MTA töötajad tabasid 1,6 miljonit salasigaretti

28.10.2021 | 09:07

Maksu- ja Tolliameti (MTA) uurimisosakonna Lääne talituse töötajad avastasid kontrolli käigus veoauto haagisest 1,6 miljonit salasigaretti.
    • Jaga

MTA töötajad pidasid 19. oktoobril Pärnumaal Uulu parklas kinni Lätist saabunud Läti numbrimärkidega veoauto. Sõiduk suunati tollikontrolli, mille käigus avastati veoki haagisest kuuelt kaubaaluselt kokku 160 kasti ehk 1,6 miljonit maksumärkideta sigaretti „Winston Blue“.

Kui see sigaretikoorem oleks jõudnud Eesti salaturule, oleks riigil jäänud ainuüksi aktsiisimaksude näol saamata ligi 250 000 eurot.

Uurimisosakonna Lääne talituse juhataja Peeter Paisuotsa sõnul jätkavad MTA töötajad süstemaatilist tööd salakauba tõkestamiseks. „Salasigarettide rahvusvahelise mastaabiga illegaalne äri on üks organiseeritud kuritegevuse tuluallikatest. Olenemata sellest, kas salasigaretid on mõeldud Eesti turule või üritatakse neid edasi transportida teistesse Euroopa Liidu riikidesse, on MTA eesmärk hoida ära võimalik maksukahju. Lisaks võivad sellised kahtlase päritoluga ja teadmata kvaliteediga tubakatooted kahjustada tõsiselt Eesti ja Euroopa Liidu kodanike tervist,“ lisas ta.

Prokurör Helga Aadamsoo sõnul rakendas prokuratuur lätlasest veoautojuhi suhtes kiirmenetlust. „Veoautot juhtinud Läti kodanikule määrati kahe ja poole aasta pikkune vanglakaristus, millest tuleb reaalselt ära kanda üks kuu. Tingimisi jääb juhile karistusena kahe aasta ja viie kuu pikkune vangistus, mida ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane nelja aasta jooksul tahtlikult toime uut rikkumist. Veoautojuht saadeti Eestist välja ning talle kehtib kaheksa aasta pikkune sissesõidukeeld Eestisse,“ lisas Aadamsoo.

Maksu- ja Tolliamet