Reisimine

Reisijaga kaasas olevatele kaupadele kehtestatud koguselised ja väärtuselised piirangud olenevad sellest, kas kaup tuuakse Eestisse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist või Euroopa Liidu välisest (ehk kolmandast) riigist.

Euroopa Liidu liikmesriigid

Euroopa Liidu liikmesriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari.

Eriterritooriumid

Eriterritooriumid ehk nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ mittehõlmatud ühenduse territooriumi osad on: Ahvenamaa, Kanaari saared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique ja Reunion) ja Kreeka Athose Mägi.

Eriterritooriumidelt Eestisse saabuva reisijaga kaasas olevate kaupade suhtes kehtivad samad koguselised ja väärtuselised piirangud, mis kauba sissetoomisel kolmandast riigist. Seetõttu tuleb ka nendelt territooriumidelt Eestisse toimetatud kaup tollis deklareerida ning sõltuvalt kaubast tasuda käibemaks ja aktsiis.

Kiirelt kätte


NB! Enne reisi tutvuge kindlasti sihtriikide poolt kaupade sisseveole kehtestatud reeglitega!

Eestisse kolmandast riigist

Euroopa Liidu välisest riigist (kolmandast riigist) Eestisse saabuv reisija võib maksuvabalt kaasa tuua mittekaubanduslikku laadi kaupa väärtusega kuni 300 eurot, lennu- ja merereisija kuni 430 eurot. Alkoholile, tubakatoodetele ja mootorikütusele on kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud.

Loe edasi

Eestist kolmandasse riiki

Enne reisimist või Eestist lahkumist Euroopa Liidu välisesse riiki (kolmandasse riiki) tutvuge selle riigi tollieeskirjadega.

Loe edasi

Euroopa Liidu riikides

Euroopa Liidu teisest liikmesriigist Eestisse saabuv reisija võib üldjuhul tuua kaasa kaupa maksuvabalt piiranguteta. Erandiks on alkohol, tubakatooted ja mootorikütus, mille sisseveole on kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud. Uue transpordivahendi soetamisel teisest Euroopa Liidu liikmesriigist tuleb tasuda käibemaks.

Loe edasi

Keelatud ja eriloaga kaubad

Teatud kaupadele on reisimisel kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Tutvuge kindlasti erinõuetega enne reisile minemist!

Loe edasi

Kauba deklareerimine

Tollideklaratsioon on dokument, mis sisaldab detaile imporditavate (Euroopa Liitu toodavate) kaupade kohta ja mille peavad esitama nii külastajad kui ka elanikud.

Loe edasi

Sularaha deklareerimine

Kui saabute Euroopa Liidu välisest riigist või lahkute Euroopa Liidust ja teil on kaasas 10 000 euro väärtuses või enam sularaha, tuleb see tollis deklareerida.

Loe edasi

Tax-free

Kui füüsilised isikud, kelle elukoht on väljaspool Euroopa Liitu, ostavad Eestis või teistes Euroopa Liidu liikmesriikides kaupu käibemaksutagastusega müüki teostavatest (tax-free) kauplustest, siis on neil õigus nende kaupade Euroopa Liidust väljaviimisel saada tagasi ostudelt tasutud käibemaks.

Loe edasi

Surmajuhtum välisriigis

Surmajuhtumi korral välisriigis informeerib asukohariik Eesti välisesindust, kes omakorda edastab teate Eesti kodaniku surmast tema sugulastele või lähedastele.

Loe edasi

Reisimine ja Brexit

Enne reisimist või Eestist lahkumist Ühendkuningriiki (ÜK) tutvuge palun ÜK tollieeskirjadega. Reisijaga kaasas olevatele või reisija pagasis sisalduvatele teatud kaupadele on Eestist väljaviimisel kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Kui väljaviidavale kaubale või isiklikele asjadele on kehtestatud erinõuded, siis tuleb see kaup tollis deklareerida.

Loe edasi

Viimati uuendatud 08.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?