Dokumendid, isikuandmed

Dokumentide koostamisele, kättetoimetamisele ja säilitamisele, isikuandmete töötlemisele, volitustele ning päringutele kehtivad seaduses sätestatud nõuded.

Dokumendiregister

Maksu- ja Tolliameti tegevuse käigus koostatud või saadud dokumentidega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuste ühise avaliku dokumendiregistri (ADR) kaudu.

Loe edasi

Päringute esitamine

Maksu- ja Tolliametile päringu esitamiseks on võimalik esitada teabenõue, selgitustaotlus või märgukiri. Pöördumisvormi valik sõltub sellest, millist teavet soovite.

Loe edasi

Dokumentide kättetoimetamine

Maksu- ja Tolliamet toimetab dokumente kätte mitmel erineval viisil: allkirja vastu; käsipostiga; postiga (lihtkirjana, tähtkirjana, tähtkirjana väljastusteatega), sh kullerpostiga; elektrooniliselt (e-post, e-MTA); perioodilises väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisega.

Loe edasi

Isikuandmete töötlemine

Antud alajaotuses anname ülevaate, kuidas me töötleme teie eraelulist teavet. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline tegevus isikuandmetega (kogumine, säilitamine, edastamine jne). Juriidiliste isikute andmete töötlemist alljärgnevad selgitused ei puuduta.

Loe edasi

Juurdepääs enda isikuandmetele tolliinfosüsteemis CIS

Teil on õigus taotleda juurdepääsu Teie kohta kogutud andmetele Euroopa Liidu liikmesriikide tolliametite ühises infosüsteemis ehk tolliinfosüsteemis (Customs Information System, CIS), sh nõuda enda andmete parandamist, kustutamist ja blokeerimist.

Loe edasi

Nõuded volitusele

Volitus on õiguste kogum, mille piires esindaja võib tegutseda esindatava nimel. Maksu- ja Tolliameti jaoks on oluline, et volituse sisu oleks arusaadav ning volituse andnud ja volitatav isik oleksid tuvastatavad. Volituse võib anda suuliselt või kirjalikult (volikirjaga).

Loe edasi

Viimati uuendatud 05.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?