Täiendava kogumispensioni sissemaksed

Täiendava kogumispensioni ehk III pensionisamba sissemakseid võib inimene maha arvata kuni 15% ulatuses Eestis maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas.

Hea teada

 • Inimese maksustatavast tulust arvatakse esmalt maha üldine maksuvaba tulu, täiendav maksuvaba tulu lapsevanemale ning tulumaksuseaduse §-s 28² alusel kuni 1200 euro ulatuses kulusid (eluasemelaenu intressid, koolituskulud, kingitused ja annetused) ning seejärel arvatakse maha III pensionisamba sissemaksed. Kuna III samba sissemaksete maksuvabastus saadakse läbi tulumaksu tagastamise, tuleks sissemaksete tegemisel arvestada, kas peale kõiki mahaarvamisi jääb alles tasutud tulumaksu, mida tagasi saada. Kui tasutud tulumaks tagastatakse juba muude mahaarvamistega, jäävad III samba sissemaksed maksustatuks.
 • III pensionisamba sissemaksete maha arvamisele ei kehti tulumaksuseaduse §-s 28² toodud 1200-eurone piirmäär.
 • Sissemakse tegemisel aasta lõpus tuleb tähele panna, et sissemakse hetkeks loetakse osaku soetamise hetke. Näiteks kui 31. detsembril 2021 tehakse III sambasse sissemakse, mille eest soetatakse osak 2. jaanuaril 2022, on tegemist 2022. aasta III samba sissemaksega.

 Õiguslik alus

Tulumaksuseaduse § 28

Kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamine

Inimese maksustatav tulu, millest arvestatakse 15%

 • Eestis saadud palgatulu (töölepingu alusel ja avalikus teenistuses töötamise, võlaõigusliku lepingu alusel osutatud teenuse eest makstav tasu ning juhtimis- ja kontrollorgani liikme tasu)
 • vanemahüvitis
 • töötuskindlustushüvitis ja haigushüvitis
 • välismaalt saadud palgatulu, millelt on lubatud välismaa tulumaks Eesti omast maha arvata (tasaarvestusmeetod, residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabel 8.1)
 • ettevõtlustulu
 • kasu vara võõrandamisest
 • renditulu ja litsentsitasud
 • intressid
 • dividendid, millelt on kinni peetud tulumaks 7%
 • maksustatavad pensionid (sh II ja III samba väljamaksed, millelt on kinni peetud tulumaks 20% või 10%), stipendiumid, toetused, preemiad

III samba sissemaksete maha arvamisel ei arvestata inimese maksustatava tuluna ja ei lähe 15% arvestusse

 • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud ettevõtlustulu
 • välismaalt saadud palgatulu ja dividend, millele kohaldub Eestis maksuvabastus (vabastusmeetod, residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabel 8.8)

Viimati uuendatud 21.12.2021

Kas sellest lehest oli abi?