MTA tuletab meelde: kontsernisisesed laenud tuleb deklareerida

07.09.2021 | 10:31

Uudis
    • Jaga

Maksu- ja Tolliamet (MTA) saadab tänavu esmakordselt meeldetuletused ettevõtetele, kes on MTA hinnangul andnud emaettevõttele või tema tütaräriühingule laenu, kuid pole seda deklareerinud.

Kontsernisiseste laenude deklareerimise kohustus tekkis 2018. aastal. Keskmiselt on ühes kvartalis deklaratsiooni esitanud 387 äriühingut, kusjuures kvartalis laenatakse keskmiselt välja 315 miljonit eurot ning tagastatakse laene 137 miljoni euro ulatuses.

MTA kapitali töörühma juhtiv maksuaudiitor Madis Laas ütles, et kontsernisiseste laenude deklareerimine aitab maksuhalduril ühena muudest asjaoludest hinnata, kas laenude näol võib tegelikkuses olla tegemist varjatud kasumieraldistega. Paraku aga joonistub andmetest trend, et deklaratsioonide esitajate arv on languses. „Seda võib osaliselt mõjutada koroonaviirus, millest tulenevate majanduslike raskuste tõttu kasutati vahendeid rohkem enda tarbeks ega toimunud uute laenude väljastamist. Samas MTA käsutuses olevad andmed, näiteks ettevõtete majandusaasta aruanded, ei kinnita tegelikkuses sellist laenude vähenemist,“ ütles ta.

Seetõttu saadetakse sellel nädalal meeldetuletus 737 ettevõttele, kellel on MTA hinnangul deklaratsioon esitamata. Deklaratsioon INF14 tuleb esitada kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Sinna tuleb märkida eelmise kvartali jooksul seotud isikutele antud laenud ja nende tagastamised. Teavitada tuleb laenudest, mis on seotud emaettevõtte, sama emaettevõtte teise tütarettevõtte ning kontserni kuuluva aktsionäri või osanikuga.

Maksu- ja Tolliamet