakontrolliks on mitmeid võimalusi, millest saab lähemalt lugeda meie veebilehelt.

Katil on Facebookis juba alates 2014. aastast oma grupp, mille kaudu Kati kogub grupitellimusi, millelt saab vahendustasu.

Lisaks postitab ta gruppi müügiks ka tooteid, mis on juba eelnevalt tellitud või mida ei ole grupitellimuses osaleja välja ostnud. Tellitud kauba kättesaamise ja postitamise või üleandmise eest hoolitseb Kati ise. Kati ei ole ettevõtjana registreeritud.

Eeltoodust tulenevalt nähtub, et Kati tegevus vastab ettevõtluse tunnustele:

  • tegevus on iseseisev (s.t Kati ei ole seda tehes kellegi töötaja, vaid juhib tegevust ise),
  • eesmärk on tulu saada,
  • kaupu soetatakse müügiks,
  • tegevus on toimunud juba pikemat aega (välistab juhuslikkuse) ning
  • tegevusega on võetud ka majanduslikke riske (tellitud kaupu ei pruugi kliendid kohe välja osta).

Katil on kohustus end ettevõtjana registreerida. Kuigi ta ei ole seda teinud, siis kuulub tema tulu maksustamisele nagu füüsilise isiku ettevõtlustulu.

  • Lapsele ostetud riideese, mis on lapsele kasvades väikeseks jäänud;
  • perekonnaliikmele kuuluvad asjad, mida enam ei kasutata;
  • enda kasutatud mööbli müük, et uuele ruumi teha; jne.

Eestis reguleerib ettevõtlust äriseadustik.

Majandustegevuse oluliseks osaks on raamatupidamine. Raamatupidamise eesmärk on pidada arvestust ja saada ülevaade ettevõtte varadest, kohustustest ja omakapitalist. Nii äriühingud kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad on kohustatud korraldama raamatupidamist. Kõik majandustehingud tuleb dokumenteerida ja kirjendada raamatupidamisregistrites ning üheks oluliseks osaks on maksuarvestus. Nii äriühingud kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsioone.

Regulaarselt tuleb ettevõtjal Maksu- ja Tolliametile esitada:

  • tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) ja
  • käibedeklaratsiooni (KMD).

Tööd pakkuvad füüsilised ja ka juriidilised isikud (äriühingud) peavad oma töötajad registreerima töötamise registris. Registreerida tuleb kõik füüsiliste isikute töötamised, mille puhul tekib Eestis maksukohustus, olenemata lepingu vormist ja kestusest. Tööd tegeva isiku töötamine tuleb registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks. Töötamise saab registreerida e-MTAs, X-tee kaudu, telefoni või SMSi teel või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Töötamise registreerimise kohta saab täiendavat infot lugeda lehelt „Töötamise registreerimine".

Viimati uuendatud 21.12.2021

Kas sellest lehest oli abi?