Pensionid ja kindlustushüvitised

Eesti pensionisüsteem koosneb niinimetatud kolmest sambast. Esimene sammas on riiklik pension, teine sammas on kogumispension ning kolmas sammas on täiendav kogumispension. Teine ja kolmas sammas toimivad inimese isikliku kogumiskindlustuse põhimõttel. Inimesel on lisaks võimalik sõlmida ka investeerimisriskiga elukindlustusleping.

Pensionide maksustamine alates 1. jaanuarist 2021

Soovitame tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel II sammast käsitlevate küsimuste ja vastustega, Pensionikeskuse kodulehel pensionireformi 2021 infoga ja maksuhalduri selgitustega III samba sissemaksete maksusoodustustest.

Allolev tabel aitab aru saada, millised pensioniga seotud väljamaksed on maksuvabad ja milliseid väljamakseid maksustatakse alates 1. jaanuarist 2021.

I sammas ehk riiklik pension
II sammas ehk kogumispension
III sammas ehk täiendav kogumispension

Enne vanaduspensioniiga on õigus paindlikule vanaduspensionile.

Tulumaksuga määras 20% maksustatakse:
 • riiklikud pensionid
 • inimesele enne II samba pensioniiga* (ka sambast lahkumisel saadud väljamakse ja kompensatsioon) või pärijale tehtud ühekordne väljamakse.
 • inimesele enne III samba pensioniiga** või pärijale tehtud ühekordne väljamakse.
Tulumaksuga määras 10% maksustatakse:
 • vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud ühekordne väljamakse või lühem kui oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***.
 • pensionieas 55 aastat** ja vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud ühekordne väljamakse või lühem kui oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***, kui kogumisperiood on kestnud vähemalt viis aastat.
Maksuvaba on:
 • Töötukassa makstav töövõimetoetus
 • 100% puuduva töövõimega inimesele tehtud väljamakse (sõltumata vanusest, võib olla ühekordne või perioodiline);
 • vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist ja III samba puhul pensionieas 55 aastat** eluaegne pension või oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***, kui pensioni väljamaksed tehakse perioodiliselt vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.
Mis väljamaksed mõjutavad üldist maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)?

Riiklikud pensionid lähevad arvesse maksustatava aastatuluna ja mõjutavad inimese maksuvaba tulu arvestust.

Enne III samba pensioniiga tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20%, ja pärijale tehtud väljamaksed lähevad arvesse aastatuluna ja mõjutavad inimese maksuvaba tulu arvestust.

Mis väljamaksed ei mõjuta üldist maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)?
 • II sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20% või 10%, ja pärijale tehtud väljamaksed
 • III sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 10%,
ei vähenda inimese maksuvaba tulu.
 • Maksustatud tulu ja kinnipeetud tulumaksu (20% või 10%) arvelt saab füüsilise isiku tuludeklaratsioonis teha kõiki mahaarvamisi.
 • Maksuvabu väljamakseid ei deklareerita.

Mitteresidendi pensioni maksustamine

I sammas ehk riiklik pension
II sammas ehk kogumispension
III sammas ehk täiendav kogumispension
Tulumaksuga määras 20% maksustatakse:
 • riiklikud pensionid
 • mitteresidendile enne II samba pensioniiga* (ka sambast lahkumisel saadud väljamakse ja kompensatsioon) või pärijale tehtud ühekordne väljamakse.
 • mitteresidendile enne III samba pensioniiga** või pärijale tehtud ühekordne väljamakse.
Maksulepingu rakendamine (artikkel 18 „Pensionid") võib anda maksuvabastuse. Maksulepingu rakendamine (artikkel 13 „Kasu vara võõrandamisest") annab maksuvabastuse, s.t väljamakset Eestis tulumaksuga ei maksustata. Maksuvabastuse kohaldamiseks peab inimene esitama residentsustõendi Maksu- ja Tolliametile.
Tulumaksuga määras 10% maksustatakse:
 • mitteresidendile vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud ühekordne väljamakse või lühem kui oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***.
 • mitteresidendile pensionieas 55 aastat** ja vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud ühekordne väljamakse või lühem kui oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***, kui kogumisperiood on kestnud vähemalt viis aastat.
Maksulepingu rakendamine (artikkel 18 „Pensionid") võib anda maksuvabastuse. Maksuvabastuse kohaldamiseks peab inimene esitama residentsustõendi Maksu- ja Tolliametile. Maksulepingu rakendamine (artikkel 21 „Muu tulu") võib anda maksuvabastuse. Maksuvabastuse kohaldamiseks peab inimene esitama residentsustõendi Maksu- ja Tolliametile.
Maksuvaba on:
 • Töötukassa makstav töövõimetoetus
 • 100% puuduva töövõimega inimesele tehtud väljamakse (sõltumata vanusest, võib olla ühekordne või perioodiline);
 • vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist ja III samba puhul pensionieas 55 aastat** eluaegne pension või oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***, kui pensioni väljamaksed tehakse perioodiliselt vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

Lugege ka Mitteresidendile maksulepingutest tulenevad maksuvabastused.

Teise samba siseseid kandeid, sealhulgas kindlustuspensioni või fondipensioni raha kandmist pensioni investeerimiskontole, ei loeta väljamakseks ja selliste kannetega ei kaasne maksukohustust.

Märkused

* II samba pensioniiga on vanaduspensioniiga või viis aastat enne sellesse ikka jõudmist.
** III sambaga kuni 2020. aastani ühinenutele on pensioniiga 55 aastat ning alates 2021. aastast ühinenutele on pensioniiga sarnane II sambaga.
*** Tähtajaline pension on arvutatud vähemalt inimese vanusele vastanud üle-eelmise kalendriaasta kohta Eesti Statistikaameti avaldatud meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel. Täpsemat infot saate Pensionikeskuse kodulehel või e-posti aadressil info@pensionikeskus.ee.
**** Vanaduspensioniiga arvestatakse sünniaasta järgi (lähem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: „Vanaduspension ja pensioniiga"). Soodustingimustel pensionid maksustamist ei muuda.

Üldine maksuvaba tulu 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus on inimese maksustatavast tulust tehtav mahaarvamine. Üldise maksuvaba tulu eesmärk on inimesele tagada maksuvaba elatusmiinimum.

Üldine maksuvaba tulu arvestatakse inimese tuludeklaratsioonis automaatselt ja seda ei pea ise deklareerima. Kui aastatulu ületab 14 400 eurot, siis väheneb üldise maksuvaba tulu summa lineaarselt valemi alusel ning jõuab 25 200 euro juures nullini.

Kui üldine maksuvaba tulu on maksustatavast tulust tehtav mahaarvamine, siis lisaks võib inimene saada tulu, mis on maksuvaba ja mida tuludeklaratsioonis ei deklareerita. Näiteks on inimesele selline sissetulek maksuvaba pension või toetus.

Maksuvaba pensioni või toetust tuludeklaratsioonis ei deklareerita ja seda näidetes ära toodud ei ole.
 

Alltoodud näited selgitavad järgmist:

 • mis sissetulekud lähevad või ei lähe inimese tuludeklaratsioonis aastatuluna arvesse ja
 • mis sissetulekud mõjutavad või ei mõjuta inimese tuludeklaratsioonis üldise maksuvaba tulu summat.

Maksustatavast tulust tehtav üldise maksuvaba tulu mahaarvamine annab inimesele võimaluse tulumaksu tagastusele.


Näited


1. Inimese sissetulek on pension 6000 eurot aastas:

 • riiklik vanaduspension (I sammas) 5000 eurot, millele Sotsiaalkindlustusamet kohaldas jooksvalt üldist maksuvaba tulu 5000 eurot ja
 • kogumispension (II sammas) 1000 eurot, millelt Pensionikeskus pidas kinni tulumaksu 10% ehk 100 eurot.

Inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule 6000 eurot aastas ja talle tagastatakse  tuludeklaratsiooni alusel II samba väljamakselt kinnipeetud tulumaks 100 eurot.
 

2. Inimese sissetulek on pension 16 000 eurot aastas:

 • riiklik vanaduspension (I sammas) 6000 eurot, millele Sotsiaalkindlustusamet kohaldas jooksvalt üldist maksuvaba tulu 6000 eurot;
 • kogumispension (II sammas) 3000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 10% ehk 300 eurot ja
 • täiendav kogumispension (III sammas) 7000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 10% ehk 700 eurot.

Inimese aastatulu on tuludeklaratsioonis ainult riiklik vanaduspension (I sammas) 6000 eurot, sest aastatuluna ei arvestata II ja III sambast tehtud väljamakseid, mis on maksustatud tulumaksuga määras 10%. Inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule 6000 eurot aastas, mida Sotsiaalkindlustusamet ka jooksvalt kohaldas.

Inimesel on õigus tuludeklaratsioonis kasutada muid mahaarvamisi (nt eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused).
 

3. Inimese sissetulek on pension, II ja III sambast lahkumisel saadud raha ja töötasu kokku 31 000 eurot aastas:

 • riiklik vanaduspension (I sammas) 5000 eurot, millele Sotsiaalkindlustusamet kohaldas jooksvalt üldist maksuvaba tulu 5000 eurot;
 • II sambast enne pensioniiga tehtud ühekordne väljamakse 10 000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 20%;
 • III sambast enne pensioniiga tehtud ühekordne väljamakse (muu tulu) 7000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 20% ja
 • töötasu 9000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 20%.

Inimese aastatulu on tuludeklaratsioonis riiklik vanaduspension (I sammas), III sambast tehtud ühekordne väljamakse, mis on maksustatud tulumaksuga tavamääras 20%, ja töötasu. Kuna inimese aastatulu on kokku 21 000 eurot (5000 + 7000 + 9000), siis on tal õigus üldisele maksuvabale tulule 2333 eurot aastas.

Kuna Sotsiaalkindlustusamet kohaldas inimese vanaduspensionile jooksvalt maksuvaba tulu 5000 eurot aastas, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu umbes 533 eurot juurde maksta (5000 – 2333 = 2667; 2667 × 20% = 533).
 

4. Inimese sissetulek on töötasu ja II sambast lahkumisel saadud raha kokku 25 000 eurot aastas:

 • töötasu 15 000 eurot, millele tööandja kohaldas jooksvalt üldist maksuvaba tulu 5667 eurot aastas ja pidas kinni tulumaksu 20% ning
 • II sambast enne pensioniiga tehtud ühekordne väljamakse 10 000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 20%.

Inimese aastatulu on tuludeklaratsioonis ainult töötasu 15 000 eurot, sest aastatuluna ei arvestata II sambast tehtud ühekordset väljamakset. Inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule 5667 eurot aastas, mida tööandja ka jooksvalt kohaldas.

Inimesel on õigus tuludeklaratsioonis kasutada muid mahaarvamisi (nt eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused).
 

5. Inimese sissetulek on ainult II sambast lahkumisel saadud raha 10 000 eurot:

 • II sambast enne pensioniiga tehtud ühekordne väljamakse 10 000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 20% ehk 2000 eurot.

Inimese aastatulu on tuludeklaratsioonis 0 eurot, sest aastatuluna ei arvestata II sambast tehtud ühekordset väljamakset. Inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule 6000 eurot aastas ja talle tagastatakse tuludeklaratsiooni alusel II samba väljamakselt kinnipeetud tulumaks 1200 eurot (6000 × 20% = 1200).

Pärandi vastuvõtmisel maksukohustust ei teki. Maksukohustus võib tekkida pärandi realiseerimisel. Eelkõige tuleb pärijal II või III samba pärimisel otsustada, kas liita need enda vastavate sammastega või võtta päritud summa välja rahas.

 • Kui pärija liidab päritud II või III samba fondiosakud enda sammastega, siis on need tema II või III sambas ning sealt edaspidi tehtavad väljamaksed maksustatakse II või III samba reeglite alusel.
 • Kui pärandaja oli sõlminud garantiiperioodiga pensionilepingu või kindlustuslepingu, tähendab see seda, et garantiiperioodi jooksul tehakse lepingus ette nähtud makseid soodustatud isikule. Soodustatud isiku jaoks ei ole aga väljamakse näol tegemist pensioniga, vaid „muu tuluga“ ning seetõttu on väljamaksed maksustatud tavapärases korras tulumaksuga määras 20%.
 • Kui pärija võtab päritud II või III samba fondiosakud rahas välja, siis on väljamakse tema jaoks „muu tulu“ ja maksustatav tavapärases korras tulumaksuga määras 20%.
 • Kui pärandaja oli sõlminud garantiiperioodita pensionilepingu või kindlustuslepingu, kus soodustatud isikud puuduvad, siis pärijatele selle lepingu alusel väljamakseid ei tehta.

Alltoodud tabel selgitab pensionide maksustamist pärimisel.

II sammas ehk kogumispension III sammas ehk täiendav kogumispension

Kogumispensioni väljamaksete tegemisel võib rakenduda:

 • pensionileping,
 • fondipension,
 • ühekordne väljamakse või
 • eelmiste kombinatsioonid.

Täiendava kogumispensioni väljamaksete tegemisel võib rakenduda:

 • kindlustusleping,
 • fondipension,
 • ühekordne väljamakse või
 • eelmiste kombinatsioonid.

Pensionilepingu korral:

 • makstakse eluaegset või tähtajalist pensioni.

Kindlustuslepingu korral:

 • makstakse eluaegset või tähtajalist pensioni või
 • tehakse ühekordne väljamakse.

Pensionilepingu alusel makstakse pensioni kuni pensionäri surmani, pärast seda pärijatele enam väljamakseid ei tehta.

Kindlustuslepingu alusel makstakse pensioni kuni kindlustusvõtja surmani, pärast seda pärijatele enam väljamakseid ei tehta.

Erisus

Kui inimesel oli sõlminud garantiiperioodiga pensionileping või kindlustusleping ja ta sureb garantiiperioodi kestel, siis tehakse lepingus määratud soodustatud isikule:

 • väljamakseid kuni garantiiperioodi lõpuni edasi või
 • ühekordne väljamakse.

Soodustatud isikule garantiiperioodi lõpuni tehtud väljamaksed või ühekordne väljamakse maksustatakse tulumaksuga määras 20%.

Fondipensioni korral:

 • makstakse perioodiliselt pensioni.

Fondipensioni erisus pensionilepingust või kindlustuslepingust on see, et osakuomaniku surma korral on:

 • fondiosakud vabalt päritavad ning
 • fondiosakud on päritavad ka siis, kui osakuomanik sureb enne pensioni väljamaksete algust.

Kindlustusvõtja surma korral enne pensioniväljamaksete algust on võimalik, et soodustatud isikule makstakse välja kindlustuslepingule kogutud reserv.

Soodustatud isikule tehtud väljamakse maksustatakse tulumaksuga määras 20%.

Surmajuhtumi kindlustushüvitis on maksuvaba.

Kui pärija on kogumispensioniga liitunud või saab ise kogumispensioni, siis on pärijal õigus:

 • kanda päritud fondiosakud oma pensionikontole või
 • võtta fondiosakud välja rahas (tehakse ühekordne väljamakse) või
 • osa kanda oma pensionikontole ja osa võtta välja rahas.

Pärijal on õigus:

 • kanda päritud fondiosakud oma pensionikontole või
 • võtta fondiosakud välja rahas (tehakse ühekordne väljamakse) või
 • osa kanda oma pensionikontole ja osa võtta välja rahas.

Pärijale tehtud ühekordne väljamakse maksustatakse tulumaksuga määras 20%.

Kui pärija kannab päritud fondiosakud oma pensionikontole, siis on tal II samba pensionieas õigus saada:

 • ühekordne väljamakse või lühiajalisi perioodilisi väljamakseid, mis maksustatakse tulumaksuga määras 10% või
 • eluaegseid või pikaajalisi perioodilisi väljamakseid, mis on maksuvabad.

Kui pärija kannab päritud fondiosakud oma pensionikontole, siis on tal III samba pensionieas õigus saada:

 • ühekordne väljamakse või lühiajalisi perioodilisi väljamakseid, mis maksustatakse tulumaksuga määras 10% või
 • eluaegseid või pikaajalisi perioodilisi väljamakseid, mis on maksuvabad.

Kui pärija ei ole kogumispensioniga liitunud, siis on pärijal õigus:

 • võtta fondiosakud välja rahas (tehakse ühekordne väljamakse).

Pärijale tehtud ühekordne väljamakse maksustatakse tulumaksuga määras 20%.

Osakuomaniku pärandvara pankroti korral ei lähe fondiosakud üle pärijatele, vaid osakutest saadud raha kasutataks pärandaja võlgade tasumiseks pankrotimenetluses.

Teise pensionisamba riigipoolsete maksete peatamise kompenseerimine

1. juulist 2020 kuni 31. augustini 2021 olid peatatud sotsiaalmaksu arvelt tehtavad sissemaksed (4%) kohustusliku kogumispensioniga liitunud inimeste pensionikontodele ning selle eest on vastavalt kogumispensionite seadusele ette nähtud riigipoolne kompensatsiooni maksmine. Teise pensionisamba sissemaksete ajutine peatamine 1. juulist 2020 kuni 31. augustini 2021

1. septembrist 2021 taastusid sotsiaalmaksu arvelt tehtavad sissemaksed II sambasse.

Rahandusminister täpsustas kompensatsiooni maksmise reeglid määrusega „Kogumispensionide seaduse § 67³ lõikes 8 sätestatud maksete tasumise täpsem kord".

Kompensatsiooni maksed teeb Pensionikeskus.

Kompensatsiooni saavad kõik 1961. aastal ja hiljem sündinud inimesed, kellele tehtud väljamaksetelt peeti ajavahemikul 01.07.2020–31.08.2021 kinni kohustusliku kogumispensioni makset (2%).

1942.–1960. aastal sündinud inimesed ei saa kompensatsiooni, sest nende puhul ei peatatud sotsiaalmaksu arvelt sissemaksete tegemist II sambasse, mistõttu ei ole nemad riigipoolsete sissemaksete peatamisega kahju saanud.

Kompensatsiooni arvutamise aluseks on Maksu- ja Tolliametile 01.07.2020–31.08.2021 deklareeritud tuludelt kinni peetud 2% kogumispensioni makse kahekordne summa (maksudeklaratsioonidelt TSD ja füüsilisest isikust ettevõtja tuludeklaratsiooni vormilt E).

Kompensatsiooni ei arvutata nendelt kogumispensioni maksetelt, mida pole inimese tulust kinni peetud – ehk arvesse ei võeta riigi poolt ühe kuni 3-aastase lapse vanema pensionifondi kantud 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust (2021. aastal 50,95 eurot).

Teises sambas jätkajatele kompenseeritakse ka saamata jäänud tootlus ning kompensatsiooni summa leitakse, korrutades kogumispensioni maksete kahekordse summa kõigi kohustuslike pensionifondide keskmise osakute puhasväärtuse kasvuga perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini.

Teisest sambast lahkujatele makstakse kompensatsioon rahas samal kuul kui makstakse välja II sambasse kogunenud summad. Kompensatsioon makstakse samale pangakontole, kuhu II sambasse kogunenud raha.

Kompensatsiooni suuruse arvutab Maksu- ja Tolliamet ning edastab info Pensionikeskusele väljamaksete tegemiseks.

Näide

Inimene tegi märtsis avalduse 2021. a septembris II sambast lahkumiseks. Pensionikeskus maksis talle 3. septembril välja II sambasse kogunenud raha. 30. septembril maksab Pensionikeskus samale pangakontole kompensatsiooni. Kompensatsiooni suuruseks on kahekordne kogumispensioni maksete summa perioodist juuli 2020 – august 2021, mis on deklareeritud maksudeklaratsioonile TSD hiljemalt 10. septembril 2021.
Kompensatsioonile ei lisata pensionifondide arvestuslikku tootlust.
Tootlus kompenseeritakse II sambas jätkajatele 2023. ja 2024. aastal.

Teises sambas jätkajatele kantakse kompensatsioonisumma kahe osana – pool 2023. aastal ja pool 2024. aastal – inimese pensionikontole ning Pensionikeskus ostab selle eest kohustusliku pensionifondi osakuid või kannab selle inimese pensioni investeerimiskontole.

Füüsilisele isikule

Kompensatsiooni arvutamisel võetakse arvesse juuli 2020 – august 2021 ehk 14 kuu eest esitatud maksudeklaratsioonil TSD deklareeritud kogumispensioni makse (2%) kahekordne summa.

TSD-l deklareeritud andmeid saab näha e-teenuste keskkonnas e-MTA: Registrid ja päringud – Minu sissetulekud.

Arvestatakse vaid neid maksudeklaratsioone TSD, mis on selle perioodi kohta esitatud hiljemalt 10. septembril 2021. Hilisemaid deklaratsiooni TSD esitamisi/parandusi arvesse ei võeta.

Kuna kompensatsiooni arvutamisel lähtutakse deklareeritud andmetest, siis tööandja maksuvõlad inimese kompensatsiooni suurust ei mõjuta.

Kui aga tööandja on jätnud töötasu deklareerimata, siis sellevõrra on kompensatsioon väiksem.

Näide 1

Tööandja on deklareerinud perioodi juuli 2020 – august 2021 eest esitatud maksudeklaratsioonil TSD inimesele palka 1000 eurot kuus ning sellelt kinnipeetud kogumispensioni makse 20 eurot kuus.
Kogumispensioni makseid on 14 kuu kohta deklareeritud seega 14 × 20 = 280 eurot.
Kompensatsiooni suuruseks on kogumispensioni maksete kahekordne summa ehk 2 × 280 = 560 eurot.

Näide 2

Tööandja deklareeris perioodi juuli 2020 – detsember 2020 eest esitatud maksudeklaratsioonil TSD inimesele palka 600 eurot kuus ning sellelt kinnipeetud kogumispensioni makse 12 eurot kuus.
Sotsiaalkindlustusamet maksis 2021. aastal inimesele vanemahüvitist 600 eurot ning tasus täiendavalt igakuiselt tema pensionifondi 50,95 eurot ehk 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust.
Vanemahüvitis on inimese ainus maksustatav tulu 2021. aastal.
Kuna vanemahüvitiselt ei peeta kinni 2% kogumispensioni makset, mis on kompensatsiooni arvutamise aluseks, ning muud tulud 2021. aastal inimesel puudusid, ei saa ta 2021. aasta eest kompensatsiooni.
Kompensatsiooni arvutamise aluseks on maksed 2020. aastast, ehk 6 × 12 = 72 eurot.
Kompensatsiooni suuruseks on kogumispensioni maksete kahekordne summa ehk 2 × 72 = 144 eurot.

Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kuna FIE kompensatsiooni arvutamise periood jääb kahte kalendriaastasse, siis:

 • leitakse FIE kompensatsiooni suurus 2020. ja 2021. a eest esitatud tuludeklaratsiooni vormi E alusel;
 • võetakse aasta kohta arvutatud kogumispensioni makse summast arvesse riigipoolsete sissemaksete peatamise kuudele vastav proportsioon;
 • ei võeta arvesse seda perioodi, millal FIE oli peatanud omapoolsed sissemaksed II sambasse (ehk perioodi alates 2020. a detsembrist);
 • saab FIE kompensatsiooni maksed kahes osas pärast tuludeklaratsiooni esitamist: 2021. a septembris ja 2022. a mais.
   

FIE kompensatsiooni suuruseks on kahekordne summa:

 • 6/12-st 2020. aasta kogumispensioni maksest pluss 8/12-st 2021. aasta kogumispensioni maksest või
 • 5/11-st 2020. aasta kogumispensioni maksest, kui FIE peatas 2020. aasta detsembrist sissemaksed II sambasse.


Kompensatsiooni arvutamisel võetakse aluseks hiljemalt 01.07.2021 esitatud/parandatud 2020. a tuludeklaratsioon ning hiljemalt 02.05.2022 esitatud/parandatud 2021. a tuludeklaratsioon.

Kui FIE oli sel perioodil ka töötaja, siis arvutatakse talle kompensatsioon nii maksudeklaratsiooni TSD kui ka tuludeklaratsiooni vormi E alusel ehk kogumispensioni maksed deklaratsioonidelt liidetakse.

FIE-le makstakse kompensatsiooni kui eraisikule ning see ei kajastu tema ettevõtlustuludes.
 

Näide 1

FIE 2020. a tuludeklaratsiooni järgi oli kogumispensioni makse suurus 240 eurot ning 2021. a tuludeklaratsiooni järgi on kogumispensioni makse suurus 192 eurot.
FIE ei peatanud 2020. detsembris II samba sissemakseid.
2020. a eest makstavaks kompensatsiooniks on (6 ÷ 12 × 240) × 2 = 240 eurot ning 2021. a eest makstavaks kompensatsiooniks on (8 ÷ 12 × 192) × 2 = 256 eurot.
Kompensatsioon kokku on 240 + 256 = 496 eurot.

Näide 2

FIE 2020. aasta tuludeklaratsiooni järgi oli kogumispensioni makse suurus 176 eurot.
FIE peatas 2020. detsembris omapoolsed sissemaksed II sambasse.
Kompensatsioon arvutatakse vaid selle perioodi eest, millal FIE tegi II sambasse sissemakseid ehk 2020. aasta 5 kuu kohta.
Kuna tuludeklaratsiooniga arvutati kogumispensioni makse 11 kuu kohta, on kompensatsiooni suuruseks (5 ÷ 11 × 176) × 2 = 160 eurot.

Teisest sambast lahkumisel makstavat kompensatsiooni maksustatakse nagu II sambasse kogunenud raha väljamaksetki.

Kui kompensatsioon kuulub maksustamisele, peab Pensionikeskus väljamakselt tulumaksu kinni.

Kompensatsiooni saamine ei mõjuta inimese üldise maksuvaba tulu suurust.

Kompensatsiooni kandmisel II sambasse jääjate pensionikontodele maksustamist ei toimu. Kompensatsioon maksustatakse II sambast tehtavate väljamaksete hulgas vastavalt sellele, kuidas raha II sambast välja võetakse.

Kompensatsiooni makstakse ka inimesele, kes on II sambast lahkumise ajaks muutunud mitteresidendiks. Mitteresidentidele makstavat kompensatsiooni maksustatakse tema II samba väljamaksetega samamoodi. Mitteresidendi II samba maksureeglid

Kui kompensatsioon kuulub maksustamisele, peab Pensionikeskus väljamakselt tulumaksu kinni.

Täiendava kogumispensioni fondiosakute või kindlustuslepingu tagastusväärtuse vahetamine

 • Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu tagastusväärtuse paigutamisel vabatahtlikku pensionifondi loetakse viieaastast tähtaega varaseimast kindlustuslepingu sõlmimise kuupäevast arvates.
 • Samuti on võimalik pensionifondi osakute tagasivõtmishind kanda kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusmakseks ilma, et sellega katkeks viieaastane kogumisperioodi nõue.
 • Viieaastast tähtaega loetakse osakute esmasest omandamise kuupäevast arvates, kui see on kindlustuslepingu sõlmimise kuupäevast varasem. Tähtaega loetakse varaseimast kuupäevast ehk lepingu sõlmimise või osakute esmase omandamise kuupäevast alates.
 • Kogumisreservi ümberpaigutamisel tehtud sissemakset ei saa tulu maksustamisel tulust maha arvata, sest sellelt osalt on isikul olnud juba varem õigus maksusoodustust saada.

Investeerimisriskiga elukindlustusleping

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu (IREK lepingu) alusel saadud tulu maksustamisel omab tähtsust lepingu sõlmimise aeg.

Enne 1.08.2010 sõlmitud leping

 • Enne 2010. aasta 1. augustit sõlmitud IREK lepingu korral on summa, mis saadakse pärast 12 aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest, maksuvaba.
 • 12 aasta kestvusega lepingute maksuvabastus kehtib kuni 31.12.2023. Kui väljamakse saadakse enne 12 aasta möödumist IREK lepingu sõlmimisest, siis maksustatakse saadud summa, millest on maha arvatud sama lepingu alusel tasutud kindlustusmaksed.
 • Enne 2010. aasta augustit sõlmitud IREK lepingust saadud tulu maksukohustust edasi lükata ei saa. IREK lepingust saadud summa (maksustatud või maksuvaba) võib edasi investeerimiseks kanda investeerimiskontole kui sissemakse. Investeerimiskonto väljamakseid ei maksustata sissemakse summa ulatuses.

Alates 1.08.2010 sõlmitud leping

 • Alates 2010. aasta 1. augustist sõlmitud IREK lepingu korral on tulu maksustamisel kaks võimalust.
 • Kui IREK lepingu alusvara vastab tulumaksuseaduse § 171 lõikes 2 sätestatud tingimustele, võib maksumaksja valida investeerimiskonto süsteemi. Kui kindlustusvõtja on kindlustusandjat eelnevalt teavitanud, et kindlustushüvitis saadakse tulumaksuseaduse §-s 172 nimetatud investeerimiskontol olnud raha eest soetatud finantsvaralt, siis vabaneb kindlustusandja tulumaksu kinnipidamise kohustusest. IREK lepingust väljamakse saamisel tuleb see viivitamatult kanda investeerimiskontole. Isik, kes on kindlustusandjat teavitanud, peab silmas pidama, et kui ta ei kanna viivitamatult saadud summat investeerimiskontole, loetakse see investeerimiskonto väljamakseks.
 • Teiseks võimaluseks on alates 2010. aasta 1. augustist sõlmitud IREK lepingut mitte investeerimiskonto süsteemi kaasata. Sellisel juhul maksustatakse saadud summa, millest on maha arvatud sama lepingu alusel tasutud kindlustusmaksed. Investeerimiskonto süsteem ei ole kasulik näiteks siis, kui väljamakse saajaks on soodustatud isik või muu isik, kes ei ole kindlustusvõtja, sest mõlemad isikud peavad saadud summa tuluna kajastama.

Õnnetus- või surmajuhtumi või varakindlustusjuhtumi hüvitisi üldjuhul ei maksustata tulumaksuga. Kui aga isik on kindlustusjuhtumiga seotud kindlustusmaksed või kindlustatud vara soetamismaksumuse maha arvanud ettevõtlustulust, sel juhul kuulub kindlustushüvitis ettevõtlustuludes maksustamisele.

Viimati uuendatud 08.02.2022

Kas sellest lehest oli abi?