Kingitused ja annetused

Dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused saab tulust maha arvata, kui need on tehtud Maksu- ja Tolliameti otsusega kinnitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikule.

Kui kingituse ja annetuse saanud isikud on vastava informatsiooni Maksu- ja Tolliametile edastanud, kantakse tehtud kingituse ja annetuse andmed eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri

Kiirelt kätte

Annetamine Ukraina inimeste toetamiseks

UUS! Tulumaksuseaduse §-i 61 täiendati lõikega 66, mis näeb ette, et residendist juriidiline isik ei maksa tulumaksu Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamiseks ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks tehtud annetustelt ja kingitustelt, kui need on tehtud 2022. aasta 24. veebruarist kuni 31. detsembrini järgmistele juriidilistele isikutele:

 1. MTÜ Eesti Pagulasabi;
 2. MTÜ Mondo;
 3. Ukraina Kultuurikeskus;
 4. Riigikaitse Edendamise Sihtasutus;
 5. Eesti Punane Rist;
 6. Päästeliit;
 7. Rotary Klubi Tallinn Vanalinn.

Annetustega Ukraina inimeste abistamiseks on järgnevad võimalused:

 • algatus „Ukraina heaks!" – vahendab kolme Eesti vabaühenduse – MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskuse kaudu abi Ukraina rindelähedastele elanikele ja teistele haavatavatele gruppidele. Lähemat infot nende tegevuste kohta leiab kampaania lehelt.
  MTÜ Eesti Pagulasabi kaardistab erinevaid elu- ja töökohtade, asjade ja teenuste pakkumisi.
 • Eesti Punane Rist – kogub nii esemeid kui rahaannetusi ja toimetab need abivajajateni Ukraina Punase Risti kaudu. Punane Rist kogub vaid uusi esemeid: kasutamata hügieenitarbeid (pesuvahendid, seep, hambapasta, hambaharjad, mähkmed, hügieenisidemed jms), voodipesu, tekke, patju, magamiskotte, rätikuid.
  Täpsema info annetuste kogumispunktide kohta ja annetuskonto leiab Eesti Punase Risti veebilehelt
 • Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, mille asutajateks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Kaitseministeerium, algatas koos Eesti Reservohvitseride Koguga heategevusliku annetuskampaania, millega toetatakse Ukraina sõjas kannatada saanute ravi Eestis või teistes liitlasriikides.
  Täpsema info ja annetuskonto leiab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja veebilehelt.
 • Päästeliit kogub annetusi Ukraina päästjate abistamiseks. Oodatud on spetsiifiline päästevarustus nagu tuletõrjujate saapad, kuumakindlad riided, tuletõrjuja kiivrisukad, termokaameraga droonid jne.

Annetatud raha ja kauba maksustamine sõltub nii annetuse tegija kui ka annetuse saaja isikust. 

Ettevõttele

Eesti ettevõttel (juriidilisel isikul) on võimalik MTÜ-le Eesti Pagulasabi, MTÜ-le Mondo, Ukraina Kultuurikeskusele, Riigikaitse Edendamise Sihtasutusele, Eesti Punasele Ristile, Päästeliidule ja Rotary Klubile Tallinn Vanalinn annetada raha või üle anda tasuta kaupa maksuvabalt (tulumaksuseaduse § 61 lg 66). See tähendab, et ettevõtted saavad eelloetletud juriidilistele isikutele teenuseid (nt Ukraina sõjapõgenike majutust, transporti vm) osutada ja kaupu (nt humanitaarabi) annetada samuti maksuvabalt.

NB! Ettevõttel (annetuse tegijal) ei ole kohustust eelloetletud juriidilistele isikutele tehtud annetusi deklareerida. Kui ettevõte on alates 24. veebruarist kuni 31. märtsini 2022 eelloetletud juriidilistele isikutele tehtud annetused ära deklareerinud, siis on ettevõttel õigus esitada deklaratsiooni TSD lisa 5 parandus ja kustutada veebruaris ja märtsis tehtud annetuste summad.

Annetuse saajad on kohustatud esitama vormi INF 4 „Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon“ ning kasutama raha Ukraina toetamiseks ja esitama ka vormi INF 9 „Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon“.

Samuti on ettevõttel võimalik tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) kantud mittetulundusühingule ja sihtasutusele annetada raha või üle anda tasuta kaupa, kuid seda maksuvabalt piirmäära ulatuses (tulumaksuseaduse § 49 lg 2).

Ettevõtted (annetuse tegijad) saavad nimekirja kantud mittetulundusühingule ja sihtasutusele annetamisel valida kahe maksuvaba piirmäära vahel:

 • kas 3% väljamakstud töötasudest või
 • 10% eelmise majandusaasta kasumist.

Piirmäära arvestust peetakse aasta lõikes jooksvalt. Ettevõttel (annetuse tegijal) on kohustus nimekirja kantud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele tehtud annetused deklareerida TSD lisas 5. Samuti on annetuse saajal kohustus esitada vormid INF 4 ja INF 9.

Nimekirja kantud heategevusorganisatsioonid saavad omakorda maksuvabalt osutada füüsilisele isikule toimetulekuks materiaalset abi (tulumaksuseaduse § 49 lg 6). Maksuvaba on ka toimetulekuks tasuta toidu, esmatarbekaupade üleandmine või toitlustamine (nt toidupakid vm).


Otse Ukraina riigile, Ukraina relvajõududele või Ukraina Keskpanga kontodele, samuti Ukraina ettevõtetele annetades ei saa kasutada maksuvabastust piirmäärade ulatuses.

Eraisikule

Eesti inimesed (füüsilised isikud) saavad samuti oma tulust maha arvata nimekirja kantud mittetulundusühingule ja sihtasutusele tehtud annetusi kuni 1200 euro ulatuses (koos eluasemelaenu intresside ja koolituskuludega). Sealhulgas on Eesti inimestel võimalik oma maksustatavast tulust maha arvata MTÜ-le Eesti Pagulasabi, MTÜ-le Mondo, Ukraina Kultuurikeskusele, Riigikaitse Edendamise Sihtasutusele, Eesti Punasele Ristile, Päästeliidule ja Rotary Klubile Tallinn Vanalinn tehtud annetusi.

Annetuse saajad on kohustatud esitama vormi INF 4 „Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon“ ning näitama sellel ära annetuse teinud inimeste andmed ja annetuste summa. Vormi INF 4 alusel on maha arvamised inimese tuludeklaratsioonis eeltäidetud.

Samuti saab tuludeklaratsiooni esitamisel oma tulumaksutagastuse annetada nimekirja kantud ühingule – Eesti Punasele Ristile, MTÜ-le Eesti Pagulasabi ja MTÜ-le Mondo.

Otse Ukraina riigile, Ukraina relvajõududele või Ukraina Keskpanga kontodele, samuti Ukraina ettevõtetele annetades ei saa kasutada maksusoodustust.

Viimati uuendatud 05.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?