Läheneb eraisikute tulumaksu juurdemaksmise ja maamaksu tasumise tähtaeg

26.09.2022 | 12:07

Tuletame meelde, et 3. oktoobril on maamaksu teise osa ning tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise tähtaeg.
    • Jaga

Eelmise aasta tuludeklaratsioonide alusel tuleb 3. oktoobriks ligi 74 000 inimesel tasuda kokku juurde 103 miljonit eurot tulumaksu. Maamaksu tuleb teises osas tasuda ligi 74 100 juriidilisel ja füüsilisel isikul summas 25,4 miljonit eurot, mis laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse. 

Maamaksu tasutakse kahes osas juhul, kui maamaksusumma ühe omavalitsuse piires ületab 64 eurot. Esimese osa tasumise tähtaeg oli 31. märtsil, mil tuli tasuda vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot, ning sellest ülejäänud osa on võimalik tasuda kuni 3. oktoobrini.

Eraisikutel, kellel on raskusi maamaksu või tulumaksu tähtaegse tasumisega, soovitame tekkinud kohustuse Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA ajatada. Taotluse esitamiseks tuleb e-MTAsse sisse logida ning valida menüüst Arvestus, seejärel Ajatamine ja Lisan uue taotluse. Täpsemad juhised ajatamise kohta leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt „Maksuvõla ajatamine".

Seda, kui palju tulumaksu või maamaksu tuleb tasuda, saab kõige lihtsamini vaadata
e-teenuste keskkonnast e-MTA. Lisaks saavad erakliendid küsimustega pöörduda infotelefonile 880 0811 või kirjutada e-postile eraklient@emta.ee. Ärikliendid saavad küsimustega pöörduda infotelefonile 880 0812 või e-postile ariklient@emta.ee

Maa maksustamise ja maksuvabastuste rakendamisega seotud küsimustega tuleb pöörduda maa asukohajärgse omavalitsuse poole.

Maksu- ja Tolliamet