Millal tuleb tööandjal TSD esitada ka siis, kui väljamakseid tehtud ei ole

04.02.2021 | 16:37

Uudis
    • Jaga

Viimastel päevadel on Maksu- ja Tolliameti (MTA) poole pöördunud paljud tööandjad küsimusega, miks nad said meeldetuletuse esitamata tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitamise kohta, kui nad töötajatele tegelikult väljamakseid teinud ei ole.

MTA tulu- ja sotsiaalmaksu kohustuse täitmise teenusejuhi Külli Külm-Kivistiku sõnul peab tööandja töölepingu seaduse §33 lg 1 kohaselt maksma töötajale töötasu üks kord kuus, kui tasu maksmiseks ei ole kokku lepitud lühemat tähtaega. Seetõttu eeldab MTA, et töölepinguga töötajale tehakse kalendrikuus töötasu väljamakseid, mis tuleb deklareerida TSD lisal 1 või 2.

Näiteks, kui töötamise registris on registreeritud töölepinguline kanne novembris, siis hiljemalt detsembris maksab tööandja töötajale palga, mis tuleb tööandjal deklareerida 10. jaanuariks.

Kui aga tööandja ei tee kalendrikuus töötajale töötasu väljamakseid, ent samas on töötajal töötamise registris kehtiv töölepinguline kanne,  on tööandjal sotsiaalmaksuseadusest lähtuvalt reeglina kohustus deklareerida ja tasuda kuumääralt sotsiaalmaks.

„Juhul kui tööandja ei tee töötajatele kalendrikuus töötasu väljamakseid, nagu seaduses ette nähtud, ning tal puudub töötaja eest kohustus tasuda sotsiaalmaksu ka kuumääralt (näiteks kui töötaja on pensionär või kui töötajal on mitu tööandjat), siis palume tööandjal seda kinnitada ja esitada nö null-deklaratsiooni,“ ütles Külm-Kivistik.

Kuna maksuhaldur lähtub TSD esitamise kohustuse hindamisel TÖRi andmetest,  on oluline, et töötamise registri kanded vastaksid tegelikule olukorrale.  „Seetõttu palume tööandjatel üle vaadata töötamise registri kanded ning viia need kooskõlla kehtiva olukorraga.“ lisas Kivistik.
„On olnud mitmeid juhtumeid, kus tööandja on füüsilise isikuga sõlminud võlaõigusliku lepingu, aga töötamise registris on registreeritud töötaja töölepinguga. Samuti on paljud lõppenud töösuhted töötamise registris lõpetamata.“

Lisainfo TSD kohta: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/tsd või e-postil ariklient@emta.ee

Maksu- ja Tolliamet