Saadetised väljastpoolt Euroopa Liitu

Euroopa Liidu välisest (ehk kolmandast) riigist saadetud posti- ja kullersaadetise puhul (näiteks e-poest tellitud kaup isiklikuks kasutamiseks või kingitus eraisikult) peate arvestama tolliformaalsuste täitmisega ja importimisel maksuvabade piirmäärade ületamisel tasumisele kuuluvate maksude (tolli- ja käibemaksu ning aktsiisiga maksustatava kauba puhul ka aktsiisi) maksmisega.

Alkoholile, tubakatoodetele, parfüümile, tualettveele, kohvile ja teele on kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud.

Teatud kaupade (toidukaubad, ravimid jne) saatmisele on kehtestatud erinõuded ning teatud kaupade saatmine on keelatud.

Tubakatoote või sellega seonduva toote Eestisse toimetamine piiriülese kaugmüügi teel on keelatud (tubakaseaduse § 312) ning keelu rikkumise puhul võib Maksu- ja Tolliamet alustada väärteomenetlust.
Piiriülene kaugmüük on eelnimetatud toodetega kauplemine, mille puhul tarbija on toote jaemüüjalt tellimise ajal Eestis ning jaemüüja asukoht on teises liikmesriigis või kolmandas riigis.
Kaugmüügi teel Eestisse saabunud saadetisi tellijale ei väljastata ja kaupa saatjale ei tagastata.

Enne saadetise kättesaamist on vaja see deklareerida ning saadetise väärtusest, kogusest ja saatjast sõltub, kas saadetise eest on vaja maksta impordimaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiis).

Kaubasaadetiseks loetakse vastavalt tolliseaduse §-le 28 saadetist, mis koosneb kaupadest, mis saadetakse samast lähtekohast samalt saatjalt samale saajale samasse sihtkohta sama veodokumendiga. Veodokumendiks võib olla näiteks air waybill (AWB) ehk ametlik lennusaatedokument, bill of lading (BoL või B/L) ehk ametlik vetelveo dokument või ka CMR ehk ametlik rahvusvahelise autoveo saateleht.

Kui soovite kasutada saadetise kirjalikuks deklareerimiseks tollivormistusteenust, siis kaasnevad sellega ka tollivormistuskulud. Tollivormistusteenust pakuvad posti- või kullerteenuse osutajad ise või tolliagentuurid.

Maksuvaba saadetis


Impordimakse ei pea tasuma saadetiselt, mille on saatnud kolmanda riigi eraisik tasuta (nt kinkepakk sugulaselt või sõbralt) ja saadetises sisalduva kauba väärtus jääb alla 45 euro ning sisaldades alkoholi, tubakatooteid, parfüümi*, tualettvett**, kohvi või teed, ei ületata järgmisi koguselisi piirnorme:

 • tubakatooted: 50 sigaretti või 25 sigarillot või 10 sigarit või 120 grammi tubaka tahket aseainet või 20 grammi muud alternatiivset tubakatoodet või 50 grammi suitsetamistubakat
 • alkohol: 6 liitrit õlut ja 2 liitrit  kääritatud jooki ning lisaks kas 1 pudel (mahuga kuni 1 liiter) õllest ja kääritatud joogist erinevat alkoholi sõltumata etanoolisisaldusest või 2 liitrit veini
 • 50 grammi parfüümi* või 0,25 liitrit tualettvett**
 • 500 grammi kohvi või 200 grammi kohviekstrakti või -essentsi
 • 100 grammi teed või 40 grammi tee-ekstrakti või -essentsi

Eeltoodud info tabeli kujul:

Maksuvaba saadetis
 
Saadetise saamise viis Väärtuseline piirnorm Kaubaartikli piirang Õiguslik alus
Tasuta kolmanda riigi eraisikult EL-i eraisikule (nt kinkepakk sugulaselt või sõbralt) isiklikuks kasutamiseks Ei ületa 45 eurot

Võib sisaldada alljärgnevaid kaubaartikleid mitte rohkem kui:

 • tubakatooteid: 50 sigaretti või 25 sigarillot või 10 sigarit või 120 grammi tubaka tahket aseainet või 20 grammi muud alternatiivset tubakatoodet või 50 grammi suitsetamistubakat
 • alkoholi: 6 liitrit õlut ja 2 liitrit  kääritatud jooki ning lisaks kas 1 pudel (mahuga kuni 1 liiter) õllest ja kääritatud joogist erinevat alkoholi sõltumata etanoolisisaldusest või 2 liitrit veini
 • parfüümi*: 50 grammi
 • tualettvett**: 0,25 liitrit
 • kohvi: 500 grammi kohvi või 200 grammi kohviekstrakti või -essentsi
 • teed: 100 grammi teed või 40 grammi tee-ekstrakti või -essentsi
Nõukogu määrus 1186/2009 art-d 25–27, KMS § 17 lg 2 ja lg 1 p 10, ATKEAS §-d 48 ja 58
Märkused

* Parfüümid ja lõhnad (parfüümveed) (ingl perfume, eau de perfume) sisaldavad harilikult eeterlikke õlisid, taimseid konkreete, absoluute või sünteetiliste lõhnaainete segusid, mis on lahustatud suure kontsentratsiooniga alkoholis. Need sisaldavad harilikult veel nõrga lõhnaga lisandeid, fiksaatoreid ja stabilisaatoreid.

** Tualettveed (ingl eau de toilette, eau de cologne) – näiteks lavendlivesi, odekolonn (mitte segi ajada kaupade nomenklatuuri rubriigi 3301 eeterlike õlide vesidestillaatide ja -lahustega) – sisaldavad vähemal määral eeterlike õlisid jne ning üldiselt väiksema kontsentratsiooniga alkoholi kui ülalkirjeldatud parfüümid.

 

Maksustatav ja kirjalikult deklareeritav saadetis


Impordimaksud kuuluvad tasumisele ja kirjalikult deklareeritakse saadetis:

 • mis on ostetud (tasu eest saadud) kolmanda riigi ettevõtjalt (nt e-pood) või eraisikult  siia alla kuuluvad ka veebipõhistes suhtlusvõrgustikest võidetud või muul põhjusel tasuta saadud kaubad
 • mille on saatnud kolmanda riigi eraisik tasuta (nt kinkepakk sugulaselt või sõbralt), kuid saadetises:
  • kauba tolliväärtus[1] (muudatus alates 01.05.2016) ületab 45 eurot või
  • eespool nimetatud kaupade koguseline piirnorm on ületatud;
  • Ühendkuningriigi eraisikult Euroopa Liidu eraisikule tasuta saadetav kaup on tollimaksuvaba (tollimaksumäär 0%) kuni 500 euro väärtuses. Kui kingituse väärtus ületab 45 eurot, siis tuleb tasuda käibemaks.
   Kingitustele väärtusega rohkem kui 500 eurot tuleb soodustollimaksumäära kohaldamiseks esitada dokumendina sooduspäritolukinnitus.

Kui eraisiku poolt tasuta saadetud saadetise tolliväärtus ületab 45 eurot, kuid sisaldab erinevaid esemeid, saab maksuvabastust kohaldada isiku enda valikul ainult sellele kaubale, mille tolliväärtus jääb alla 45 euro (nt kui saadetises on kolm kaupa tolliväärtusega 40, 50 ja 35 eurot, võib maksuvabastuse valida üksnes ühele kaubale – tolliväärtusega 40 või 35 eurot).

Kui eraisikult tasuta saadetud koguselise piirmäära alla kuuluva kauba (1 tk) tolliväärtus ületab 45 eurot, maksustatakse kaup täies ulatuses impordimaksudega.

Interneti kaubamajadest saadavad lisasoodustused


Paljud internetikaubamajad annavad kaupade ostmisel erinevaid soodustusi, neid nimetatakse erinevalt, näiteks:

 • trial price“ ehk proovihind – tavaliselt kaasneb, kui kaubaartiklit ostetakse esimest korda
 • loyalty credit“ ehk lojaalsuskrediit – tavaliselt teatud protsent eelnevalt ostetud kaupade maksumusest, mis on kasutatav järgmiste ostude puhul
 • rewards“ – punktid, mis tekivad ostja müügi-/reklaamitööst (ostja jagab teavet interneti-sõpradega, sõbrad ostavad samu tooteid samast internetikaubamajast)

Kauba importimisel ja impordimaksude maksmisel on oluline teha vahet, millised nendest soodustustest võib arvutada maha kauba tolliväärtusest (kauba maksustatav väärtus) ja milliseid mitte.

Kauba tolliväärtust ei tohi segamini ajada kauba hinnaga!

Tolliväärtuse seisukohalt on oluline, et allahindlus on seotud imporditava kaubaga. Lisaks saab allahindlusi võtta arvesse ainult siis, kui nende kohaldamine ja nende suurus on ette nähtud müügilepingus[1].

Kui lojaalsuskrediiti (loyalty credit) või proovihinda (trial price) võib teatud juhtudel lugeda seotuks konkreetse imporditud kaubaga, siis nn „reward“ ehk „tasu/preemia“ seda ei ole.

Seega peab allahindluste puhul kontrollima väga hoolikalt, milline on selle allahindluse olemus. Kui allahindlus tuleneb näiteks eelnevalt ostetud kauba maksumusest ja see lahutatakse järgnevalt ostetud kauba maksumusest, siis ei ole tegemist allahindlusega, mis on seotud konkreetse imporditud kaubaga. Tavaliselt nn „reward“ ehk „tasu/preemia“ ja tihti ka „loyalty credit“ seda ei ole.

Kokkuvõtteks, kui internetikaubamaja pakub teile soodustusi, siis saate sellised summad kauba tolliväärtusest maha lahutada ainult siis, kui teil on esitada tõendid, et tegemist on konkreetsele imporditavale kaubale kohaldatud soodushinnaga (allahindlusega). Tõenditena aktsepteerib toll teenuselepingut, millega te nõustusite liitumisel internetikaubamaja kliendiprogrammiga ja kus sätestatakse täpselt teile jagatava allahindluse summa. Lisaks peab allahindluse summa olema fikseeritud arvel. Info jagamise eest saadud punkte või eelnevate ostude alusel jagatud krediiti ei loeta imporditava kaubaga seotud olevaks allahindluseks.
 

Erinõuded


Teatud kaupade saatmisele või tellimisele Eestisse sissetoomiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue.
Tutvuge kindlasti erinõuetega enne kauba saatmist või tellimist!

 

Keelatud kaubad

 

Posti- ja kullersaadetises ei või saata
 • suitsuvabasid tubakatooteid
  Suitsuvaba tubakatoode on tubakatoode, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi. Suitsuvabad tubakatooted on närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas.
 • narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • ravimeid, mis sisaldavad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • täisverd ja verekomponente
 • anaboolseid steroide
 • meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud rakke ja kudesid
 • uudseid ravimeid
 • relvi ja nende osi
 • laskemoona ja selle osi
 • pisar- ja närvigaasi balloone
 • inertseid lõhkekehasid ja lahingumoona ning nende koopiaid, sealhulgas näiteks inertseid granaate ja mürske ning nende koopiaid
 • radioaktiivseid materjale
 • mürgiseid aineid
Samuti on keelatud
 • ravimite postimüük, v.a. registreeritud internetiapteekidest
 • interneti teel, v.a. registreeritud internetiapteekidest, tellitud ravimite kättetoimetamine posti- ja kullersaadetises

Krimmi ja Sevastopoli päritoluga kaupade impordile ELi riikidesse kehtib keeld. Impordikeeld puudutab nii kaubasaadetisi kui ka postisaadetisi ja reisijatega kaasasolevat kaupa.

Impordikeeld ei kehti vaid sellistele kaupadele, millel on Ukraina päritolusertifikaat.
 

Lisainfo

Krimmi ja Sevastopoli kaupadele kehtib sellest nädalast impordikeeld »

Välisministeeriumi veebileht „Rahvusvahelised sanktsioonid"

Vaadake täpsemalt:

 

Täiendavat infot saab

_______________

[1] Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447 artikkel 130 lg 1

27.08.2021