Tax-free

Kui füüsilised isikud, kelle elukoht on väljaspool Euroopa Liitu, ostavad Eestis või teistes Euroopa Liidu liikmesriikides kaupu käibemaksutagastusega müüki teostavatest (tax-free) kauplustest, siis on neil õigus nende kaupade Euroopa Liidust väljaviimisel saada tagasi ostudelt tasutud käibemaks.

Käibemaksutagastust saavad

 • Isikud, kelle elukoht on Euroopa Liidu välises riigis.
 • Isikud, kelle elukoht on järgmistel Euroopa Liidu territooriumidel: Athose mägi, Kanaari saared, Prantsusmaa ülemeredepartemangud, Ahvenamaa, Helgolandi saar, Büsingeni territoorium, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d’Italia, Itaaliale kuuluv osa Lugano järvest.

  NB! Tax-free kviitungil peab olema ostu sooritanud isiku elukoha andmetes kindlasti märgitud selle territooriumi nimetus.
 • Isikud, kelle elukoht on Schengeni alasse kuuluvas Euroopa Liidu välises riigis (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits).
 • Isikud, kellel on Schengeni alasse mittekuuluva ühendusevälise riigi pass, milles on Schengeni alale sisenemise piiriületustempel või viisa; Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi passi omavad isikud, kellele on väljastatud Euroopa Liidu välises riigis seaduslikku elamisõgust tõendava dokument või elamisluba.

Eestis ei saa käibemaksutagastust kasutada

 • Euroopa Liidu liikmesriikides elavad isikud.
 • Euroopa Liidu välise riigi passi omavad isikud, kellele on väljastatud Eesti elamisluba.
 • isikud, kelle elukoht on Monaco Vürstiriigis, Mani saarel või Ühendkuningriigi suveräänsetes baasipiirkondades Akrotiris ja Dhekelias.
  Need ei ole küll Euroopa Liidu territoorium, kuid käibemaksu osas neid ühenduseväliste riikidena ei käsitleta. Seetõttu ei saa nende piirkondade isikud Eestis tax-free kaupu osta.

Kuidas saada ostudelt tax-free tagastust

 1. Kui sooritate ostu käibemaksutagastusega müüki teostavast kauplusest, siis küsige müüjalt tax-free kviitung. Kauplus väljastab kviitungi, kui kauba müügihind koos käibemaksuga ületab 38 eurot.
 2. Euroopa Liidust (Eestist) lahkumisel esitage kviitung tollile kinnitamiseks.
 3. Käibemaksu tagasisaamiseks esitage tolli kinnitatud kviitung kas käibemaksutagastusega tegeleva firma esindusele või müügikohale, kui kauplus ei kasuta tagastusfirma teenuseid.

Tolli kinnituse saamine tax-free kviitungile

Eestist või teisest Euroopa Liidu liikmesriigist lahkumisel esitage kviitungile kinnituse saamiseks tolliametnikule kaup, tax-free kviitung ning isikut tõendav dokument.

Tolli kinnituse saamiseks peab:

 • kaup vastama kviitungil märgitud andmetele;
 • kaup olema avamata pakendis;
  – Kui ostupakend ei ole suletav, siis ei tohi kaup olla enne kviitungi kinnitamist kasutatud ega kviitungi kinnitamise ajal kasutuses. Näiteks peavad kaubaks olevad riided või jalanõud olema pakendis (mitte seljas või jalas) ja kasutamata.
  – Erandjuhtudel võib tax-free kviitungi alusel ostetud kauba välja viia seda kaupa kasutades. Selliseks kaubaks võib olla näiteks sõiduki järelkäru (ilma lastita), mille väljatoimetamine on võimalik ainult sõidukiga ühendatult.
 • kauba Eestist või teisest Euroopa Liidu liikmesriigist välja viima hiljemalt tax-free kviitungi väljastamise kuule järgneva kolmanda kuu viimasel kuupäeval;
  – Näiteks kui ostu sooritamise ja kviitungi väljastamise kuupäev on 20. jaanuaril, siis peab tolli kinnituse saama ja kauba Euroopa Liidust välja viima hiljemalt 30. aprillil.

Kui kaup neile tingimustele ei vasta või kui tolliametnikul on alust kahelda kviitungil märgitud ostja elukoha andmetes, siis toll kviitungit ei kinnita.

Tax-free kviitung esitatakse kinnitamiseks tolliasutusele, mille kaudu Euroopa Liidust lahkute.

Kui sooritate ostu Global Blue võrgustikku kuuluvast kauplusest ja tehing vormistatakse online-programmis, siis on Euroopa Liidust Tallinna Lennujaama või Narva piiripunkti kaudu väljumisel võimalik registreerida kviitung Global Blue valideerimiskioskis ja kviitungi kinnitamiseks tolli poole pöörduma ei pea.

Kviitungi saab kioskis registreerida, kui kviitungil on märge „eTFS".

Riskikriteeriumide alusel võib teie kaup vajada siiski täiendavat kontrolli. Info kontrolli vajaduse kohta saate tehingut kioskis vormistades. Sellisel juhul tuleb kviitungi kinnitamiseks pöörduda tolliametniku poole.

Viimati uuendatud 23.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?