10. oktoober 2022

  • Terve päev

Vormi TSD lisade 4, 5, 6 ja 7 deklareerimine. Tulumaksu ja sotsiaalmaksu ülekandmine

Erisoodustuste (vormi TSD lisa 4), kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude (TSD lisa 5), ettevõtlusega mitteseotud kulude (TSD lisa 6), dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete (TSD lisa 7) deklareerimine. Tulumaksu ja sotsiaalmaksu ülekandmine.

Vormi TSD lisad 4, 5, 6 ja 7 esitatakse ainult selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti. Vorm INF 1 esitatakse koos vormi TSD lisaga 7.