Äpi kaudu teenitud tulu maksustamine

Äpi kaudu teenitud tulu on maksustatav ning maksukohustuse täitmiseks on erinevaid võimalusi. Aktiivne tulu, mis tekib inimese tegevusest (nt toidukullerid, autojuhid) maksustatakse kõigi tööjõumaksudega. Üüri- ja renditulu (nt majutus), mis tekib vara kasutada andmisest, maksustatakse üksnes tulumaksuga.
Abiks lühendite mõistmisel
TSD – tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon. TSD maksustamisperiood on kalendrikuu, TSD esitatakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.
Tuludeklaratsioon – residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon. Tuludeklaratsiooni maksustamisperiood on kalendriaasta ning see esitatakse maksustamisperioodile järgneva aasta 30. aprilliks.
Ettevõtluskonto – LHV Pangas avatud konto, millele laekunud raha maksustatakse ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel
FIE – äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja
– osaühing
Äpp – mobiilirakendus, platvorm
Äpi omanik – äriühing, kellele kuulub mobiilirakendus, platvorm. Äpi kaudu klient (eraisik) tellib teenuse ja teenuse osutaja (nt kuller, autojuht) teenib tulu.

Kuidas toimub tööjõumaksude tasumine

Teenuse saab ja teenuse eest tasub eraisik (klient). Teenuse osutab ja teenuse osutamise eest saab tasu ettevõtluskonto omanik, FIE või OÜ.

Ettevõtluskonto omanik, FIE või OÜ (teenuse osutaja) maksab vastavalt oma ettevõtlusvormile tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ise.

Käibemaksukohustuslasena registreeritud teenuse osutaja (FIE, OÜ) maksab käibemaksu vastavalt teenusele käibemaksuseadusega kehtestatud maksumääras ning esitab nõuetekohase arve.

     

NB! Kui teenust osutab ettevõtluskonto omanik ja tasu maksustatakse ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel, siis teenuse osutaja ei saa olla käibemaksukohustuslasena registreeritud ja käibemaksuga maksustamist ei toimu. Ettevõtluskonto omanik ei pea väljastama ka arvet.

Teenuse osutab ja teenuse osutamise eest saab äpi vahendusel tasu ettevõtluskonto omanik, FIE või OÜ.

Äpi omanik (äriühing) osutab rakenduse kasutada andmise teenust (digiteenust) ning vahendamisteenust.

Ettevõtluskonto omanik, FIE või OÜ (teenuse osutaja) maksab vastavalt oma ettevõtlusvormile tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ise.

Äpi omanikul on õigus korraldada äritegevus nii, et äpi (mobiilirakenduse, platvormi vm) kaudu saab klientidele teenuseid osutada üksnes ettevõtluskonto omanikuna, FIE-na või OÜ kaudu.

     

NB! Kui eraisikule (kliendile) osutab teenust ettevõtluskonto omanik, siis äpi omanikul (teenuse vahendajal) ei teki tulumaksukohustust ettevõtlusega mitteseotud kulult tulumaksuseaduse § 51 lg 1 ja lg 2 punkti 1 alusel.

Kui äpi vahendusel osutab teenust ja saab teenuse osutamise eest tasu n-ö tavaline füüsiline isik (kuller, autojuht vm, kes ei ole ettevõtluskonto omanik, FIE või ei tegutse OÜ kaudu), siis on äpi omanikul ehk teenuse vahendajal kohustus deklareerida ja tasuda tööjõumaksud.

Äpi omanik (Eesti äriühing) ehk teenuse vahendaja, kes teeb füüsilisele isikule teenuse osutamise eest väljamakse, peab väljamakselt kinni tulumaksu ning maksab sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustatud isiku puhul kogumispensioni makse (alus: tulumaksuseaduse § 40 lõiked 1 ja 2, § 41 lg 3; sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 1 punkt 6, § 4 p 1, § 9 lg 1 punktid 1, 2 ja 4; töötuskindlustuse seaduse § 40 lg 1 ja kogumispensionide seaduse § 7 lg 1).

     

NB! Äpi omanik esitab igakuiselt maksudeklaratsiooni TSD ning tasub TSD alusel füüsilisele isikule tehtud väljamakselt kõik tööjõumaksud, sh ka summalt, mille äpi omanik füüsilisele isikule edasi kannab nagu vahendatud makse.

Kokkuvõtvalt

Teenuse saab Teenuse osutab Maksud tasub
Eraisik (klient) ettevõtluskonto omanik ettevõtluskonto omanik automaatselt LHV Panga ettevõtluskonto kaudu
Eraisik (klient) FIE FIE esitatud tuludeklaratsiooni alusel
Eraisik (klient) OÜ oma töötajate tasult esitatud maksudeklaratsiooni TSD alusel
Eraisik (klient) Tavaline füüsiline isik, kes ei ole registreeritud ettevõtja Äpi omanik esitatud maksudeklaratsiooni TSD alusel

Käibemaks

  • Äpi omanikul tekib rakenduse kasutada andmisest digiteenuse käive, mis maksustatakse tavaliste reeglite järgi. Kui äpi omanik on Eesti maksukohustustuslane ja ta annab selle kasutada teisele Eesti ettevõtjale, siis on see tema jaoks 20% käibemaksumääraga käive. Kui äpi omanik on välisriigi ettevõtja, kes osutab Eesti ettevõtjale rakenduse kasutada andmise teenust, siis tekib tal oma riigis 0% käibemaksumääraga käive ja teenuse saaja peab selle Eestis pöördmaksustama.
  • Äpi omanik maksustab oma vahendamisteenuse tavaliste reeglite järgi. Kui rakenduse omanik on Eesti maksukohustustuslane ja ta osutab selle kaudu vahendamisteenust teisele Eesti ettevõtjale, siis on see tema jaoks 20% käibemaksumääraga käive. Kui rakenduse omanik on välisriigi ettevõtja, kes osutab Eesti ettevõtjale vahendamisteenust, siis tekib tal oma riigis 0% käibemaksumääraga käive ja teenuse saaja peab selle Eestis pöördmaksustama.
  • Äpi vahendusel osutatav teenus ise maksustatakse käibemaksuga samamoodi nagu selle osutamisel otse tellijale. Arve selle teenuse kohta tuleb esitada teenuse tegeliku osutaja nimel, isegi kui arve väljastab teenuse tellijale äpi omanik. Arve/tšeki teenuse eest esitab FIE või OÜ. See ei välista, et raha maksmine ei saaks toimuda äpi kaudu – kuid see summa, mille äpi omanik teenuse osutajale edasi kannab nagu vahendatud makse, tuleb tal oma raamatupidamises kajastada enda vahenditest eraldi nagu võõras raha, mitte käibest läbi kanda (sel juhul on tema käibeks ainult rakenduse kasutamise eest võetav teenustasu).

Kokkuvõtvalt

Teenuse sisu Teenuse osutab Käibemaks
Elektroonilise rakenduse kasutada andmine (digiteenus) Äpi omanik Kui äpi omanik on Eesti käibemaksukohustuslane, siis lisandub
teenuse osutamisel teisele Eesti isikule käibemaks 20%.
Kui äpi omanik on välisriigi ettevõtja, siis teenuse osutajal 0% määraga käive, teenuse saanud ettevõtja peab Eestis pöördmaksustama.
Teenuse vahendamine Äpi omanik Kui äpi omanik on Eesti käibemaksukohustuslane, siis lisandub
teenuse osutamisel teisele Eesti isikule käibemaks 20%.
Kui äpi omanik on välisriigi ettevõtja, siis teenuse osutajal 0% määraga käive, teenuse saanud ettevõtja peab Eestis pöördmaksustama.
Äpi vahendusel osutatav teenus ise Ettevõtluskonto omanik, FIE, OÜ või tavaline füüsiline isik Kui teenuse osutaja (FIE või OÜ) on käibemaksukohustuslane, siis lisandub teenuse osutamisel käibemaks 20%.
Kui teenuse osutaja on ettevõtluskonto omanik või tavaline füüsiline isik, siis käibemaksuga maksustamist ei toimu.

Viimati uuendatud 27.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?