Deklareerimine

Saadetise deklareerimise võimalused


Posti- ja kullerpakki saab deklareerida ise elektrooniliselt või tolliagentuuri vahendusel.

Deklareerige oma internetiostud ise!


Kui olete tellinud e-poest isiklikuks kasutamiseks kauba või kui eraisik on Teile saatnud saadetise posti- või kullerfirma vahendusel väljastpoolt Euroopa Liitu, tuleb Teil see deklareerida. Seda on kõige mugavam teha elektroonselt e-MTAs.

Kui olete saanud posti- või kullerettevõttelt teatise kauba saabumise kohta, toimige järgmiselt.

  • Sisenege e-MTAsse.
  • Valige vasakult menüüst „Toll“, seejärel „Lihtsustatud deklaratsioonid" alt „Postipaki deklaratsioon“.
  • Avanenud lehel vajutage rohelisele nupule „Uus deklaratsioon“.

Deklaratsiooni esitamiseks vajate vajate kullerfirma või Eesti Posti poolt teile edastatud kahte viitenumbrit (eelneva dokumendi viitenumber ja transpordi dokumendi number) ning kauba väärtust tõendavat dokumenti (arve, maksekorraldus, tellimus vms).

Maksud saate tasuda deklareerimise keskkonnast väljumata pangalingi kaudu või vabade vahendite olemasolul Maksu- ja Tolliameti ettemaksukonto jäägi arvelt.

Kui teid on teavitatud kauba saabumisest enne 1. juulit ja teavituses ei ole teada antud eelneva dokumendi numbrit, palume pöörduda posti- või kullerettevõtte poole eelneva dokumendi numbri saamiseks.
 

Alates 1. juulist ei saa postipaki deklaratsiooni rakenduses saadetist deklareerida ilma eelneva dokumendi viitenumbrita!

Deklaratsiooni on võimalik alla laadida, valides soovitud deklaratsiooni posti- ja kullerpaki deklareerimise lehe loetelust „Esitatud deklaratsioonid".

Kui olete tellinud või Teile saadetakse kaupa Ühendkuningriigist, siis tuleb lähteriigiks valida „Suurbritannia".

Kui olete tellinud või saate kaupa Ühendkuningriigi hulka kuuluvalt Põhja-Iirimaalt, siis sellisel juhul on tegemist liidusisese kauba soetamisega. Põhja-Iirimaa on osa Ühendkuningriigi tolliterritooriumist, kuid Põhja-Iirimaa ja ELi vahel liikuva kauba suhtes ei kohaldata tollijärelevalvet, -kontrolli ega -formaalsusi, kui kõnealune kaup liigub liidusisese liikumisena.
 

Kui Teie poolt esitatud deklaratsioon on tolli poolt kontrollimisel ja selle tulemusena on ametnik deklaratsiooni parandanud, tuleb Teil parandused üle vaadata ja need aktsepteerida.

Lisaks on võimalik deklareerida:
 


Deklareerimiseks vajalikud saatedokumendid


Saadetise deklareerimiseks on vajalikud järgmised saatedokumendid:

  • posti- või kullersaadetise saabumise teatis
  • pakikaart eraisiku kinkesaadetise puhul
  • kauba omandamist, kogust ja maksumust tõendav dokument (arve, maksekorraldus, tellimuse kinnituse väljatrükk vms)

Olenevalt saadetises sisalduvast tootest võib tekkida vajadus täiendavate lisadokumentide esitamiseks.
 

Abiinfo


Kauba deklareerimisel elektroonselt saate vajadusel lisainformatsiooni e-posti aadressilt tolliinfo@emta.ee või telefonilt (+372) 880 0814 Maksu- ja Tolliameti tööaegadel.
 

Deklareerimine tolliagentuuri vahendusel


Teie eest võib tollideklaratsiooni vormistada saadetise teatisele märgitud posti- või kullerteenuse osutaja või mõni teine teie valitud tolliagentuur.

Enne saadetise kättesaamist tuleb teil tollivormistusteenuse osutajale tasuda tollideklaratsiooni vormistamise teenustasu ja maksta impordimaksud.
 

Impordimaksud


Impordimaksud on: tollimaks, käibemaks ja aktsiis ning impordimaksude suurus sõltub kaubakoodist ja kauba päritoluriigist.

Tollimaks


Üldjuhul tollimaksuga ei maksustata saadetisi, mille väärtus jääb alla 150 euro. Erandiks on alkohol, tubakatooted, parfüüm ning tualettvesi. Olenevalt kaubakoodist, jääb tollimaksumäär vahemikku 0–17% kauba väärtusest. Tollimaksumäära leiate kaubakoodi järgi Eesti Tollitariifistikust.

Eraisikute kinkesaadetistele on võimalik kasutada ühtset tollimaksumäära 2,5%. Kui eraisiku tasuta saadetud paki väärtus on üle 700 euro, siis tuleb leida igale kaubale vastava kaubakoodi järgi tollimaksumäär Eesti Tollitariifistikust. Tollimaksuga maksustamisel on aluseks kauba tolliväärtus. Kauba tolliväärtus on kauba eest tegelikult makstud või makstav hind, mida ostja maksis või maksab müüjale. Tegelikult makstud või makstavale hinnale lisatakse kauba importimisel ostja tehtud kulutused, mis kuuluvad tolliväärtusesse.

Käibemaks
 

Käibemaks on üldjuhul 20%, kuid näiteks raamatud maksustatakse käibemaksumääraga 9%. Käibemaksuga maksustatava väärtuse moodustavad ühenduse tolliseadustiku kohane kauba tolliväärtus ja kõik importimisel tasumisele kuuluvad maksud ning muud kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud, sh tolliväärtusesse arvamata vahendustasu, pakkimis-, veo- ja kindlustuskulud kuni esimese sihtkohani Eesti territooriumil.

Aktsiisid


Aktsiisiga maksustatakse alkohol ja tubakatooted ning aktsiisikaupade maksumäärad leiate aktsiisimäärade leheküljelt.

Maksude tasumine


Maksude tasumise kontonumbrid ja oma personaalse viitenumbri leiate veebilehelt „Rekvisiidid maksude tasumiseks".
 

Saadetise kättesaamine


Saadetise saate kätte posti- või kullerteenuse osutajalt. Saadetise kättesaamise võimalused täpsustage palun posti- või kullerteenuse osutaja kodulehelt või vajadusel võtke ühendust järgmistel kontaktidel.

Posti- ja kullerettevõte E-posti aadress Telefoninumber
Omniva info@omniva.ee 661 6616
DHL tolliosakond@dhl.com 680 8525
FedEx estonia@fedex.com 800 2345
UPS (EKLT) jelena.vahtra@upspartner.ee 666 4771
TNT info.ee@tnt.com 627 1900
Cargo Handling ladu@ch.ee 605 8644


Nõusolek isikuandmete töötlemiseks


Isikuandmete töötlemise nõusolekuga saate tutvuda siin »
 

27.08.2021