Dokumendiregister

Maksu- ja Tolliameti tegevuse käigus koostatud või saadud dokumentidega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuste ühise avaliku dokumendiregistri (ADR) kaudu.

Dokumendiregistri kaudu tagatakse juurdepääs alates 2002. aasta 1. jaanuarist Maksu- ja Tolliametis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut või mida ei avaldata Riigi Teatajas.

Dokumendiregistris registreeritakse:

  • asutusele saabunud dokumendid ja asutusest väljasaadetud dokumendid hiljemalt saabumise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval;
  • asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid nende allakirjutamise või hiljemalt sellele järgneval tööpäeval;
  • sõlmitud lepingud nende allakirjutamisele järgneval tööpäeval.

Kiirelt kätte

Avalik dokumendiregister

Juhend avaliku dokumendiregistri kasutamiseks asub dokumendiregistri veebilehel

Avaliku teabe seadus Kinnitusdokumentide register

Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Tutvumaks paberdokumentide, juurdepääsupiiranguga või isikuandmeid sisaldavate dokumentidega, millele dokumendiregistri kaudu ligipääs puudub, palume esitada meile teabenõue e-posti aadressil emta@emta.ee.

Teabenõue võimaldab tutvuda dokumendis sisalduva infoga avaliku teabe seaduses määratud ulatuses. Kanne dokumendi kohta võib puududa avalikust registrist ka tehniliste probleemide või viiteaja tõttu.

Personali käskkirjade, puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda riigitöötaja iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Viimati uuendatud 14.10.2022

Kas sellest lehest oli abi?