For users of customs information systems

On this page you will find an overview of customs information systems.

Declaration processing system Complex

Complex is a freely available web-based customs declarations' processing system.

A company can transmit customs declarations data through X-road. Instructions and files can be found on page "Technical information for developers".

Import customs declaration processing system Impulss

The new import customs declaration processing system Impulss is intended for submitting and processing the data of import customs declarations. The system will be operational from 1 July 2021. 

As of the implementation of the new system, import customs declarations must be submitted in Impulss. Data on export declarations will continue to be submitted in Complex until the introduction of a new export system (in 2023).

In Impulss, the following can be submitted to customs:

 • standard declaration data,

 • simplified declaration data and data of a supplementary declaration of simplified declaration,

 • data of a supplementary declaration of entry in the declarant’s records,

 • presentation notification data,

 • requests for amending and invalidating a customs declaration (including duty drawback request).

Customs declaration data can be submitted before the goods can be presented or at the same time as the goods are presented.

The Union Customs Code, which entered into force in 2016, lays down the obligation of electronic data exchange and the storage of data between economic operators and customs. Common data requirements were also determined for the submission of customs declarations. The Estonian Tax and Customs Board will introduce new data requirements on import customs declarations on 1 July 2021.

Different data requirements are used to submit the data of import customs declarations. The requirements depend on the customs procedure, the cost of goods and/or the quantity of goods.

The following data requirements (profiles) are used:
 • free circulation and special procedures (temporary admission, end-use, inward processing, storage in customs warehouses):

  • H1 – Release for free circulation (procedures 01, 07, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 61, 63, 68) and end-use (procedure 44)

  • H2 – Declaration for customs warehousing (procedure 71)

  • H3 – special procedure –– specific use –– Declaration for temporary admission (procedure 53)

  • H4 – special procedure –– processing –– Declaration for inward processing (procedure 51)

 • different data requirements:

  • H5 – Declaration for the introduction of goods in the context of trade with special fiscal territories (procedures 40, 42, 61, 63, 95, 96)

  • H6 – Postal operator’s declaration for release for free circulation (procedures 01, 07, 40)

   Conditions for declaration:

   • value of the consignment up to 1000 euros,

   • goods are not subject to prohibitions or restrictions.

  • H7 – Declaration for release for free circulation for consignments of a value not exceeding 150 euros (procedure 4000)

   Conditions for declaration:

   • value of the consignment up to 150 euros,

   • goods are not subject to prohibitions or restrictions.

 • simplified declaration:

  • I1A – Simplified declaration based on authorisation (procedures 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68).

   Conditions for declaration:

   • certain data and supporting documents may be missing on the simplified declaration if the authorisation for simplified declaration allows it. Missing data must be provided by means of a supplementary declaration.

   • if the value of the consignment does not exceed 1000 euros and the quantity does not exceed 1000 kg, the obligation to submit a supplementary declaration may be waived, in which case the obligation to submit data and supporting documents may not be waived.

  • I1B – Simplified declaration without prior authorisation (procedures 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68).

   Conditions for declaration:

   • certain supporting documents may be missing from the simplified customs declaration. The missing supporting documents must be submitted by means of a supplementary declaration.

   • if the value of the consignment does not exceed 1000 euros and the quantity does not exceed 1000 kg, the obligation to submit a supplementary declaration may be waived, in which case the obligation to submit supporting documents may not be waived.

 • presentation notification:

  • I2 – Presentation notification (notification of the arrival of goods, where the customs declaration data has been submitted before the goods could be presented).

  • I2A – Presentation notification in case of entry in the declarant's records.

If you have earlier had separate access permissions for the use of the Complex system, you are not automatically granted the permission to use the import customs declaration (Impulss).

The quickest solution is that the board member of the company represented should add an access permission for using the Impulss system to you in the e-MTA. It may be  the customs services package that covers both the permission to insert an import customs declaration and access to reports, or a new separate access permission: either IMPULSS_CUSTOMER (submission of data in the import customs declarations processing system Impulss) or REPORTING_CUSTOMER (the use of data inquiry application (REPORTING)).

The users of the e-MTA who have the customs services package automatically receive the permission to use the Impulss system.

Technical information can be found on page "Technical information for developers".

Export Control System (ECS)

Instructions can be found on page "Technical information for developers".

Additional information

Import Control System (ICS)

Instructions and X-Road files can be found on page "Technical information for developers".

New Computerised Transit System (NCTS)

Transiidideklaratsiooni ja TIR-märkmiku andmete (edaspidi transiidideklaratsioon) esitamine transiidi andmevahetuse süsteemi (New Computerised Transit System, NCTS) vahendusel on kohustuslik. Andmete esitajal on võimalik valida, kas ta esitab transiidideklaratsiooni ülddeklaratsiooni rollis või lisaks transiidideklaratsioonile esitab sisenemise või väljumise ülddeklaratsiooni.

Transiidideklaratsiooni ja TIR-märkmiku andmeid võib kasutada sisenemise või väljumise ülddeklaratsioonina, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. kaubad tuuakse EL-i tolliterritooriumile või viiakse sealt välja transiidiprotseduuriga
 2. transiidi andmeid vahetatakse infotehnoloogia ja arvutivõrgu abil
 3. andmed hõlmavad komisjoni delegeeritud määruse 2016/341 9. lisas nõutavaid andmeid

Transiidideklaratsiooni esitab tollile transiidiprotseduuri pidaja või TIR-märkmiku valdaja. TIR-vedude tollivormistus paberkandjal jätkub vastavalt TIR-konventsioonis sätestatud nõuetele. Elektroonilise transiidideklaratsiooni, sh ülddeklaratsiooni rollis, võib ettevõtja esitada, kasutades Maksu- ja Tolliameti veebipõhist süsteemi NCTS või ettevõtja infosüsteemi vahelise masin-masin liidese olemasolul ettevõtja infosüsteemi kaudu.

Turvalisuse ja julgeoleku andmetega transiidideklaratsioon (s.o transiidideklaratsioon ülddeklaratsiooni rollis) esitatakse piiritolliasutuses kauba sisseveol tolliterritooriumile ja sealt väljaveol, kui transiidiprotseduurile ei eelne ekspordi tolliprotseduur. Kauba transiitveol terminalist ja/või laost teise ELi liikmesriiki või EFTA riiki (Šveits, Norra, Island) turvalisuse ja julgeoleku andmeid ei esitata.

NCTS transiidi kasutusjuhend kliendile

TIR-märkmike töötlemine infosüsteemis NCTS

(kasutusjuhend kliendile)

Lisa „Vastavustabel"

NCTS kasutusjuhend autentimata isiku

transiidideklaratsioonide esitamiseks

Tehnilised spetsifikatsioonid leiate lehelt "Tehniline info arendajale".

Estonian Master Tariff System (EMTS)

Alates 1. maist 2004 rakendusid kaupade impordil kolmandatest riikidest tollimaksud, mis põhinevad Euroopa ühenduste tollitariifistikul. Ühendusse importimise ja ühendusest eksportimisega seotud ühenduse meetmete kohaldamiseks kasutatakse ühenduste integreeritud tollitariifistikku TARIC (Tarif Intégré Communautaire). TARICi rakendamiseks Eestis on välja töötatud Eesti Tollitariifistik (ETT), mis sisaldab lisaks ühenduse meetmetele ka Eesti riiklikke meetmeid.

Stock records and reporting system (LAAK)

Alates 1. veebruarist 2019 kehtima hakanud vedelkütuse seaduse § 61 kohaselt on kütuse hoiuteenuse osutaja kohustatud pidama kütuse ladustamise või töötlemisega seoses laoarvestust ning kajastama seda maksukorralduse seaduse § 259 alusel laoarvestuse ja -aruandluse andmekogus (LAAK).

Reaalajas kütuse arvestuse kajastamise kohustus on:

 1. ajutise ladustamise koha pidajal
 2. tollilaopidajal
 3. vabatsoonis tegutsemise luba omaval isikul
 4. seestöötlemise tolliprotseduuri kasutamise luba omaval isikul
 5. aktsiisilaopidajal
 6. maksulaopidajal
 7. hoiuteenuse osutajal

Lisaks puudutab LAAK ka kütusest erineva kauba (edaspidi muu kaup) ladustamisega seotud isikuid (ajutise ladustamise koha pidaja, tollilaopidaja, maksulaopidaja ja vabatsoonis tegutsemise luba omav isik), kes sõltuvalt oma valmisolekust, kuid hiljemalt 01.12.2019 peavad hakkama esitama laoarvestuse koondaruandeid iga kuu 20. kuupäevaks täna kehtiva Maksu- ja Tolliameti süsteemi MIKO (mitterahaliste kohustuste aruandlus) asemel andmekogusse LAAK.

LAAK õiguste andmiseks tuleb:

 • juhatuse liikmel siseneda e-MTAsse esindaja rollis ning valida rubriigis Seaded menüüpunkt Pääsuõigused;
 • valida rippmenüüst Esindajate pääsuõigused ning avanenud lehel vajutada nupul Uus pääsuõigus;
 • valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood, vajutada nupul Otsi; kui isik leitud, siis vajutada nupul Edasi ning täita õiguste kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
 • valida Üksikõigused, leida otsinguga koodi lahtrist LAAK õigused, märgistada vajalikud õigused ja vajutada nupule Lisan.

Last updated: 09.12.2021

Was this page helpful?