Taotlus füüsilise isiku maksuandmete X-tee teenuse testimiseks ja teenusega liitumiseks

Taotluses esitatud andmeid kasutavad Maksu- ja Tolliamet (MTA) ning Riigi Infosüsteemi Amet (RIA):

  • juurdepääsu andmiseks füüsilise isiku maksuandmete X-tee teenusele ja nõusolekuteenusele teenuste testimiseks ja avamiseks
  • informeerimiseks teenustega seotud muudatustest ja süsteemi hooldustöödest.

Teenuse kasutaja

Kontaktisikud
E-posti aadressile saadavad MTA ja RIA infot teenuste muudatuste, kasutustingimuste muutmise ja süsteemi hooldustööde kohta.

Teenuse kasutaja alamsüsteemid X-tee keskkondades

Teenuse testimiseks X-tee arenduskeskkonnas ee-dev ja avamiseks toodangukeskkonnas EE peab kasutama vastavaid alamsüsteeme. Alamsüsteemi nimi arenduskeskkonnas peab olema kujul ee-dev/liikme klass/registrikood/alamsüsteem ning toodangukeskkonnas EE/liikme klass/registrikood/alamsüsteem.
Toodangukeskkonna X-tee turvaserveri IP on vajalik, et avada juurdepääs nõusolekuteenusele.

Testimine

MTA loob taotluses esitatud testijatele testisikud. Testimisel kasutatakse testijate reaalseid isikunimesid ja isikukoode kuid tõendil kuvatavad testisikute maksuandmed on välja mõeldud ja kõigil testijatel ühesugused.
Testijad
IP-aadress on vajalik selleks, et anda testijatele juurdepääs nõusolekuteenuses testnõusolekute andmiseks.
Testijatele saadame edasised juhised e-kirjaga.