Maksuvaba tulu vanaduspensionieas

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele eraldi maksuvaba tulu, mis tagab inimesele tulumaksuvaba elatusmiinimumi keskmise vanaduspensioni ulatuses ja seda sõltumata inimese tulu suurusest.

Eestis kehtiva üldise maksuvaba tulu maha arvamise eesmärk on tagada inimesele tulumaksuvaba elatusmiinimum. Alates 1. jaanuarist 2023 on üldise maksuvaba tulu määr:

 • 7848 eurot aastas ehk 654 eurot kuus, kuid
 • kui inimese brutotulu ületab 14 400 eurot aastas (1200 eurot kuus), siis hakkab maksuvaba tulu määr lineaarse valemi alusel vähenema ja
 • jõuab 25 200 euro suuruse aastatulu (2100 eurot kuus) juures nullini.

 Õiguslik alus

Tulumaksuseaduse § 235

Maksuvaba tulu vanaduspensionieas (alates 01.01.2023)

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Alates 1. jaanuarist 2023 on vanaduspensioniealise inimese maksuvaba tulu summa:

 • kuus võrdne keskmise vanaduspensioni summaga ja
 • aastas 12-kordse keskmise vanaduspensioni summaga.

Keskmise vanaduspensioni suurus kehtestatakse eelarveaasta riigieelarve seadusega – eeldatavasti 2023. aastal 704 eurot kuus ja 8448 eurot aastas.

Täpne summa selgub 2023. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmisel.

Eestis sõltub vanaduspensioniiga inimese sünniaastast

Kui inimene on sündinud:

 • 1958. aastal, siis on tema vanaduspensioniiga 64 aastat ja 3 kuud
 • 1959. aastal, siis 64 aastat ja 6 kuud
 • 1960. aastal, siis 64 aastat ja 9 kuud
 • 1961. aastal, siis 65 aastat

Maksuvaba tulu rakendatakse terve aasta eest ka juhul, kui inimene jõuab vanaduspensioniikka aasta jooksul.

Oma isiklike pensioniandmetega saate tutvuda portaalis eesti.ee.

Riigiportaal eesti.ee

Inimene on sündinud Inimene jõuab vanaduspensioniikka Inimese maksuvaba tulu on
keskmise vanaduspensioni
ulatuses alates 1. jaanuarist
1958. a septembrini 2023. aastal on vanaduspensionieas 2023. aastal
1958. a oktoobris, novembris, detsembris 2023. a jaanuaris, veebruaris, märtsis 2023. aastal
1959. a jaanuaris – juunis 2023. a juulis – detsembris
1959. a juulis – detsembris 2024. a jaanuaris – juunis 2024. aastal
1960. a jaanuaris, veebruaris, märtsis 2024. a oktoobris, novembris, detsembris
1960. a aprillis – detsembris 2025. a jaanuaris – septembris 2025. aastal
1961. a jaanuaris – detsembris 2026. a jaanuaris – detsembris 2026. aastal
 • Kui te jõuate aasta jooksul vanaduspensioniikka, siis rakendub teile maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses selle aasta 1. jaanuarist ning teile ei rakendu enam üldine maksuvaba tulu.
 • Üldisest erinev maksuvaba tulu rakendamine on seotud ainult teie vanaduspensioniikka jõudmisega ja see ei ole seotud teie pensionäri staatusega või pensioniliigiga.
 • Alates 2021. aastast on inimesel piisava pensionistaaži korral võimalik kuni viis aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist kasutada paindlikku vanaduspensioni.
 • Kui kasutate paindliku vanaduspensioni võimalust enne vanaduspensioniikka jõudmist, siis teile rakendub üldine maksuvaba tulu kuni aastani, mil te jõuate vanaduspensioniikka.
 • Teil on võimalik ka pensioni saamist edasi lükata. Kui kasutate pensioni edasi lükkamise võimalust, siis teile rakendub maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses alates teie vanaduspensioniikka jõudmise aastast, mitte ajast kui te hakkate pensioni saama.
 • Samuti kui te kasutate soodustingimustel vanaduspensioni, siis teile rakendub üldine maksuvaba tulu kuni aastani, mil te jõuate vanaduspensioniikka.

Oma maksuvaba tulu kasutamist näete Maksu- ja Tolliameti e-teenuses „Minu sissetulekud“.

Vaatan oma sissetulekuid

Enam esinevad olukorrad

1. Te olete jõudnud vanaduspensioniikka ja saate Sotsiaalkindlustusametilt vanaduspensioni

Sotsiaalkindlustusamet rakendab teile automaatselt maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses. Selleks ei pea Sotsiaalkindlustusametile esitama avaldust.

Kui teie vanaduspension on madalam keskmisest vanaduspensionist ning te saate ka väljamakseid II ja III sambast, siis Sotsiaalkindlustusamet rakendab maksuvaba tulu teile tehtud väljamaksetele ja annab Pensionikeskusele maksuvaba tulu kasutamata osa üle. Pensionikeskus rakendab maksuvaba tulu kasutamata osa teie II ja III samba väljamaksetele.

2. Te olete vanaduspensionieas ja töötate

Teil on õigus pensionile (I, II ja III samba pensionile kokku) maksuvaba tulu kasutamata osa rakendada ka töötasule. Selleks peate tööandjale esitama avalduse ja ära märkima ka maksuvaba tulu kasutamata osa summa, mis tööandja teile tehtud väljamaksetele rakendab. Summa õigsuse eest vastutab töötaja.

3. Te töötate ja jõuate aasta jooksul vanaduspensioniikka

Teile rakendub juba aasta algusest, st 1. jaanuarist, maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses ning teile ei rakendu enam üldine maksuvaba tulu.

See tähendab, et tööandja rakendab teie töötasule maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses alates 1. jaanuarist, kuigi te jõuate vanaduspensioniikka ja hakkate Sotsiaalkindlustusametilt vanaduspensioni saama alles aasta jooksul (nt juulis). Teil tuleb maksuvaba tulu kohaldamiseks esitada tööandjale avaldus.

Kui te jõuate aasta jooksul vanaduspensioniikka ning saate Sotsiaalkindlustusametilt juba vanaduspensioni ja/või Pensionikeskuselt II ja III samba väljamakseid, siis ärge unustage tööandja juures oma avaldust muuta.

Maksuvabale tulule vanaduspensionieas on õigus:

 • Eesti residentidel ja
 • Euroopa Majanduspiirkonna residentidel (Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra, Island, Liechtenstein), kes saavad Eestist tulu.
  Euroopa Majanduspiirkonna resident peab selleks esitama Maksu- ja Tolliametile oma residentsustõendi. Ainult tõendi olemasolul on õigus maksuvaba tulu rakendada.

Kolmandate riikide residentidel ei ole õigust üldisele maksuvabale tulule ja maksuvabale tulule vanaduspensionieas.

Kokkuvõtvalt

Maksuvaba tulu vanaduspensionieas rakendab:

 1. Sotsiaalkindlustusamet riiklikule pensionile (I samba pensionile). Inimene ei pea esitama avaldust, sest Sotsiaalkindlustusamet rakendab automaatselt maksuvaba tulu vanaduspensionieas.
 2. Pensionikeskus II ja III samba pensionile
 3. tööandja või muu väljamakse tegija vastavalt inimese valikule. Inimesel on võimalik ülejäägi kasutamiseks esitada avaldus ja väljamakse tegija arvestab avalduses näidatud summaga.

Viimati uuendatud 03.10.2022

Kas sellest lehest oli abi?