Elatisabi

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust täitemenetlusaegse elatisabi (edaspidi elatisabi) nõuete üle.
  • Elatisabi nõue tekib siis, kui elatise saaja avalduse alusel algatatakse elatise sissenõudmiseks täitemenetlus ning kohtutäitur edastab Sotsiaalkindlustusametile elatise saaja taotluse täitemenetlusagse elatisabi saamiseks. Seejärel maksab Sotsiaalkindlustusamet elatise saajale täitemenetlusaegset elatisabi.
  • Sotsiaalkindlustusameti poolt täitemenetlusaegse elatisabina väljamakstud summad nõuab Maksu- ja Tolliamet kohtutäituri kaudu sisse elatise täitemenetluses.
  • Elatisabi võlgnevus kasvab iga järgneva väljamakstud elatisabi ulatuses (kuni 100€ kuus) juhul, kui Sotsiaalkindlustusamet teeb elatisabi saajale väljamakse. Teavitame nõuet maksma kohustatud isikut automaatteavitusega esimese elatisabi nõude tekkimisest meili teel ühes täiteasjas üks kord ühe lapse kohta. Kuna ühes täiteasjas võib kohtutäitur sisse nõuda mitme lapse elatisabi, võime ühes täiteasjas saata mitu teavitust.
  • Kui elatise saajale elatist ei maksta, siis suureneb võlg riigi ees iga Sotsiaalkindlustusameti poolt tehtud väljamaksega. Kõik sõltub sellest, kui palju elatist maksma kohustatud isik elatist maksab. Edasiste väljamaksete tegemisest elatise võlgnikku täiendavalt ei teavitata. Seetõttu palume oma kohustustel silma peal hoida Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Täitemenetlusaegset elatisabi nõuet ja elatist nõutakse sisse ühes täitemenetluses. Küsimustes, mis puudutavad elatise või elatisabi maksmist, väljamakstud elatisabi suurust ja täitemenetlust, palume pöörduda elatise täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri poole.

Alusetu elatisabi nõue võib e-MTAsse tekkida siis, kui elatist maksma kohustatud isik maksab elatise saajale elatist ning riik maksab samal ajal elatise saajale elatisabi. Eeltoodu põhjuseks võib olla asjaolu, et elatisabi saaja (või elatisabi saaja esindaja) ei ole kohtutäiturit elatise maksmisest teavitanud ning kohtutäitur annab igakuiselt Sotsiaalkindlustusametile elatisabi maksmise vajadusest teada.

Kui elatisabi nõue on tekkinud samal ajal, kui vanem on täitunud ülalpidamiskohustust ning maksnud elatist vähemalt 100€ ühes kuus, tuleb seda tõendada kohtutäiturile, kes korraldab vajaliku info edastamise Sotsiaalkindlustusametile.

Kohtutäiturite kontaktandmed leiate Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt

Alusetult makstud elatisabi tagasinõudmist korraldab Sotsiaalkindlustusamet.

Elatisabi nõude täitmine toimub ainult läbi kohtutäituri arvelduskonto.

Küsimustes, mis puudutavad elatisabi maksmist, väljamakstud elatisabi suurust, elatise või elatisabiga seotud võlgnevusi, palume pöörduda täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri poole.

Täitemenetluse aegse elatisabi tasumiseks ei ole meil võimalik anda maksegraafikut perioodil, mil teil on tasumata elatise võlgnevusi.

Rohkem infot elatisabi ajatamisest meie kodulehel.

Elatisabi nõuete tühistamine e-MTAst toimib ainult kohtutäiturite poolt kohtutäiturite infosüsteemide kaudu (vajadus tekib, kui elatise saajale on elatisabi alusetult välja makstud ning elatist maksma kohustatud isikule on selle tõttu maksukohustuslaste registrisse registreeritud elatisabi nõue).

Viimati uuendatud 03.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?