Muud maksud

Maksumaksjal on kohustus maksta ainult seadustega ettenähtud riiklikke ja kohalikke makse maksuseadustes ning valla- või linnavolikogu määrustes sätestatud määrades ja korras. Riiklike maksude maksuhaldur on Maksu- ja Tolliamet, kohalike maksude maksuhaldur on valla- või linnavalitsus. Vald ja linn võivad sõlmida Maksu- ja Tolliametiga halduslepingu, millega kohaliku maksu maksuhalduri ülesanded antakse üle Maksu- ja Tolliametile.

Maamaks

Maamaks on maamaksuseadusega kehtestatud riiklik maks. Maamaksuga maksustatakse Eestis kogu maa, v.a maa, millel on majandustegevus keelatud. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Loe edasi

Metsatehingud

Kõik raieõigust ja/või metsamaterjali müünud ning ostnud füüsilised ja juriidilised isikud peavad esitama Maksu- ja Tolliametile kord aastas raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatise.

Loe edasi

Raskeveokimaks

Raskeveokimaks on riiklik maks, millega maksustatakse ainult veoste vedamiseks ettenähtud raskeveokeid.

Loe edasi

Teekasutustasu

Eestis tuleb maksta teekasutustasu kõikide üle 3,5-tonniste veoautode eest, mis sõidavad avalikult kasutatavatel teedel.

Loe edasi

Kohalikud maksud

Valla- või linnavolikogul on õigus kohalike maksude seaduse alusel anda määrusi kohalike maksude kehtestamiseks.

Loe edasi

Tallinna reklaamimaks

Reklaamimaks on kohalik maks, mille on kehtestanud Tallinna Linnavolikogu. Reklaamimaksu deklaratsioon tuleb esitada ning reklaamimaks tasuda Maksu- ja Tolliametile. Reklaamimaksu teemal nõustab Tallinna Strateegiakeskus.

Loe edasi

Pärandvara

Pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle ka pärandaja õigused ja kohustused, sh pärandaja kohustused Maksu- ja Tolliameti ees.

Loe edasi

Viimati uuendatud 22.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?