Riiginõuded

Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registriga on seotud riiginõuete arvestusse kaasamise rakendus, kus peame arvestust erinevate riigiasutuste avalik-õiguslike nõuete ja kohustuste üle. Rakenduses olevaid nõudeid näeb nõuet täitma kohustatud isik e-MTA kaudu ja neid nõudeid on võimalik sealtkaudu ka täita. Arvestust peame ka õppelaenude ja välisriigi tunnustatud nõuete üle, mida nõuet täitma kohustatud isik e-MTA kaudu ei näe.

Riigilõiv

Sellel lehel on info maksukohustuslaste registris arvestust peetavate riigilõivude kohta.

Loe edasi

Elatisabi

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust täitemenetlusaegse elatisabi (edaspidi elatisabi) nõuete üle.

Loe edasi

Õppelaen

Alates 2020. aastast peame arvestust riigi õppelaenude üle, mille tagatis on rakendunud, kuna õppelaenu saaja ja käendajad ei täitnud õppelaenulepingust ja käenduslepingust tulenevaid kohustusi.

Loe edasi

Kohtute ja prokuratuuri nõuded

Sellel lehelt leiate informatsiooni kohtute, registripidaja ja prokuratuuri nõuete kohta, mis kajastuvad Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA või mille üle Maksu- ja Tolliamet peab eraldi arvestust.

Loe edasi

Osakapitali deposiit

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust äriregistri kiirmenetluses kohtu deposiitkontole kantud osakapitalide ja nende tagastamise üle.

Loe edasi

Riiginõuete ajatamine

Kui teil on tekkinud ajutine raskus riiginõuete tasumisel, siis on võimalik taotleda ajatamist, mis tähendab kohustuste tasumist osade kaupa.

Loe edasi

Viimati uuendatud 27.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?