Sa oled siin

Kui liigute Euroopa Liidust väljapoole

Enne reisimist või Eestist lahkumist Euroopa Liidu välisesse riiki (kolmandasse riiki) tutvuge selle riigi tollieeskirjadega.

Teatud kaupade või isiklike asjade (näiteks ravimid, kultuuriväärtused jne) väljaviimisele on kehtestatud erinõuded ning mõnede kaupade väljaviimine on keelatud.

Kui väljaviidavale kaubale või isiklikele asjadele on kehtestatud erinõuded, siis tuleb see kaup tollis deklareerida.

Erinõuded


Reisijaga kaasas olevatele või reisija pagasis sisalduvatele teatud kaupadele on Eestist väljaviimiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Tutvuge kindlasti erinõuetega enne reisile asumist!

Keelatud kaubad
 

Reisijal on keelatud üle tollipiiri toimetada:

  • tsiviilkäibes keelatud ohtlikke külm-, tuli- ja elektrišokirelvi ning laskemoona (automaattulirelvi, kasteete, vedrunugasid, soomustläbivat laskemoona jms)
  • võltsitud kaubamärgiga tähistatud tarbekaupa, nagu riided, jalanõud, kellad jms
  • narkootilisi aineid ja nende lähteaineid
  • erootilisi või pornograafilisi materjale alaealistest
  • looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike
  • radioaktiivseid ja kiirgusohtlikke esemeid

Keelatud kauba üle tollipiiri toimetamine on tollieeskirjade rikkumine, millega kaasneb rahatrahv või arest.

 

Tax-free kolmanda riigi reisijale


Kui füüsilised isikud, kelle elukoht on väljaspool Euroopa Liitu, ostavad Eestis või teistes Euroopa Liidu liikmesriikides kaupu käibemaksutagastusega müüki teostavatest (tax-free) kauplustest, siis on neil õigus nende kaupade Euroopa Liidust väljaviimisel saada tagasi ostudelt tasutud käibemaks.


 

Surmajuhtum välisriigis »

 

23.02.2018