Residentsus

Maksustamisel on oluline tähtsus residendi mõistel, sest sellest oleneb, millises ulatuses isiku tulu maksustatakse: kas kogu maailmas saadud tulu või vaid Eesti tulu.

Resident

Resident on piiramatu maksukohustusega isik, kellel Eestis maksustatakse nii Eesti kui välisriigi tulu, kuid topeltmaksustamine välditakse.

  • Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis vähemalt 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul. Täpsemalt residentsuse määramise juhendist.
  • Juriidiline isik on resident, kui ta on asutatud Eesti seaduse alusel.

Mitteresident

Mitteresident maksab Eestis tulumaksu vaid Eesti tulult.

  • Mitteresidendi püsiv tegevuskoht ei ole Eesti resident, kuid teda maksustatakse sarnaselt residendiga.

E-resident

E-resident ei ole Eesti resident, vaid mitteresident, kellel maksustatakse Eestis vaid Eesti tulu. E-residentsus ei vabasta automaatselt maksustamisest mujal.

E-residentsus võimaldab Eestis digitaalset asjaajamist, sealhulgas dokumentide digiallkirjastamist, äriühingute asutamist, internetipanga kasutamist, maksude deklareerimist jm. E-residendi maksuresidentsus oleneb aga muudest asjaoludest, nagu elukoht, viibimine ja isiklik side riigiga. 

E-residendi asutatud Eesti äriühing on Eesti resident. Kui aga sellise äriühingu äritegevus toimub mujal või seda juhitakse väljaspool Eestit, siis maksustatakse välisriigis saadud tulu välisriigis ning Eesti tagab topeltmaksustamise vältimise.

Seega tekib e-residendi Eesti äriühingul maksukohustus suure tõenäosusega ka välisriigis ning e-residentsus Eestis ei vabasta automaatselt välisriigi maksukohustusest ega taga maksustamist ainult Eestis.

Selleks, et mitteresident saaks tulumaksuga topeltmaksustamise vältimisel kasutada Eestiga sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingutest tulenevaid tulumaksusoodustusi ja -vähendusi, peab Eesti Maksu- ja Tolliametile esitama välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõendi.

Residentsuse määramine

Residentsuse määramise juhend selgitab, millal loetakse füüsilist isikut residendiks, annab ülevaate residentsuse muutumise asjaoludest ning deklareerimise ja tulumaksu tasumise kohustusest.

Loe edasi

Viimati uuendatud 18.02.2021

Kas sellest lehest oli abi?