Avalikud päringud

Päringute abil leiate avalikud andmed Maksu- ja Tolliameti hallatavast maksukohustuslaste registrist.
 • Personaalse viitenumbri otsing
  Päringu abil leiate kiiresti maksude tasumiseks vajaliku personaalse viitenumbri. Päringu tegemiseks sisestage kas isikukood, registrikood või mitteresidendi kood.

 • Võlapäring
  Päringu abil saate kontrollida, kas isikul on maksuvõlg või mitte. Päringu tegemiseks tuleb sisestada isiku registrikood, isikukood või mitteresidendi kood. Maksuvõla korral on vastuseks maksuvõla suurus ja tekkimise aeg; ajatatud maksuvõla korral selle suurus, andmed ajatamiset tagatise ja ajakava kestuse kohta. Vastuses on ka esitamata deklaratsioonide loetelu.
 • Avalike andmete päring
  Päringu abil saate vaadata Eestis registreeritud ettevõtete avalikke andmeid.
 • Ettevõtluskonto otsing
  Päringu abil saate kontrollida, kas isikul on ettevõtluskonto või mitte. Päringu tegemiseks tuleb sisestada isikukood või registrikood.
 • Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kontroll
  Päringu abil saate kontrollida, kuidas on annetatud raha kasutatud ja kellele maksuvabasid stipendiume makstud. Päringu tegemiseks tuleb sisestada selle ettevõtte registrikood, kellele annetuse tegite.
 • Mitteresidentsuse päring
  Päringu abil saate kontrollida, kas isik on või on olnud Eestis mitteresident. Päringu tegemiseks sisestage kas isiku Eestis väljastatud isikukood, registrikood või mitteresidendi kood; või residendiriigis väljastatud isikukood, registrikood või käibemaksukohustuslasena registreerimise number.
 • Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri (XLSX)
  Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri (ODS)

  Nimekirjast kustutatud ühingud 2020 (XLSX)
 • Eesti Tollitariifistik (ETT)
  ETT päringute abil saate vaadata kauba impordil ja ekspordil kasutatavaid kaubakoode, lisakoode, sertifikaate, valuutakursse, tariifikvoote ning kauba tollipritseduurile suunamisel rakenduvaid Euroopa Liidu ja riiklikke meetmeid ning arvutada impordimakse. ETT mobiiliversioon.
 • Alkoholi maksumärgi avalik päring
  Päringu abil saate kontrollida, kas maksumärgil oleva numbriga kange alkohol on lubatud tarbimisse või mitte. Kui see on tarbimisse lubatud, siis sisaldab vastus ka andmeid toote kohta (nimetus, maht ja ühik, kangus) ning tarbimisse lubamise kuupäeva. Päringu tegemiseks tuleb sisestada alkoholi maksumärgi number.

Rohkem päringuid leiate ärikliendi avalike päringute lehelt.

Viimati uuendatud 10.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?