MTA kutsub kõiki piiriülese e-kaubandusega tegelevaid ettevõtjaid koolitusele

16.03.2021 | 09:07

Uudis
    • Jaga

Selle aasta 1. juulist tekib e-poodidel võimalus deklareerida ja tasuda piiriüleste tehingute käibemaksukohustus mugavalt ühe akna kaudu. Seetõttu kutsub Maksu- ja Tolliamet (MTA) kaugmüügiga tegelevaid e-poode koolitusele, et tutvustada uut süsteemi.

Kui praegu peavad kaugmüügiga tegelevad e-poed registreerima end piirmäära ületades käibemaksukohuslaseks ning deklareerima maksud igas Euroopa Liidu liikmesriigis, kuhu kaupa lõpptarbijale müüakse, siis alates 1. juulist saab seda teha mugavalt ühe akna kaudu.

Nimelt jõustuvad alates 1. juulist e-kaubanduse direktiivist tulenevalt seadusemuudatused, millega kaasneb võimalus deklareerida ja tasuda piiriüleste tehingute käibemaksukohustus ühe akna kaudu läbi asukohariigi ehk Eesti puhul MTA deklareerimissüsteemi. Nii kogub MTA kõikide liikmesriikide eest käibemaksu kokku ja jagab selle ise teistele liikmesriikidele laiali, vähendades oluliselt e-poodide halduskoormust.

Selleks, et ühe akna kaudu käibemaksukohustus deklareerida, avaneb juba alates 1. aprillist võimalus esitada avaldus erikorra kasutajaks registreerimiseks. E-poed, kes müüvad lõpptarbijale kaupa Euroopa Liidu siseselt, saavad registreerida OSS (One Stop Shop) erikorra kasutajaks. E-poed, kes müüvad ühendusevälistest riikidest kaupa Euroopa Liidu lõpptarbijale, saavad registreerida IOSS (Import One Stop Shop) erikorra kasutajaks.

OSS deklaratsiooni esitamise kohustus on kvartaalne ja IOSS deklaratsioonil kuine. Deklaratsioonid tuleb esitada maksustamisperioodile järgneva kuu lõpuks. Erikordade kasutamine ei ole kohustus, vaid võimalus alates 1. juulist oma käibemaksukohustus lihtsamini deklareerida.

Koolitustel tutvustame, kuidas ühe akna kaudu erikorra kasutajaks registreerimine ja deklareerimine hakkab välja nägema. Koolitusel ei tule juttu e-kaubanduse direktiivist tulenevatest tolliregulatsiooni muutustest, nende teemade tutvustamise koolitused toimuvad aprillis-mais.

Koolitused toimuvad Zoom keskkonnas eesti keeles 24. märtsil ja vene keeles 30. märtsil. Mõlemad koolitused ka salvestatakse ning on järelvaadatavad. Täpsemat infot koolituste kohta saate lugeda siin: https://www.emta.ee/et/ariklient/koolitused 

Uut prototüüpi saab testida siin: https://proto.rmit.ee/oss/# ning palume kõigilt tagasisidet prototüübi kohta siin: https://www.emta.ee/et/tagasiside-e-kaubanduse-ja-teenuste-oss-ja-ioss-deklaratsioonide-prototuubi-kohta

Käibemaksureeglite muudatustega saate tutvuda siin: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/1-juulil-2021-joustuvad-muudatused-euroopa-liidu-kaibemaksureeglites

Maksu- ja Tolliamet