MTA tuletab meelde: „sinise kütuse“ kasutamine erasõidukites või kütmiseks on keelatud

31.05.2021 | 11:29

Uudis
    • Jaga

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tuletab meelde, et madalama aktsiisiga maksustatud erimärgistatud diislikütust (nn sinist kütust) tohib tarbida ainult põllumajanduses kasutatavates masinates, samuti kutselisel kalapüügil.

MTA juhtiva maksuaudiitori Krista-Maria Alase sõnul on erimärgistatud kütuse ebaseaduslik kasutamine küll võrreldes eelnevate aastatega vähenenud, kuid siiski oli MTA riskianalüüsi kohaselt aasta esimese nelja kuu maksukahju hinnanguliselt ligi 400 000 eurot. Nelja kuuga tuvastas MTA 27 juhtumit, kus sõiduauto paagis kasutati eriotstarbelist diislikütust. Kokku on täiendavalt aktsiisi deklareeritud 22 136 liitri erimärgistatud diislikütuse väärkasutamise eest.

„Soodusmääraga diislikütus on põllumajandustootjate ja kutseliste kalurite toetusmeede, mille maksavad kinni kõik Eesti maksumaksjad. Seepärast on keelatud seda tankida sõiduautosse ning seda kasutada ka näiteks kaubaveol, metsatöödel, teede puhastusel, kütmisel,“ ütles Alas. „Jäljed sinise kütuse kasutamisest püsivad kütusepaagis pikalt ja kontrollide käigus tuvastavad meie ametnikud selle hõlpsasti,“ ütles Alas

MTA-l on kavas jätkata erimärgistatud kütuse kasutamise kontrolle, et tuletada mootorsõidukijuhtidele meelde erimärgistatud diislikütuse kasutamistingimusi. Näited, millistel juhtudel on erimärgistatud diislikütuse kasutamine lubatud, leiab MTA kodulehelt: https://www.emta.ee/et/ariklient/aktsiisid-vara-hasartmang/kutus-ja-elektrienergia/eriotstarbelise-diislikutuse-kasutamine  

Maksu- ja Tolliamet