Surmajuhtum välisriigis

Surmajuhtumi korral välisriigis informeerib asukohariik Eesti välisesindust, kes omakorda edastab teate Eesti kodaniku surmast tema sugulastele või lähedastele.

Juhul kui riigis ei ole Eesti saatkonda või aukonsulit, on lähedastel võimalik pöörduda lähimasse Euroopa Liidu liikmesriigi esindusse. Teise liikmesriigi välisesindus abistab pöördujat oma riigi kodanikega võrdsetel alustel.

Konsulaarametniku kohuseks on abistada omakseid põrmu transportimisel asukohariigist Eestisse, mis muuhulgas hõlmab vajalike dokumentide väljastamist, urni või kirstu pitseerimist. Välisesindus ei kanna põrmu tuhastamise ega transpordiga seonduvaid kulusid.

Surnukeha sisaldavad kirstud ja surnu tuhka sisaldavad urnid, samuti nendega kaasas olevad lilled, pärjad ja muud kaunistused on tollimaksust vabastatud ning deklareeritakse tollile muu toimingu abil (st tollile ei esitata kirjalikku tollideklaratsiooni).

Surnukeha sisaldava kirstu või surnu tuhka sisaldava urni toimetamiseks Eestist teise riiki lähtutakse sihtriigi (riik, kuhu põrm toimetatakse) nõudmistest. See tähendab, kui sureb Eestis Rootsi kodanik ja põrm toimetatakse Rootsi, siis tuleb pöörduda Rootsi saatkonna poole.
 

Lisainfo


Täiendavat infot saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

Viimati uuendatud 15.03.2021

Kas sellest lehest oli abi?