Pääsuõiguste andmine

Maksu- ja Tolliameti e-teenuste (e-MTA) kasutamiseks peavad kasutajatel olema pääsuõigused.

Pääsuõiguste põhimõtted

Täisealisel füüsilisel isikul ja ettevõtjana tegutseval füüsilisel isikul (FIE) on automaatselt olemas pääsuõiguste paketid kõikide peamiste e-MTA teenuste kasutamiseks.

Pääsuõiguste pakettide puudumisel võtke ühendust MTA klienditoega e-posti teel aadressil e-maks@emta.ee või telefoni teel numbril 880 0815.

 • Eesti isikukoodiga täisealistele ja laiendatud teovõimega isikutele:

  – „Füüsilise isiku andmete vaataja pakett" ja
  – „Füüsilise isiku esindaja pakett",

 • Eesti isikukoodiga alaealistele ja piiratud teovõimega isikutele (eestkostetavatele):

  – „Füüsilise isiku andmete vaataja pakett" ja
  – „Füüsilise isiku esindaja pakett" alates täisealiseks saamisest või teovõime taastumisest,

 • lapsevanematele lapse ja eestkostjatele eestkostetava nimel:

  – „Füüsilise isiku esindaja pakett" kuni lapse täisealiseks saamiseni või eestkoste lõppemiseni,

 • füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE):

  – „FIE andmete vaataja pakett" ja
  – „FIE esindaja pakett".

„Füüsilise isiku esindaja paketis" ja „FIE esindaja paketis" sisaldub pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks" (kood: P_EXTERNAL_USER_MANAGER), mis võimaldab e-MTAs:

 • vaadata oma esindajate pääsuõigusi;
 • anda esindajatele pääsuõigusi;
 • muuta ja lõpetada esindajate kehtivaid pääsuõigusi;
 • kloonida esindajate kehtivaid ja tulevikus kehtima hakkavaid pääsuõigusi;
 • võrrelda esindajate pääsuõigusi;
 • lisada esindajaid lemmikutesse ja neid sealt eemaldada;
 • tellida pääsuõiguste teateid;
 • vaadata esindatava isiku nimel saadetud pääsuõiguste taotlusi;
 • vaadata, kinnitada või tagasi lükata laekunud pääsuõiguste taotlusi.

Automaatselt antud pääsuõiguste paketid lõpetatakse rahvastikuregistri ja äriregistri andmete alusel.

 • Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) tegevuse lõppemisel jäävad FIE pääsuõiguste paketid kehtima veel seitsmeks aastaks.
 • Füüsilise isiku surma korral lõpetatakse talle ja tema esindajatele antud pääsuõigused, v.a esindajatele antud FIE pääsuõigused. Surnud isiku maksuarvestuse sulgemisel lõpetatakse ka tema esindajatele antud FIE pääsuõigused.
 • Füüsilise isiku pankroti korral jäävad kehtima kõik automaatselt antud pääsuõiguste paketid. Kõik muud füüsilisele isikule antud ja füüsilise isiku poolt antud pääsuõigused lõpetatakse.

Pääsuõiguste andmine

Selleks, et füüsilise isiku, sh füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) nimel saaks e-MTA teenuseid kasutada, peab füüsiline isik andma volitatud esindajale vajalikud pääsuõigused.

Kõige mugavam on pääsuõigusi anda e-MTAs. Pääsuõiguste andmiseks võib tulla ka teenindusbüroosse või saata volikiri/taotlus meile e-kirjaga.

Kõigi e-teenuste kasutamiseks antavate pääsuõigustega kaasnevad e-MTAs õigused vaadata ja muuta esindatava kontaktandmeid, võtta vastu ja lugeda esindatava dokumente, lugeda esindatavale saadetud teateid ning pidada esindatava nimel Maksu- ja Tolliametiga kirjavahetust.

Täisealisel füüsilisel isikul ja ettevõtjana tegutseval füüsilisel isikul (FIE) on automaatselt olemas pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks", mis võimaldab anda esindajatele pääsuõigusi, neid lõpetada, muuta, kloonida jne.

E-MTAs pääsuõiguste andmiseks oma esindajatele:

 1. valige menüüs Seaded – Pääsuõigused – Esindajate pääsuõigused;
 2. vajutage nupule Uus pääsuõigus;
 3. leidke isik kas isikukoodi, registrikoodi või kasutajatunnuse abil või valige lemmikute hulgast;
 4. vajutage nupule Otsi;
 5. kui soovite anda samu pääsuõigusi mitmele isikule, siis korrake otsingut;
 6. määrake pääsuõiguse kehtivuse alguskuupäev (lõppkuupäeva võib lisada ka hiljem);
 7. määrake, kas esindaja saab pääsuõigust delegeerida, s.t teisele isikule edasi anda;
 8. valige pääsuõiguste pakett või üksikõigus. Kui te täpset õiguse nime ei tea, siis vajutage luubi ikoonile valdkonna lahtris ning valige, mis valdkonna pääsuõigust anda soovite või jätke otsingu lahtrid täitmata. vajutage nupule Otsi;
 9. leidke vajalik pääsuõigus ja linnutage märkeruut pääsuõiguse real ning vajutage nupule Lisan.

Abi ja infot e-MTAs pääsuõiguste teenuse kasutamisel saate e-MTAs, valides menüüst Abikeskus  – Pääsuõigused.

Pääsuõiguste andmiseks e-postiga saatke e-posti aadressile e-maks@emta.ee:

Kui teil ei ole võimalik digiallkirja anda, saatke e-posti aadressile e-maks@emta.ee:

 • foto, millel te (volikirja allkirjastaja) olete koos enda isikut tõendava dokumendi ning täidetud ja allkirjastatud volikirjaga.

Tekst isikut tõendaval dokumendil ja volikirjal peab olema selgesti loetav.

Palun võtke teenindusbüroosse kaasa:

 • isikut tõendav dokument;
 • notariaalne volikiri juriidilise isiku, füüsilise isiku või FIE esindamiseks, kui olete volitatud esindaja;
 • volikirja või taotluse blanketi saate teenindajalt, samuti võite selle ise eelnevalt ära täita ja kaasa võtta.

Teenindusbüroode aadressid ja lahtiolekuajad

Volikirjade ja pääsuõiguste taotluste vormid

Vormide täitmiseks Mac OS X arvutiga palume kasutada programmi Adobe Acrobat Reader   viimast tasuta allalaaditavat versiooni (soovitav on valida Reader DC versioon). Vastasel juhul ei ole vormi sisu selle saajale nähtav.

1 | 1

Viimati uuendatud 07.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?