Avalikud päringud

Päringute abil leiate avalikud andmed Maksu- ja Tolliameti hallatavast maksukohustuslaste registrist.
 • Personaalse viitenumbri otsing
  Päringu abil leiate kiiresti maksude tasumiseks vajaliku personaalse viitenumbri. Päringu tegemiseks sisestage kas isikukood, registrikood või mitteresidendi kood.

 • Võlapäring
  Päringu abil saate kontrollida, kas isikul on maksuvõlg või mitte. Päringu tegemiseks tuleb sisestada isiku registrikood, isikukood või mitteresidendi kood. Maksuvõla korral on vastuseks maksuvõla suurus ja tekkimise aeg; ajatatud maksuvõla korral selle suurus, andmed ajatamiset tagatise ja ajakava kestuse kohta. Vastuses on ka esitamata deklaratsioonide loetelu.
 • Avalike andmete päring
  Päringu abil saate vaadata Eestis registreeritud ettevõtete avalikke andmeid.
 • Ettevõtluskonto otsing
  Päringu abil saate kontrollida, kas isikul on ettevõtluskonto või mitte. Päringu tegemiseks tuleb sisestada isikukood või registrikood.
 • Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kontroll
  Päringu abil saate kontrollida, kuidas on annetatud raha kasutatud ja kellele maksuvabasid stipendiume makstud. Päringu tegemiseks tuleb sisestada selle ettevõtte registrikood, kellele annetuse tegite.
 • Mitteresidentsuse päring
  Päringu abil saate kontrollida, kas isik on või on olnud Eestis mitteresident. Päringu tegemiseks sisestage kas isiku Eestis väljastatud isikukood, registrikood või mitteresidendi kood; või residendiriigis väljastatud isikukood, registrikood või käibemaksukohustuslasena registreerimise number.
 • Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri (XLSX)
  Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri (ODS)

  Nimekirjast kustutatud ühingud 2021 (XLSX)
 • Eesti Tollitariifistik (ETT)
  ETT mobiiliversioon
  ETT päringute abil saate vaadata kauba impordil ja ekspordil kasutatavaid kaubakoode, lisakoode, sertifikaate, valuutakursse, tariifikvoote ning kauba tollipritseduurile suunamisel rakenduvaid Euroopa Liidu ja riiklikke meetmeid ning arvutada impordimakse.

Rohkem päringuid leiate ärikliendi avalike päringute lehelt.

Viimati uuendatud 30.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?