Eraisikust tööandja

Maksukorralduse seaduse järgi võib tööandjaks olla ka eraisik, kes ei ole FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) ja kes võtab tööle teise eraisiku, näiteks lapsehoidja, remonditöölise, koduabilise vm. Eraisik ei pea ennast tööandjana registreerima.

Eraisikust tööandja ja tema töötaja vaheliste suhete reguleerimisel lähtutakse töölepingu seadusest. Tööleping sõlmitakse kirjalikult, kuid töö tegemiseks, mille kestvus ei ületa kahte nädalat, võib töölepingu sõlmida suuliselt. Tegelik tööle lubamine on võrdne töölepingu sõlmimisega. Töötajaks ei või olla noorem kui 13aastane isik.

Maksustamisel loetakse eraisik tööandjaks juhul, kui ta on sõlminud töölepingu teise füüsilise isikuga ning maksab viimasele töötasu.

Eraisikust tööandja peab:

  • registreerima töötaja töötamise registris (TÖR);
  • oma töötajale väljamaksete tegemisel kinni pidama tulumaksu, arvestama ja tasuma sotsiaalmaksu, kinni pidama töötuskindlustusmakse ning juhul, kui töötaja on kohustatud isik kogumispensionide seaduse tähenduses, kinni pidama ka kohustusliku kogumispensioni makse;
  • esitama Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni vormi TSD ning juhul, kui ta maksab oma töötajale hüvitist isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest, siis ka deklaratsiooni vormi INF 14.

Tööandja peab esitama maksudeklaratsiooni vormi TSD hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks ning tasuma arvestatud ja kinnipeetud maksud ja maksed Maksu- ja Tolliameti pangakontole samuti hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks. Töötajale isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest makstud hüvitise kohta peab tööandja esitama deklaratsiooni vormi INF 14 kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

Eraisikust tööandja ei saa oma töötajale palgana vm tasudena makstud summasid füüsilise isiku tuludeklaratsioonis deklareeritud aastatulust maha arvata.

Viimati uuendatud 13.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?