Soome ja Eesti maksuametid alustasid reaalajas toimuva andmevahetusega

18.06.2021 | 10:19

Uudis
    • Jaga

Eesti Maksu- ja Tolliamet ning Soome Maksuamet on alustanud reaalajas toimuva andmevahetusega, mis tõhustab maksukontrolli, säästab ressurssi ning parandab klientidele pakutavate teenuste kvaliteeti.

Tegemist on maailma esimese sellelaadse andmevahetusega riikide maksuametite vahel. Kui senini vahetati andmeid päringute kaudu, siis alates selle aasta jaanuarist saab Soome maksuamet Eesti kolleegidelt reaalajas andmeid maksuvõlgade kohta. Selle aasta jooksul saavad mõlemad ametid lisaks X-tee kaudu ligipääsu nii käibemaksuteabele, kui ka tööjõu- ja sotsiaalmaksu andmetele.

Reaalajas toimuv andmevahetus tõhustab piiriüleste maksurikkumiste uurimist, asutustevahelist koostööd ning muudab maksuhaldurite tööd lihtsamaks. Eesmärk on parandada ka klienditeenindust - näiteks ei pea Soomes elav või töötav Eesti kodanik tulevikus tulema Eesti Maksu- ja Tolliametisse, et taotleda Soome Maksuameti jaoks aastatulude kohta käivat tõendit.

"See, et oleme Eesti kolleegidega selle läbimurde saavutanud, on suurepärase pikaajalise koostöö tulemus. Oleme nüüd loonud tehnilise lahenduse, kuid selle alus on tegelikult üles ehitatud vastastikusele usaldusele, mis on võimaldanud meil jõuda uuele tasemele ja olla üheskoos rahvusvaheline teenäitaja," nendib Soome Maksuameti strateegiadirektor Arto Pirinen.

Eesti Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann lisas, et reaalajas andmevahetus aitab oluliselt tõhustada koostööd piiriüleste maksurikkumiste uurimisel. „Praegu moodustavad Eesti ja Soome vahelised andmepäringud ligikaudu kolmandiku mõlema riigi kõikidest välisriikidest tulevatest päringutest. Selline andmevahetus muudab seega nii Eesti kui ka Soome maksuametite töö oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks ning on eesrindlik näide heast koostööst riikide vahel,“ ütles ta.

Maksu- ja Tolliamet