Saadetised

Kaupadele kehtestatud koguselised ja väärtuselised piirangud olenevad sellest, kas kaup saadetakse Eestisse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist või Euroopa Liidu välisest (ehk kolmandast) riigist.

Euroopa Liidu liikmesriigid

Euroopa Liidu liikmesriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari.

Eriterritooriumid

Eriterritooriumid ehk nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ mittehõlmatud ühenduse territooriumi osad on: Ahvenamaa, Kanaari saared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique ja Reunion) ja Kreeka Athose Mägi.

Eriterritooriumidelt Eestisse saadetud kaupade suhtes kehtivad samad koguselised ja väärtuselised piirangud, mis kauba saatmisel kolmandast riigist. Seetõttu tuleb ka nendelt territooriumidelt Eestisse saadetud kaup tollis deklareerida ning sõltuvalt kaubast tasuda käibemaks ja aktsiis.

Internetiostud

Kui tellite kaupa välismaa internetipoest, võib Teie pakk kuuluda deklareerimisele ja maksustamisele juhul, kui kauba lähteriik on Euroopa Liidu väline riik.

Loe edasi

Kauba tagasisaatmine

Posti- ja kullerteenusega Eestist Euroopa Liidu välisse riiki saadetav kaup tuleb üldjuhul deklareerida, kui selle väärtus ületab 1000 eurot või kogus ületab 1000 kg või kui kaubale on kehtestatud eriloa esitamise nõue.

Loe edasi

Suursaadetised

Lehel käsitleme neid saadetisi, mida ei saa deklareerida lihtsustatud korras ja millele on vaja täita üksikasjalik tollideklaratsioon. Sellised võivad olla saadetised, mis sisaldavad eriluba nõudvaid kaupu, või saadetised, mille väärtus on üle 1000 euro.

Loe edasi

Paki deklareerimine

Alates 1. juulist 2021 tuleb deklareerida kõik väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvad pakid – nii ostud internetipoest kui ka teiselt eraisikult saadud kingitused – olenemata nende väärtusest.

Loe edasi

Kingitused

Kingitus on eraisikult eraisikule saadetud pakk. Kingitus ei ole veebipoest tellitud või sealt tasuta saadud kaup.

Loe edasi

Keelatud ja eriloaga kaubad

Teatud kaupade saatmisele või tellimisele Eestisse on kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Tutvuge kindlasti erinõuetega enne kauba saatmist või tellimist!

Loe edasi

Saadetised ja Brexit

Ühendkuningriigist saadetud posti- ja kullersaadetise puhul peate arvestama tolliformaalsuste täitmisega ja importimisel maksuvabade piirmäärade ületamisel tasumisele kuuluvate maksude (tolli- ja käibemaksu ning aktsiisiga maksustatava kauba puhul ka aktsiisi) maksmisega.

Loe edasi

Viimati uuendatud 04.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?