MTA ja PTA korraldavad ühisoperatsiooni „Lemmikloomad turvaliselt Eestisse“

19.07.2021 | 09:42

Uudis
    • Jaga

Maksu- ja Tolliamet (MTA) ja Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) korraldavad 19.-30. juulil ühisoperatsiooni, mille eesmärk on kontrollida reeglite täitmist lemmikloomadega piiri ületamisel.

Viimastel aastatel on Euroopa Liidus sagenenud piiriületusega seotud rikkumised ning seda eriti liiduvälistest riikidest tulevate lemmikloomade osas. MTA tolliosakonna ühiskonnakaitseüksuse arendusspetsialisti Elika Brosmani sõnul on MTA ülesanne kontrollida, et piiripunkti ületavate lemmikloomade puhul on täidetud kõik lemmikloomadega reisimisele ja transportimisele kehtestatud nõuded.

„Kolmandatest riikidest, eriti Venemaalt, imporditavate lemmikloomade arv on viimastel aastatel hüppeliselt suurenenud. Paraku oleme oma kontrollides kokku puutunud dokumentide võltsimisega ning isikutega, kes toovad korduvalt üle piiri loomi, väites, et tegemist on isiklike lemmikloomadega. Seda seetõttu, et endale lemmiklooma tuues on nõuded leebemad kui edasimüügi eesmärgil loomi importides,“ ütles Brosman. Ta lisas, et Eestit kasutatakse loomade müümisel ka transiitriigina ehk kolmandatest riikidest pärit lemmikloomi transporditakse teistesse Euroopa Liidu riikidesse.

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhtivspetsialisti Ainike Nõmmisto sõnul peavad kõik Eestisse sisenevad lemmikloomad vastama nõuetele. „Väga oluline on, et lemmikloom oleks vaktsineeritud marutaudi vastu, et mitte ohustada siinseid loomi. Teadmata päritolu ja haiguslooga lemmikloomad võivad põhjustada selliste nakkushaiguste esinemist, mida Eestis pole kas varem üldse või juba aastaid diagnoositud. Näiteks seostame hiljuti taas levima hakanud koerte katku just kolmandatest riikidest sisse toodud lemmikloomadega,“ kirjeldas Nõmmisto.

Ühisoperatsiooni käigus kontrollitakse Narva ja Luhamaa piiripunktides süvendatult lemmikloomadega liikumisele kehtestatud reeglite täitmist - lemmikloomade liikumisel kohustuslikke dokumente, kehtiva vaktsiini olemasolu, lemmiklooma märgistust, transporditingimusi. 

Lemmikloomadega liikumisele kehtestatud nõuded võivad erineda sõltuvalt lähte- ja sihtriigist, loomaliigist, looma vanusest ja reisi eesmärgist. Soovitame alati enne reisi algust tutvuda nõuetega sihtriigi tolli või veterinaarameti kodulehel. 

Maksu- ja Tolliamet