Muuga vabatsooni A-pääsla töökorraldus

RUS  ENG  POL

Alates 1. märtsist on Muuga vabatsooni pääslad tollivormistuseks täismahus avatud kl 8–20.

Väljaspool nimetatud aega toimub tollivormistus piiratud mahus.

Vabatsooni sisenemine esmaspäevast pühapäevani kl 20–8
 • Kui väljaspool sadamaala asuvasse parklasse sisenemisel näitab tabloo, et sõiduki sisenemine sadamaalale on keelatud, siis on tegemist kiirgushäirega.
 • Sõiduk tuleb parkida parklasse ning sõidukijuhil võtta kaasa kauba saatedokumendid ja minna vabatsooni piiril asuvasse INFO moodulisse.
 • INFO moodulis asuva videokõneseadme kaudu tuleb sõidukijuhil edastada kauba saatedokumendid tolliametnikule (näiteks kauba saatedokumendid, CMR, arve, kiirgustegevusluba vmt).
 • Videokõneseadme kasutamise juhis on INFO moodulis.
 • Pärast dokumentide kontrollimist ja tuvastamist, et sõiduk võib siseneda sadamaalale, antakse sõidukile sadamaalale sisenemiseks vajalik elektrooniline luba.
 • Kui tolliametnikule vajalikke dokumente ei edastata või sõiduki dokumentide kontrolli tulemusel ei ole võimalik sõidukit vabatsooni lubada, ei pääse sõiduk vabatsooni/sadamaalale.

 
Vabatsoonist väljumine esmaspäevast pühapäevani kl 20–8
 • Vabatsoonist tohivad väljuda RORO laevadelt saabuvad sõidukid, kui pääslate juures asuvad infotablood seda lubavad.
 • Vabatsoonist tohivad väljuda tolli eelneva kirjaliku nõusolekuga veokid.
 • Vabatsoonist tohivad väljuda laevade varustajad.
Meelespea automaatpääsla kaudu väljumiseks
 • Kui sõidukil tuvastatakse enne automaatpääslasse jõudmist kiirgushäire, tuleb sõidukijuhil INFO moodulis asuva videokõneseadme abil ühendust võtta tolliametnikuga ja esitada dokumendid sõidukis oleva kauba kohta (nt kauba saatedokumendid, CMR, arve). Kui ohtu ei leita, võimaldatakse sõidukil vabatsoonist väljuda. 
 • Kui tolliametnikule vajalikke dokumente ei edastata või sõiduki dokumentide kontrolli tulemusel ei ole võimalik sõidukit vabatsoonist välja lubada, tuleb sõidukil vabatsoonis jääda ootama tolli tööaja algust.
 • Sõidukijuhil tuleb tagada sõiduki numbrimärgi loetavus, kuna vastasel korral ei lubata sõidukit automaatpääsla kaudu välja ning sõidukil tuleb vabatsoonis jääda ootama tolli tööaja algust. 

  

Selgituseks

Muuga sadam on vabatsoon, mille kõik sisse- ja väljapääsud kuuluvad tollijärelevalve alla ning toll võib kontrollida kõiki vabatsooni sisenevaid ja väljuvaid kaupu, sõidukeid ja isikuid. Seetõttu tuleb kõikidel Muuga sadama ala kasutajatel arvestada, et sadama alale pääsemiseks ja sealt lahkumiseks (vabatsooni sisenemiseks ja vabatsoonis väljumiseks) teostab toll järelevalvet, mistõttu tuleb täita kehtestatud nõudeid ning esitada tollile kaubaga seotud dokumentatsioon, kui toll seda küsib.