MTA hoidis esimeses kvartalis ära rekordilises ulatuses äriühingute kasumite maksuvaba jaotamist

27.04.2021 | 11:00

Uudis
    • Jaga

Maksu- ja Tolliameti (MTA) auditiosakonna töögrupp, mis tegeleb äriühingute tulumaksu tasumise kontrollimisega, on selle aasta esimese kolme kuuga ära hoidnud läbi aegade kõige suurema summa ulatuses kasumi ebaseaduslikku maksuvaba jaotamist.

Kokku tuvastati aasta esimeses kvartalis 20 rikkumist, millega hoiti ära 956 miljoni euro maksuvaba jaotamine. Selle tulemusena hoiti ära 239 miljoni euro ulatuses võimalik maksukahju tulevikus. Võrdluseks hoiti eelmisel aastal ära ligi 153 miljoni euro ebaseaduslik maksuvaba jaotamine ning lisaks laekus menetluste tulemusel riigieelarvesse 7,7 miljonit eurot maksuraha.

Maksusaladuse hoidmise kohustuse tõttu ei saa MTA konkreetseid juhtumeid täpsemalt kommenteerida, ent kapitali töögrupi maksuaudiitor Olavi Ottensoni sõnul on MTA eesmärk tabada kõik sellised olukorrad, kus ettevõtete tehingutel puudub reaalne majanduslik sisu ning neid tehakse peamiselt maksueelise saamiseks. „Erinevate ebaseaduslike skeemide kasutamine on ajas vähenenud, kuid avastuste puhul paistavad silma pikad tehingute jadad ja tegelike kasusaajate varjamine,“ lisas ta.

MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmanni sõnul on järelevalve äriühingute kasumi varjatud jaotamise üle üks MTA prioriteetidest. „2016. aastal uuendasime riskihindamise metoodikat, mis on toonud väga edukaid tulemusi. Juhtumite avastamisele on lisaks kaasa aidanud seaduste täiendused, rahvusvaheline koostöö ning kapitali töögrupi koosseisu suurendamine,“ ütles ta.

Maksu- ja Tolliamet